جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قلعه گنج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گنج


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٢٦
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٣١

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه گنج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه گنج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه گنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٢٣١٢:٣٦:١٥١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٦:٠٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٣٥:٥٧١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٥:٤٨١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٥:٤١١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٥:٣٣١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٣:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٣:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٥:١٠١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥٢:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٥٨١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:٥٣١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٤:٥١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٢:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:١٠٢٣:٥١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥١:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٥١:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥١:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢٥٢٣:٥١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٠١٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٥:١١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٢:٤٩١١:٢٢:٥١١٧:٠٢:٣٠١٧:١٩:٢٢٢٢:٤٤:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٣:٢٦١١:٢٢:٤٢١٧:٠١:٣٧١٧:١٨:٣١٢٢:٤٤:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٤:٠٤١١:٢٢:٣٥١٧:٠٠:٤٥١٧:١٧:٤٠٢٢:٤٤:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٤٤:٤٢١١:٢٢:٢٨١٦:٥٩:٥٣١٧:١٦:٥٠٢٢:٤٤:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٤٥:٢١١١:٢٢:٢٢١٦:٥٩:٠٣١٧:١٦:٠١٢٢:٤٣:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٤٥:٥٩١١:٢٢:١٧١٦:٥٨:١٤١٧:١٥:١٣٢٢:٤٣:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٥:٤٦:٣٩١١:٢٢:١٢١٦:٥٧:٢٦١٧:١٤:٢٧٢٢:٤٣:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٧:١٩١١:٢٢:٠٩١٦:٥٦:٣٨١٧:١٣:٤١٢٢:٤٣:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٤٧:٥٩١١:٢٢:٠٦١٦:٥٥:٥٢١٧:١٢:٥٧٢٢:٤٣:٢٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٤٨:٤٠١١:٢٢:٠٣١٦:٥٥:٠٨١٧:١٢:١٤٢٢:٤٣:٢٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٥:٤٩:٢١١١:٢٢:٠٢١٦:٥٤:٢٤١٧:١١:٣٢٢٢:٤٣:١٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٠:٠٢١١:٢٢:٠١١٦:٥٣:٤٢١٧:١٠:٥١٢٢:٤٣:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٠:٤٤١١:٢٢:٠٢١٦:٥٣:٠٠١٧:١٠:١٢٢٢:٤٣:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥١:٢٦١١:٢٢:٠٣١٦:٥٢:٢٠١٧:٠٩:٣٤٢٢:٤٣:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٢:٠٩١١:٢٢:٠٤١٦:٥١:٤٢١٧:٠٨:٥٧٢٢:٤٣:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٢:٥٢١١:٢٢:٠٧١٦:٥١:٠٤١٧:٠٨:٢١٢٢:٤٣:٠٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٣:٣٥١١:٢٢:١٠١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٧:٤٧٢٢:٤٣:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٤:١٨١١:٢٢:١٥١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٧:١٤٢٢:٤٣:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٥:٠٢١١:٢٢:٢٠١٦:٤٩:٢٠١٧:٠٦:٤٣٢٢:٤٣:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٥:٤٧١١:٢٢:٢٦١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٦:١٢٢٢:٤٣:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٦:٣١١١:٢٢:٣٢١٦:٤٨:١٧١٧:٠٥:٤٤٢٢:٤٣:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٥:٥٧:١٦١١:٢٢:٤٠١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٥:١٦٢٢:٤٣:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٠١١١:٢٢:٤٩١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٤:٥٠٢٢:٤٣:٢٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٨:٤٦١١:٢٢:٥٨١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٤:٢٦٢٢:٤٣:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:٣٢١١:٢٣:٠٨١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٤:٠٣٢٢:٤٣:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٠:١٧١١:٢٣:١٩١٦:٤٦:٠٥١٧:٠٣:٤٢٢٢:٤٣:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠١:٠٣١١:٢٣:٣١١٦:٤٥:٤٤١٧:٠٣:٢٢٢٢:٤٣:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠١:٤٩١١:٢٣:٤٤١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٣:٠٣٢٢:٤٤:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٢:٣٦١١:٢٣:٥٧١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٢:٤٧٢٢:٤٤:١٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٣:٢٢١١:٢٤:١٢١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٢:٣١٢٢:٤٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قلعه گنج

قلعه‌گنج شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان قلعه‌گنج این استان است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۵٬۹۹۷ نفر بوده‌است

شهر قلعه گنج در ویکیپدیا

شهر قلعه گنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه گنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه گنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه گنج
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه گنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گنج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه گنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گنج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گنج
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه گنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو