جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

پل دوآب | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گاوگدار


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٥

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

جان ماكسول
رهبری چیزی جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگران نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه گاوگدار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٥:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٥:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:١٧١٣:١٠:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٣١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:١٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٢:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٢:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢١:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٢:١٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢١:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:١٨:٠٨١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٦:٢٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٦:٢٧١٣:١٧:٥٠١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٥:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٥:٠٦١٣:١٧:٣٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٥:٣٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٣:٤٤١٣:١٧:١٤١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٥:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٢:٢٢١٣:١٦:٥٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠١:٠١١٣:١٦:٣٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٤:٣٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٦:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٤:٠٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٨:١٩١٣:١٦:٠٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٤٠٠:٣٣:٤٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٥:٤٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٣:٢٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٣٨١٣:١٥:٢٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٣:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٤:١٧١٣:١٥:١٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٣٥٠٠:٣٢:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٤:٥٣١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٢٠٠:٣٢:١٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥١:٣٨١٣:١٤:٣٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣١:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٠:١٩١٣:١٤:١٩١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣١:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:٠١١٣:١٤:٠٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٣١:٠٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٣١٣:١٣:٤٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٠:٤٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٣:٣١١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٠:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٣:١٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣٠:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٣:٠٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٩:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:٢١١٣:١٢:٣١١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٨:٥٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٢:١٧١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٨:٣٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٢:٠٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٨:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٣٩١٣:١١:٥٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٧:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:١١:٣٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٧:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:١٥١٣:١١:٢٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٧:١٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٤:٠٤١٣:١١:١٢١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٦:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٢:٥٤١٣:١١:٠١١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:٤٥١٣:١٠:٤٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٦:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٦:٠١١٢:١٩:٥٦١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٠٦٠٠:٠٨:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣١٠٧:١٤:٣٩١٣:١٩:٣٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٥٣٠٠:٣٨:٠٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٣:١٧١٣:١٩:٢٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١١:٥٥١٣:١٩:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٧:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٠:٣٣١٣:١٨:٤٤١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٧:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٩٠٧:٠٩:١١١٣:١٨:٢٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٦:٤٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:١٨:٠٨١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٦:٢٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٦:٢٧١٣:١٧:٥٠١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٥:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٥:٠٦١٣:١٧:٣٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٥:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٣:٤٤١٣:١٧:١٤١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٥:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٢:٢٢١٣:١٦:٥٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:٥٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠١:٠١١٣:١٦:٣٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٤:٣٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٦:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٤:٠٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٨:١٩١٣:١٦:٠٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٤٠٠:٣٣:٤٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٥:٤٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٣:٢٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٣٨١٣:١٥:٢٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٣:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٤:١٧١٣:١٥:١٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٣٥٠٠:٣٢:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٤:٥٣١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٢٠٠:٣٢:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥١:٣٨١٣:١٤:٣٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣١:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٠:١٩١٣:١٤:١٩١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣١:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:٠١١٣:١٤:٠٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٣١:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٣١٣:١٣:٤٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٠:٤٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٣:٣١١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٠:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٣:١٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣٠:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٣:٠٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٩:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:٢١١٣:١٢:٣١١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٨:٥٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٢:١٧١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٨:٣٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٢:٠٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٨:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٣٩١٣:١١:٥٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٧:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:١١:٣٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه گاوگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه گاوگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه گاوگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه گاوگدار

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه گاوگدار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه گاوگدار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه گاوگدار
افق شرعی امروز فردا قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه گاوگدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو