جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه

سلطانیه | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه

اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٠٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:١٤

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

اشو
به یاد داشته باش كه تنها تو نیستی كه حقیقیت را می جویی، حقیقت نیز در جستجوی تو است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٥:٠٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٣٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤١:٢٣١٣:١٤:٥٣١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٩٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٤:٣٩١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٩:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٤:٢٥١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٤:١٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٨:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:٤٩١٣:١٣:٤٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٣:٣٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:١٧١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٧:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣١:٠٢١٣:١٣:١١١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٦:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٣:٠٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٦:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٢:٤٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٦٠٠:٢٦:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٢:٣٩١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:١١١٣:١٢:٣٠١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٥:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٥:٠١١٣:١٢:٢١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٥:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٢:١٣٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٤:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٢:٠٥٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٤:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٣٧١٣:١١:٥٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٤:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٠:٣١١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٩:٢٦١٣:١١:٤٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٣:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٨:٢٣١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٧:٢٠١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٦:١٩١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:١٩١٣:١١:٢٥٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٤:٢١١٣:١١:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٢٤١٣:١١:١٩٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١١:١٦٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١١:٣٣١٣:١١:١٥٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:١٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٧:١٢١٣:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٢:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:١٧:١١٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٥٧:٥٩١٣:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢٣:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٨:١٨١٣:١٧:٣٧٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٣:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٨:٣٨١٣:١٧:٤٩٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٨:٥٩١٣:١٨:٠٢٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٩:٢٢١٣:١٨:١٤٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٢٤:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٩:٤٥١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٢٤:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٦:٠٠:١١١٣:١٨:٣٨٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٤:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٦:٠٠:٣٧١٣:١٨:٤٩٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢٥:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٦:٠١:٠٥١٣:١٩:٠١٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٢٥:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٦:٠١:٣٤١٣:١٩:١٢٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٥:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٩:٢٢٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٦:٠٢:٣٤١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٣٣٠٠:٢٦:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٩:٤٢٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:١٨٠٠:٢٦:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٧:٠١٠٠:٢٦:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٦:٠٤:١٤١٣:٢٠:٠١٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٧:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٤:٤٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢٠:١٨٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٢٧:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٦:٠٢١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٢٧:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٧:١٩١٣:٢٠:٤١٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٢٨:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:١٢٠٠:٢٨:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٨:٣٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٢٨:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٢٩:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:١٠:٠٢١٣:٢١:٠٤٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:٠٩٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٥٥٠٠:٢٩:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:١١:٢٧١٣:٢١:١٣٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:١٧٠٠:٢٩:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١٢:١١١٣:٢١:١٦٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٠:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٢:٥٥١٣:٢١:١٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه روستای قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه روستای قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه

روستای قلعه بر روی نقشه

روستای قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلعه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قلعه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو