جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلمی

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلمی


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٧
اذان ظهر: ١١:٢٥:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٤٥:٠١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلمی (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای قلمی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
در قیامت سه كس در سایه‌ی عرش الهی باشند در روزی كه سایه‌ای به غیر آن نباشد: كسی كه برادر مسلمان خود را زنی بدهد و كسی كه خادمی به او بدهد و كسی كه راز او را پنهان دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلمی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٨:٣٦١٢:٢٩:٥١١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٨٢٣:٤٩:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٢٩:٤١١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:١٢٢٣:٤٨:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٩:٣٢١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٤٧٢٣:٤٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٢١٢٣:٤٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٥:١٣١٢:٢٩:١٥١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٥٦٢٣:٤٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٤:٢٤١٢:٢٩:٠٧١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٣١٢٣:٤٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٢:٥٠١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٧:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:٠٤١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥١:٢٠١٢:٢٨:٤١١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٧:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٨:٣٢١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٦:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٨:٢١١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤٦:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٨:١٩١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٢٨:١٧١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٨:١٦١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٥:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٨:١٦١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٤:٥١١٢:٢٨:١٦١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:١٩١٢:٢٨:١٦١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٨:١٨١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٨:٢٠١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٨:٢٢١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٥:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٢:٢١١٢:٢٨:٢٥١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٥:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥١٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٨:٢٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٥:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:٣٠١٢:٢٨:٣٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤٥:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٨:٣٧١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤٥:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٨:٤٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلمی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلمی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلمی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٦:١٦١١:١٧:٥٣١٦:٣٩:١٧١٦:٥٦:٥٥٢٢:٣٨:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٧:٠٢١١:١٨:٠٩١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٦:٤٣٢٢:٣٨:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٥:٥٧:٤٧١١:١٨:٢٦١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٣٤٢٢:٣٨:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٨:٣٣١١:١٨:٤٤١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٦:٢٦٢٢:٣٩:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٩:١٨١١:١٩:٠٢١٦:٣٨:٣٤١٦:٥٦:١٩٢٢:٣٩:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٠:٠٤١١:١٩:٢١١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٦:١٤٢٢:٣٩:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٠:٤٩١١:١٩:٤١١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:١٠٢٢:٣٩:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠١:٣٤١١:٢٠:٠٢١٦:٣٨:١٩١٦:٥٦:٠٨٢٢:٤٠:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٢:١٩١١:٢٠:٢٣١٦:٣٨:١٧١٦:٥٦:٠٨٢٢:٤٠:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٣:٠٤١١:٢٠:٤٥١٦:٣٨:١٧١٦:٥٦:٠٩٢٢:٤٠:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٣:٤٨١١:٢١:٠٨١٦:٣٨:١٨١٦:٥٦:١٢٢٢:٤١:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٤:٣٢١١:٢١:٣١١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:١٦٢٢:٤١:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٥:١٦١١:٢١:٥٥١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:٢١٢٢:٤١:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٥:٥٩١١:٢٢:١٩١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٢٨٢٢:٤٢:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٦:٤٢١١:٢٢:٤٤١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٢:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٧:٢٤١١:٢٣:٠٩١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٢:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٨:٠٦١١:٢٣:٣٥١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:٥٩٢٢:٤٣:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٤٧١١:٢٤:٠١١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:١١٢٢:٤٣:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٩:٢٨١١:٢٤:٢٨١٦:٣٩:٢٣١٦:٥٧:٢٦٢٢:٤٤:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٠٨١١:٢٤:٥٥١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٤١٢٢:٤٤:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٠:٤٧١١:٢٥:٢٣١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٥٩٢٢:٤٥:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٢٦١١:٢٥:٥١١٦:٤٠:١٢١٦:٥٨:١٧٢٢:٤٥:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٠٤١١:٢٦:١٩١٦:٤٠:٣١١٦:٥٨:٣٧٢٢:٤٥:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٤١١١:٢٦:٤٨١٦:٤٠:٥١١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٦:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٣:١٧١١:٢٧:١٧١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٢١٢٢:٤٦:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٣:٥٢١١:٢٧:٤٦١٦:٤١:٣٧١٦:٥٩:٤٤٢٢:٤٧:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٤:٢٧١١:٢٨:١٥١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٧:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٠٠١١:٢٨:٤٥١٦:٤٢:٢٨١٧:٠٠:٣٦٢٢:٤٨:١٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٣٣١١:٢٩:١٤١٦:٤٢:٥٥١٧:٠١:٠٣٢٢:٤٨:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٠٥١١:٢٩:٤٤١٦:٤٣:٢٣١٧:٠١:٣٢٢٢:٤٩:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلمی روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلمی روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلمی

روستای قلمی بر روی نقشه

روستای قلمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلمی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلمی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلمی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلمی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قلمی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلمی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قلمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو