جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

پل دوآب | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گاوگدار

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥١

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه گاوگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن، هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه گاوگدار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه گاوگدار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٣٩١٣:١٢:٣٤١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٩:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٢:٢٠١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٩:١٠١٣:١٢:٠٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٨:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:٥٧١٣:١١:٥٣١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٤٤١٣:١١:٤٠١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٥:٣٢١٣:١١:٢٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٧:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٤:٢١١٣:١١:١٥١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:١١١٣:١١:٠٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٢:٠١١٣:١٠:٥٢١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٠:٤١١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٥:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٠:٣٠١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٠:٢٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٧٠٠:٢٥:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٠:١١١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٥:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٠:٠٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٤:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٤:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٤:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٣:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:١٧١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٣:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:٢١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٢:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢١:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢١:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٣:١٤١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قلعه گاوگدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قلعه گاوگدار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه گاوگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه گاوگدار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٦:٤٥٢٣:٢٤:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠١:٢٦١٢:٠٤:٤٨١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٢٠٢٣:٢٣:٥١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٢:٠٨١٢:٠٤:٢٧١٨:٠٦:١٤١٨:٢٣:٥٦٢٣:٢٣:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٤:٠٦١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٣٢٢٣:٢٣:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٣:٣٣١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٣:٢٦١٨:٢١:٠٨٢٣:٢٢:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٠٣:٢٥١٨:٠٢:٠٣١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٢:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٣:٠٥١٨:٠٠:٣٩١٨:١٨:٢١٢٣:٢٢:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٢:٤٥١٧:٥٩:١٦١٨:١٦:٥٨٢٣:٢١:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٢:٢٥١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٣٦٢٣:٢١:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٦:٣١١٨:١٤:١٤٢٣:٢١:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠١:٤٧١٧:٥٥:٠٩١٨:١٢:٥٢٢٣:٢١:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٨:٣٧١٢:٠١:٢٨١٧:٥٣:٤٧١٨:١١:٣١٢٣:٢٠:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠١:٠٩١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:١٠٢٣:٢٠:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:٠٦١٢:٠٠:٥١١٧:٥١:٠٥١٨:٠٨:٥٠٢٣:٢٠:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٠:٥١١٢:٠٠:٣٣١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٣١٢٣:١٩:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١١:٣٦١٢:٠٠:١٦١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٦:١٢٢٣:١٩:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٢:٢٢١١:٥٩:٥٩١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٤:٥٣٢٣:١٩:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٣:٠٨١١:٥٩:٤٣١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٣:٣٥٢٣:١٩:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٣:٥٤١١:٥٩:٢٧١٧:٤٤:٢٩١٨:٠٢:١٨٢٣:١٨:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:٤١١١:٥٩:١١١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٠٢٢٣:١٨:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٥:٢٨١١:٥٨:٥٦١٧:٤١:٥٥١٧:٥٩:٤٦٢٣:١٨:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٦:١٥١١:٥٨:٤٢١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٨:٣٢٢٣:١٧:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٧:٠٣١١:٥٨:٢٨١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:١٧٢٣:١٧:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٥١١١:٥٨:١٥١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٠٤٢٣:١٧:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٣٩١١:٥٨:٠٢١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٤:٥٢٢٣:١٧:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٢٨١١:٥٧:٥٠١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٣:٤٠٢٣:١٦:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٠:١٧١١:٥٧:٣٨١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٦:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:٠٧١١:٥٧:٢٧١٧:٣٣:١٩١٧:٥١:٢٠٢٣:١٦:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢١:٥٧١١:٥٧:١٧١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:١١٢٣:١٦:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٧:٠٧١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه گاوگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه گاوگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه گاوگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه گاوگدار

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه گاوگدار
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گاوگدار دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گاوگدار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه گاوگدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه گاوگدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه گاوگدار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه گاوگدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو