جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه

سلطانیه | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٧
نیمه شب: ٢٣:٢٣:١٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام آرتور وارد
ناكامی یعنی تاخیر، نه شكست؛ مسیر انحرافی موقت است، نه كوچه ی بن بست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٨:١٨١٣:١٢:٤٨١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٢:٣٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٢:٢٩١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢١:٢٢١٣:١١:٥٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢٠:١٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٩:١٢١٣:١١:٤٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٠٠٦:١٧:٠٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٣:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٦:٠٦١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٢:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٥:٠٦١٣:١١:٢٥٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٢:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٤:٠٨١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٢:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:١١١٣:١١:١٩٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٢:١٥١٣:١١:١٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢١:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١١:٢١١٣:١١:١٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٠:٢٨١٣:١١:١٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٩:٣٦١٣:١١:١٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٨:٤٦١٣:١١:١٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:١٤٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢١:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٧:١٠١٣:١١:١٥٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٦:٢٥١٣:١١:١٧٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٥:٤١١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٤:٥٨١٣:١١:٢٢٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٤:١٨١٣:١١:٢٦٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢٠:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:٣٠٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٣:٠١١٣:١١:٣٥٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤١:١٥٠٠:٢٠:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٢:٢٥١٣:١١:٤٠٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٢٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٠:٥١١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٢٨٢٣:١٦:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠١:٠٧١٧:٠٢:١١١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٧:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠١:٢٤١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:٤٠٢٣:١٧:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٧:٠١:٤٥١٢:٠١:٤٢١٧:٠١:٢٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٧:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٢:٤٣١٢:٠٢:٠٠١٧:٠١:٠٠١٧:٢١:٠٠٢٣:١٧:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٧:٠٣:٤٢١٢:٠٢:١٩١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٧:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٤:٤٠١٢:٠٢:٣٩١٧:٠٠:٢٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٨:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٠:٠٨١٧:٢٠:١٤٢٣:١٨:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٦:٣٤١٢:٠٣:٢١١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٨:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٧:٣٠١٢:٠٣:٤٣١٦:٥٩:٤٣١٧:١٩:٥٣٢٣:١٩:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٨:٢٥١٢:٠٤:٠٦١٦:٥٩:٣٣١٧:١٩:٤٦٢٣:١٩:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٩:٢٠١٢:٠٤:٢٩١٦:٥٩:٢٦١٧:١٩:٤٠٢٣:١٩:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:١٠:١٣١٢:٠٤:٥٣١٦:٥٩:٢٠١٧:١٩:٣٦٢٣:٢٠:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:١١:٠٦١٢:٠٥:١٧١٦:٥٩:١٧١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٠:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:١١:٥٨١٢:٠٥:٤٢١٦:٥٩:١٥١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٠:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٦:٠٧١٦:٥٩:١٦١٧:١٩:٣٧٢٣:٢١:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٣:٣٩١٢:٠٦:٣٣١٦:٥٩:١٨١٧:١٩:٤١٢٣:٢١:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٤:٢٧١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٩:٢٣١٧:١٩:٤٧٢٣:٢٢:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٥:١٥١٢:٠٧:٢٦١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:٥٥٢٣:٢٢:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٦:٠١١٢:٠٧:٥٤١٦:٥٩:٣٨١٧:٢٠:٠٥٢٣:٢٢:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:١٦:٤٧١٢:٠٨:٢١١٦:٥٩:٤٩١٧:٢٠:١٧٢٣:٢٣:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٧:٣١١٢:٠٨:٤٩١٧:٠٠:٠٢١٧:٢٠:٣١٢٣:٢٣:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٨:١٣١٢:٠٩:١٧١٧:٠٠:١٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٤:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٨:٥٥١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٠:٣٣١٧:٢١:٠٣٢٣:٢٤:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٩:٣٤١٢:١٠:١٥١٧:٠٠:٥١١٧:٢١:٢٣٢٣:٢٥:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:٢٠:١٣١٢:١٠:٤٤١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٤٤٢٣:٢٥:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:٢٠:٥٠١٢:١١:١٣١٧:٠١:٣٤١٧:٢٢:٠٧٢٣:٢٥:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:٢١:٢٦١٢:١١:٤٣١٧:٠١:٥٨١٧:٢٢:٣١٢٣:٢٦:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:١٢:١٣١٧:٠٢:٢٤١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٦:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٠٠٧:٢٢:٣٢١٢:١٢:٤٢١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٣:٢٦٢٣:٢٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه

روستای قلعه بر روی نقشه

روستای قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو