جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلم

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلم


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٩
اذان ظهر: ١١:٣٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٠٣:٤٢
نیمه شب: ٢٢:٥١:٤٢

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلم (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای قلم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی كه به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٨:٥٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١١٢٣:٥٧:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٤:٣١١٢:٣٨:٤٥١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٧:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٣:٣٩١٢:٣٨:٣٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٨:٢٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٨:٢٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٨:١٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٨:٠٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٨:٠٠١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٥٤١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٧:٤٩١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٥:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٧:٤٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٧:٣٧١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٥:٠٥١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٧:٣٠١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٤:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:١٠٢٣:٥٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٤:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٧:٣١١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٤٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٣:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٣:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٧:٤١١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٨:٠١١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٧:٤٢١١:٢٧:٠٦١٦:٤٦:١٧١٧:٠٤:٠٧٢٢:٤٧:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٨:٢٩١١:٢٧:٢٢١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٣:٥٥٢٢:٤٧:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٩:١٦١١:٢٧:٣٩١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٣:٤٣٢٢:٤٧:٣٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٠٣١١:٢٧:٥٧١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٣٤٢٢:٤٧:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٥٠١١:٢٨:١٥١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٣:٢٦٢٢:٤٨:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١١:٣٧١١:٢٨:٣٤١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٣:٢٠٢٢:٤٨:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٢٣١١:٢٨:٥٤١٦:٤٥:١٤١٧:٠٣:١٥٢٢:٤٨:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٣:١٠١١:٢٩:١٥١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:١١٢٢:٤٨:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٣:٥٦١١:٢٩:٣٦١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٣:١٠٢٢:٤٩:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٤:٤٢١١:٢٩:٥٨١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:١٠٢٢:٤٩:٣٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٥:٢٨١١:٣٠:٢١١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:١١٢٢:٤٩:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٦:١٣١١:٣٠:٤٤١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٣:١٤٢٢:٥٠:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٦:٥٨١١:٣١:٠٨١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:١٩٢٢:٥٠:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٤٢١١:٣١:٣٢١٦:٤٥:١٤١٧:٠٣:٢٥٢٢:٥٠:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٢٦١١:٣١:٥٧١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٣:٣٢٢٢:٥١:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٠٩١١:٣٢:٢٢١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٣:٤٢٢٢:٥١:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٩:٥٢١١:٣٢:٤٨١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٢:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٠:٣٤١١:٣٣:١٤١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٤:٠٤٢٢:٥٢:٣٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:١٥١١:٣٣:٤١١٦:٤٦:٠١١٧:٠٤:١٨٢٢:٥٢:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢١:٥٦١١:٣٤:٠٨١٦:٤٦:١٥١٧:٠٤:٣٣٢٢:٥٣:٢٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٣٦١١:٣٤:٣٦١٦:٤٦:٣١١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٣:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٣:١٥١١:٣٥:٠٤١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٥:٠٨٢٢:٥٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٣:٥٣١١:٣٥:٣٢١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٥:٢٧٢٢:٥٤:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٣١١١:٣٦:٠١١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٥:٤٨٢٢:٥٥:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٥:٠٨١١:٣٦:٣٠١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٦:١٠٢٢:٥٥:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٤٣١١:٣٦:٥٩١٦:٤٨:١٢١٧:٠٦:٣٣٢٢:٥٦:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٦:١٨١١:٣٧:٢٨١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٦:٥٨٢٢:٥٦:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٦:٥٢١١:٣٧:٥٨١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٧:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٧:٢٥١١:٣٨:٢٧١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٧:٥٢٢٢:٥٧:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٧:٥٦١١:٣٨:٥٧١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلم روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلم روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلم

روستای قلم بر روی نقشه

روستای قلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلم
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قلم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قلم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو