جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قلعه گنج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گنج


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٥٩:١٠
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٠٣

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه گنج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
نیكان از دور بدرخشند، چون كوههای پوشیده از برف. بَدان دیده نشوند، چون تیرهایی كه به شب اندازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه گنج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه گنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٢٣١٢:٣٦:١٥١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٦:٠٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٣٥:٥٧١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٥:٤٨١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٥:٤١١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٥:٣٣١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٣:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٣:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٥:١٠١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥٢:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٥٨١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:٥٣١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٤:٥١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٢:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:١٠٢٣:٥١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥١:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٥١:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥١:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢٥٢٣:٥١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٠١٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٥:١١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٢:٥٣١٢:٤١:١٣١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:١٢٠٠:٠١:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٠:٥٧١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٠٩٠٠:٠١:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:٥١١٢:٤٠:٤١١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٠٦٠٠:٠٠:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٠٢٠٠:٠٠:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:٤٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٥:٠١١٩:٢١:٥٨٠٠:٠٠:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٥:١٧١٢:٣٩:٥٠١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٠:٥٣٠٠:٠٠:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٥:٤٥١٢:٣٩:٣٢١٩:٠٢:٥٤١٩:١٩:٤٨٠٠:٠٠:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٦:١٤١٢:٣٩:١٤١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٤٢٢٣:٥٩:٤٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٨:٥٦١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٥٩:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٧:١٠١٢:٣٨:٣٧١٨:٥٩:٣٩١٩:١٦:٢٩٢٣:٥٩:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٧:٣٧١٢:٣٨:١٨١٨:٥٨:٣٣١٩:١٥:٢١٢٣:٥٩:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:١٨:٠٥١٢:٣٧:٥٨١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:١٤٢٣:٥٨:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:١٨:٣٢١٢:٣٧:٣٩١٨:٥٦:٢٠١٩:١٣:٠٦٢٣:٥٨:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٩:٠٠١٢:٣٧:١٩١٨:٥٥:١٣١٩:١١:٥٧٢٣:٥٨:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:١٩:٢٧١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٤٩٢٣:٥٨:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:١٩:٥٤١٢:٣٦:٣٨١٨:٥٢:٥٨١٩:٠٩:٤٠٢٣:٥٧:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٠:٢١١٢:٣٦:١٨١٨:٥١:٥٠١٩:٠٨:٣٠٢٣:٥٧:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٠:٤٨١٢:٣٥:٥٧١٨:٥٠:٤١١٩:٠٧:٢١٢٣:٥٧:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢١:١٥١٢:٣٥:٣٦١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:١١٢٣:٥٦:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢١:٤٢١٢:٣٥:١٥١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٠١٢٣:٥٦:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٣٤:٥٤١٨:٤٧:١٤١٩:٠٣:٥١٢٣:٥٦:١٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٢:٣٦١٢:٣٤:٣٣١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤١٢٣:٥٥:٥٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٣:٠٣١٢:٣٤:١١١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٣٠٢٣:٥٥:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٣:٢٩١٢:٣٣:٥٠١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:٢٠٢٣:٥٥:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٣:٥٦١٢:٣٣:٢٨١٨:٤٢:٣٥١٨:٥٩:١٠٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٤:٢٣١٢:٣٣:٠٧١٨:٤١:٢٥١٨:٥٧:٥٩٢٣:٥٤:٤٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٤:٥٠١٢:٣٢:٤٥١٨:٤٠:١٥١٨:٥٦:٤٩٢٣:٥٤:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٥:١٧١٢:٣٢:٢٤١٨:٣٩:٠٦١٨:٥٥:٣٨٢٣:٥٤:٠٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٥:٤٤١٢:٣٢:٠٢١٨:٣٧:٥٦١٨:٥٤:٢٨٢٣:٥٣:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٦:١٢١٢:٣١:٤١١٨:٣٦:٤٦١٨:٥٣:١٨٢٣:٢٣:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٦:٣٩١١:٣١:٢٠١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٢:٠٨٢٢:٥٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قلعه گنج

قلعه‌گنج شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان قلعه‌گنج این استان است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۵٬۹۹۷ نفر بوده‌است

شهر قلعه گنج در ویکیپدیا

شهر قلعه گنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه گنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه گنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه گنج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه گنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه گنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه گنج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه گنج
افق شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه گنج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گنج
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه گنج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو