جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

پل دوآب | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه گاوگدار


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:١٨
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٠٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای قلعه گاوگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای قلعه گاوگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام علی (ع)
نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه گاوگدار

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه گاوگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:١٧١٣:١٠:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٣:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٣:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:١٤١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٣١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:١٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٢:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢١:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٢:١٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢١:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢١:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه گاوگدار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه گاوگدار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٥٤٠٧:١٧:٠١١٢:١٣:٥٢١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٣٦٢٣:٣٠:٠٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٢١١٢:١٤:٢٢١٧:١١:٢٧١٧:٣١:١٥٢٣:٣٠:٣٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٧:٣٨١٢:١٤:٥١١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٥٦٢٣:٣١:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٧:٥٤١٢:١٥:٢٠١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٣٧٢٣:٣١:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٨:٠٨١٢:١٥:٤٩١٧:١٣:٣٥١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣٢:٠٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٢١١٢:١٦:١٧١٧:١٤:٢٠١٧:٣٤:٠٤٢٣:٣٢:٣٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٨:٣١١٢:١٦:٤٥١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:٠٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٨:٤٠١٢:١٧:١٢١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:٣٥٢٣:٣٣:٣١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٨:٤٧١٢:١٧:٤٠١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٢٢٢٣:٣٤:٠٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٥١١٢:١٨:٠٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٧:١٠٢٣:٣٤:٢٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٨:٥٤١٢:١٨:٣٣١٧:١٨:٢١١٧:٣٧:٥٨٢٣:٣٤:٥٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٨:٥٦١٢:١٨:٥٨١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٨:٥٥١٢:١٩:٢٤١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٥٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٨:٥٢١٢:١٩:٤٨١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:٢٩٢٣:٣٦:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٨:٤٨١٢:٢٠:١٣١٧:٢١:٥٠١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٦:٤٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٨:٤٢١٢:٢٠:٣٦١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:١٣٢٣:٣٧:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٨:٣٤١٢:٢٠:٥٩١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٣:٠٥٢٣:٣٧:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٨:٢٤١٢:٢١:٢٢١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:٥٩٢٣:٣٨:٠٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٨:١٢١٢:٢١:٤٣١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٨:٢٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٤٧٢٣:٣٨:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٧:٤٢١٢:٢٢:٢٥١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٤٢٢٣:٣٩:١٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥١:١٠٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٢:٤٥١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٣٧٢٣:٣٩:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٧:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٧:٢٩:١٨١٧:٤٨:٣٣٢٣:٤٠:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:٤٦٠٧:١٦:٤٥١٢:٢٣:٢٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٠:٢٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٦:٢٢١٢:٢٣:٤٠١٧:٣١:١٥١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٠:٤٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٥:٥٨١٢:٢٣:٥٧١٧:٣٢:١٤١٧:٥١:٢٢٢٣:٤١:٠٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٥:٣١١٢:٢٤:١٣١٧:٣٣:١٣١٧:٥٢:١٨٢٣:٤١:٢٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٤:٢٨١٧:٣٤:١٢١٧:٥٣:١٥٢٣:٤١:٤٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٤:٣٤١٢:٢٤:٤٣١٧:٣٥:١١١٧:٥٤:١٢٢٣:٤٢:٠١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٤:٠٢١٢:٢٤:٥٧١٧:٣٦:١١١٧:٥٥:١٠٢٣:٤٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه گاوگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه گاوگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٤:٣٠١٢:١٠:٥٣١٧:٠٧:١٧١٧:٢٧:٠٧٢٣:٢٧:٠١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٤:٥٩١٢:١١:٢٣١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٧:٣٨٢٣:٢٧:٣١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٥:٢٧١٢:١١:٥٣١٧:٠٨:٢١١٧:٢٨:١١٢٣:٢٨:٠١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٥:٥٣١٢:١٢:٢٣١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٨:٤٥٢٣:٢٨:٣١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٦:١٧١٢:١٢:٥٣١٧:٠٩:٣١١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٩:٠١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٦:٤٠١٢:١٣:٢٣١٧:١٠:٠٩١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢٩:٣١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٤٠٧:١٧:٠١١٢:١٣:٥٢١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٣٦٢٣:٣٠:٠٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٢١١٢:١٤:٢٢١٧:١١:٢٧١٧:٣١:١٥٢٣:٣٠:٣٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٧:٣٨١٢:١٤:٥١١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٥٦٢٣:٣١:٠٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٧:٥٤١٢:١٥:٢٠١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٣٧٢٣:٣١:٣٢
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٨:٠٨١٢:١٥:٤٩١٧:١٣:٣٥١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣٢:٠٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٢١١٢:١٦:١٧١٧:١٤:٢٠١٧:٣٤:٠٤٢٣:٣٢:٣٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٨:٣١١٢:١٦:٤٥١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:٠٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٨:٤٠١٢:١٧:١٢١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:٣٥٢٣:٣٣:٣١
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٨:٤٧١٢:١٧:٤٠١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٢٢٢٣:٣٤:٠٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٥١١٢:١٨:٠٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٧:١٠٢٣:٣٤:٢٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٨:٥٤١٢:١٨:٣٣١٧:١٨:٢١١٧:٣٧:٥٨٢٣:٣٤:٥٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٨:٥٦١٢:١٨:٥٨١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٨:٥٥١٢:١٩:٢٤١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٥٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٨:٥٢١٢:١٩:٤٨١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:٢٩٢٣:٣٦:٢٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٨:٤٨١٢:٢٠:١٣١٧:٢١:٥٠١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٦:٤٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٨:٤٢١٢:٢٠:٣٦١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:١٣٢٣:٣٧:١٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٨:٣٤١٢:٢٠:٥٩١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٣:٠٥٢٣:٣٧:٣٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٨:٢٤١٢:٢١:٢٢١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:٥٩٢٣:٣٨:٠٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٨:١٢١٢:٢١:٤٣١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٨:٢٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٤٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٧:٤٢١٢:٢٢:٢٥١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٤٢٢٣:٣٩:١٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:١٠٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٢:٤٥١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٣٧٢٣:٣٩:٤٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٧:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٧:٢٩:١٨١٧:٤٨:٣٣٢٣:٤٠:٠٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:١٦:٤٥١٢:٢٣:٢٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه گاوگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه گاوگدار روستای قلعه گاوگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه گاوگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه گاوگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه گاوگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه گاوگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه گاوگدار

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

روستای قلعه گاوگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه گاوگدار
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه گاوگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه گاوگدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه گاوگدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه گاوگدار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه گاوگدار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه گاوگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه گاوگدار
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه گاوگدار
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه گاوگدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه گاوگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو