جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قلعه گنج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گنج


اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٥:١٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه گنج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قلعه گنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری تورئو
زمانی به آگاهی می رسیم كه بیدار باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه گنج

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه گنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٦:٢٤١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:١٣٢٣:٥٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٢٣١٢:٣٦:١٥١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٦:٠٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٣٥:٥٧١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٠٠٢٣:٥٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٥:٤٨١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٥:٤١١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٥:٣٣١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٣:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٣:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٥:١٠١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٥:٠١١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٥٨١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:٥٣١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٢:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٤:٥١١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٢:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٢:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:١٠٢٣:٥١:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥١:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥١:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٥١:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢٥٢٣:٥١:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٠١٢٣:٥١:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٥:١١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قلعه گنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قلعه گنج

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥١:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٥:١٢١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥١:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٥:١٧١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:١٩٢٣:٥١:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥١:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥١:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥١:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥١:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥١:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٥:٥٨١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٤١٢٣:٥١:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٥١:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٦:١٦١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥١:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٥١:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٦:٣٥١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥١:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:١٦٢٣:٥١:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٦:٥٥١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٢:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٧:٠٦١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٢:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٧:١٧١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٢:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٧:٢٩١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٢:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٧:٤٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٣٣٢٣:٥٢:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٢:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٢:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٨:١٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٣:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٣:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٨:٤١١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٣:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٣:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٣:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٣:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٤:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٤:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٤:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٠:١١١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٢٧٢٣:٥٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قلعه گنج

قلعه‌گنج شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان قلعه‌گنج این استان است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۵٬۹۹۷ نفر بوده‌است

شهر قلعه گنج در ویکیپدیا

شهر قلعه گنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه گنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه گنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه گنج
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه گنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه گنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه گنج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه گنج
افق شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه گنج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه گنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه گنج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو