جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قلعه گنج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گنج


اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه گنج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر قلعه گنج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر قلعه گنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قلعه گنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ویكتور هوگو
مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه گنج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه گنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قلعه گنج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه گنج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٣٨:٣٠١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:١٧٢٣:٥٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٣٨:١٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٢٥٢٣:٥٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٠٦١٢:٣٧:٤٩١٩:٠٤:٥٧١٩:٢١:٥٩٢٣:٥٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٠:٠٧١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٣٤٢٣:٥٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٠٨٢٣:٥٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٨:١١١٢:٣٧:١١١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٤٣٢٣:٥٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:١٨٢٣:٥٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٦:٤٨١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:٥٣٢٣:٥٦:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٦:٣٧١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:٢٨٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٤:٢٩١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٥:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٦:١٦١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٥:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٤:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠١:٥١١٢:٣٥:٥٨١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٤:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٥:٤٩١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٢٦٢٣:٥٤:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٥:٤١١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٠٢٢٣:٥٤:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٥:٣٤١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٣:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٣:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٨٢٣:٥٣:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٥:١٠١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٠٥٢٣:٥٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٥:٠١١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:١٩٢٣:٥٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٤:٥٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥٢:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٤:٥٣١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٢:٠٦١٢:٣٤:٥١١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٤٧٢٣:٥٢:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گنج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر قلعه گنج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه گنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه گنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه گنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه گنج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٠١٢٣:٥١:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٥:١١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥١:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥١:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٢١٢٣:٥١:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥١:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٥:٤١١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥١:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٠١٢٣:٥١:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٥:٥٧١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥١:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥١:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٦:١٤١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥١:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٩٢٣:٥١:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥١:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥١:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣٦:٥٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٧:٠٣١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:٠٦٢٣:٥٢:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٧:١٤١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٢:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٧:٢٥١٩:٣٢:٢٠١٩:٥١:٠٠٢٣:٥٢:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٧:٣٦١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٢:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٧:٤٨١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥١٢٣:٥٢:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٠٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٢:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٨:١٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٢:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٣:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٣:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥٣:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٣:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٩:١٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٣:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٤:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٤:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٤:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٢٤٢٣:٥٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قلعه گنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه گنج شهر قلعه گنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه گنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه گنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قلعه گنج

قلعه‌گنج شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان قلعه‌گنج این استان است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۵٬۹۹۷ نفر بوده‌است

شهر قلعه گنج در ویکیپدیا

شهر قلعه گنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه گنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه گنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

شهر قلعه گنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه گنج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر قلعه گنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قلعه گنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه گنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قلعه گنج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه گنج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه گنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه گنج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گنج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه گنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه گنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو