جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلمی

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلمی

اذان صبح: ٠٤:١٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:١٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلمی (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای قلمی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلمی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلمی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلمی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلمی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلمی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلمی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٩:١١١٢:٣٢:١١١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٢٥٢٣:٥٢:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٨:١١١٢:٣١:٥٧١٨:٥٦:٠٦١٩:١٢:٥٧٢٣:٥٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٧:١٢١٢:٣١:٤٢١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٢٩٢٣:٥١:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٦:١٣١٢:٣١:٢٩١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٠٢٢٣:٥١:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٥:١٥١٢:٣١:١٥١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٣٥٢٣:٥١:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٤:١٨١٢:٣١:٠٢١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٠٨٢٣:٥٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٠:٤٩١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:٤١٢٣:٥٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٠:٣٧١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:١٤٢٣:٥٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠١:٢٩١٢:٣٠:٢٥١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٤٨٢٣:٥٠:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٠:١٤١٩:٠٠:١٦١٩:١٧:٢١٢٣:٤٩:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٠:٤٨١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٩:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٣٠٥:٥٨:٤٨١٢:٢٩:٥٢١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٩:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٧:٥٥١٢:٢٩:٤٢١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٠٣٢٣:٤٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٨:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٩:٢٤١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:١٢٢٣:٤٨:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٩:١٥١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٤٦٢٣:٤٨:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٩:٠٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٢١٢٣:٤٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٧:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٣:٠٠١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٢:١٤١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٥:٤١١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٧:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥١:٢٩١٢:٢٨:٤١١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٠:٤٥١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٠:٠٢١٢:٢٨:٣١١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٨:٢١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤٦:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٨:١٩١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٨:١٧١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٦:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٨:١٦١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلمی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلمی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قلمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلمی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلمی روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلمی روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلمی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلمی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٨:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٩:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٤:١٣١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٩:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٩:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٩:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٠:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٠:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٥:١٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٠:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٤١:١١١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٥٢٣:٥٠:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٥:٤٠١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:١٧٢٣:٥١:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٥:٥٢١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٧٢٣:٥١:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٥١:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٦:١٤١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:١٣٢٣:٥١:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٠٩٢٣:٥١:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٢:١٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٢:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٢:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٧:١٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥٣:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٧:٢١١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٣:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٣:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٣:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٣:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:١٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٧:٥٦١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٤:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٤:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٤:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٨:١١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٤:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٨:١٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٥:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٨:١٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٠١٢٣:٥٥:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلمی روستای قلمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلمی روستای قلمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلمی

روستای قلمی بر روی نقشه

روستای قلمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلمی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلمی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلمی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلمی
زمان پخش اذان زنده به افق قلمی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قلمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو