جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

پل دوآب | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گاوگدار


اذان صبح: ٠٥:٢١:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠١

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای قلعه گاوگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای قلعه گاوگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
من به آوازه ای بین المللی دست یافتم، چون یك یا دو بار در هفته می اندیشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه گاوگدار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:١٧١٣:١٠:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٣:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٣١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:١٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٢:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢١:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٢:١٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢١:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٣:٤٨١١:٥٦:٥٥١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٧:٤٠٢٣:١٥:٥٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٣٩١١:٥٦:٤٧١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٣٤٢٣:١٥:٤٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٣١١١:٥٦:٣٩١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٥:٣٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٦:٢٣١١:٥٦:٣٢١٧:٢٦:١٦١٧:٤٤:٢٧٢٣:١٥:٢٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٧:١٥١١:٥٦:٢٦١٧:٢٥:١٢١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٥:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٨:٠٧١١:٥٦:٢١١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:٢٤٢٣:١٥:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٠٠١١:٥٦:١٧١٧:٢٣:٠٧١٧:٤١:٢٤٢٣:١٥:٠٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٩:٥٤١١:٥٦:١٣١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٢٦٢٣:١٤:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٠:٤٧١١:٥٦:١٠١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٢٩٢٣:١٤:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣١:٤١١١:٥٦:٠٨١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٣٣٢٣:١٤:٤٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٢:٣٥١١:٥٦:٠٦١٧:١٩:١٣١٧:٣٧:٣٨٢٣:١٤:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٣٠١١:٥٦:٠٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٤٥٢٣:١٤:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٤:٢٥١١:٥٦:٠٦١٧:١٧:٢٣١٧:٣٥:٥٣٢٣:١٤:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٥:٢٠١١:٥٦:٠٧١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:٠٢٢٣:١٤:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٦:١٥١١:٥٦:٠٩١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:١٣٢٣:١٤:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٧:١١١١:٥٦:١١١٧:١٤:٤٩١٧:٣٣:٢٥٢٣:١٤:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٦:١٥١٧:١٤:٠٠١٧:٣٢:٣٩٢٣:١٤:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٩:٠٢١١:٥٦:١٩١٧:١٣:١٣١٧:٣١:٥٥٢٣:١٤:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٩:٥٨١١:٥٦:٢٤١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:١١٢٣:١٤:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٠:٥٥١١:٥٦:٣٠١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٤:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٥١١١:٥٦:٣٧١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٥٠٢٣:١٤:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٢:٤٧١١:٥٦:٤٥١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:١١٢٣:١٤:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:٤٤١١:٥٦:٥٣١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٤٢٣:١٤:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٤:٤١١١:٥٧:٠٢١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٥٩٢٣:١٤:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٣٧١١:٥٧:١٣١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٧:٢٦٢٣:١٤:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٣٤١١:٥٧:٢٤١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٤٢٣:١٥:٠١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٧:٣١١١:٥٧:٣٦١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٦:٢٤٢٣:١٥:٠٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٧:٤٨١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٥٥٢٣:١٥:١٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٩:٢٤١١:٥٨:٠٢١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٥:٢٩٢٣:١٥:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٠:٢١١١:٥٨:١٧١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه گاوگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه گاوگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه گاوگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه گاوگدار

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه گاوگدار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه گاوگدار
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه گاوگدار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گاوگدار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه گاوگدار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو