جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه کوه

کاهشنگ | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه کوه


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:١٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٤٨
اذان مغرب: ١٩:١٠:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه کوه (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای قلعه کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ویلیام شكسپیر
صورت شما كتابی است كه مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه کوه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه کوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٠:١٨١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٠:٠٨١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٥:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٩:٥٩١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٩:٥٠١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٩:٤٢١٩:١٣:١٦١٩:٣١:٥١٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٩:٣٤١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٤:٣٨١٢:٢٩:٢٧١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٤٠١٢:٢٩:٢٠١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:١٣٢٣:٤٤:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٩:١٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٠٠٢٣:٤٣:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٤١٠٥:٤١:٤٦١٢:٢٩:٠٩١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٤٨٢٣:٤٣:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٩:٠٣١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:١٦٠٥:٣٩:٥٧١٢:٢٨:٥٩١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٨:٥٥١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٨:٥٢١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٢:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٨:٤٦١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤٢:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٨:٤٤١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٢:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٢٤٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢٨:٤٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٥٤٢٣:٤١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤١:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٨:٥٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤١:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٨:٥٦١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:٠٩٢٣:٤١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٩:٠٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٣٦٢٣:٤١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١٠٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٩:١٠١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١٩٢٣:٤١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کوه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه کوه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه کوه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٢:٣٧:٥٨١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٦:٠٣٢٣:٥٦:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:٣٩١٢:٣٧:٤٠١٨:٤٩:١٢١٩:٠٦:٤٧٢٣:٥٦:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٧:٢٢١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٧:٣١٢٣:٥٦:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٤:٠٠١٢:٣٧:٠٤١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٨:١٥٢٣:٥٥:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٢:٤١١٢:٣٦:٤٦١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٥٩٢٣:٥٥:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢١:٢٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٦:١٠١٨:٥٢:٤٨١٩:١٠:٢٨٢٣:٥٤:٣٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٥١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٣:٣١١٩:١١:١٢٢٣:٥٤:٠٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:٢٧١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٥٦٢٣:٥٣:٤٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:٠٩١٢:٣٥:١٧١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٤١٢٣:٥٣:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٥١١٢:٣٥:٠٠١٨:٥٥:٤٠١٩:١٣:٢٥٢٣:٥٣:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٣٤١٢:٣٤:٤٣١٨:٥٦:٢٣١٩:١٤:١٠٢٣:٥٢:٤٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٢:١٧١٢:٣٤:٢٦١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٥٤٢٣:٥٢:١٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٠٠١٢:٣٤:٠٩١٨:٥٧:٥٠١٩:١٥:٣٩٢٣:٥١:٥٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٢٤٢٣:٥١:٣٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٣٣:٣٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٠٩٢٣:٥١:١٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:١٣١٢:٣٣:٢١١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٥٤٢٣:٥٠:٥٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٣:٠٥١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٣٩٢٣:٥٠:٢٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٢:٥٠١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٠:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٩:٤٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٥٦٢٣:٤٩:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٢:٠٦١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٤٢٢٣:٤٩:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٩:٥٥١٢:٣١:٥٣١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٨:٤٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣١:٣٩١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٨:٢٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣١:٢٦١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٨:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣١:١٤١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٤٧٢٣:٤٧:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٥:١٦١٢:٣١:٠٢١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٣٤٢٣:٤٧:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٠:٥٠١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٧:٠٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٠:٣٩١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٦:٤٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کوه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٥:٥٦١١:٣٩:٤٥١٧:٤٤:٠٦١٨:٠١:٣٧٢٣:٢٨:٤٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٤:٣٦١٢:٣٩:٢٧١٨:٤٤:٥٠١٩:٠٢:٢٢٢٣:٥٨:٢٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٣:١٧١٢:٣٩:١٠١٨:٤٥:٣٤١٩:٠٣:٠٦٢٣:٥٨:٠٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣١:٥٧١٢:٣٨:٥٢١٨:٤٦:١٨١٩:٠٣:٥٠٢٣:٥٧:٤٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٠:٣٧١٢:٣٨:٣٤١٨:٤٧:٠١١٩:٠٤:٣٤٢٣:٥٧:٢٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٩:١٨١٢:٣٨:١٦١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٥:١٩٢٣:٥٧:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٢:٣٧:٥٨١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٦:٠٣٢٣:٥٦:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:٣٩١٢:٣٧:٤٠١٨:٤٩:١٢١٩:٠٦:٤٧٢٣:٥٦:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٧:٢٢١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٧:٣١٢٣:٥٦:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٤:٠٠١٢:٣٧:٠٤١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٨:١٥٢٣:٥٥:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٢:٤١١٢:٣٦:٤٦١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٥٩٢٣:٥٥:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢١:٢٢١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤٤٢٣:٥٤:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٦:١٠١٨:٥٢:٤٨١٩:١٠:٢٨٢٣:٥٤:٣٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٥١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٣:٣١١٩:١١:١٢٢٣:٥٤:٠٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:٢٧١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٥٦٢٣:٥٣:٤٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:٠٩١٢:٣٥:١٧١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٤١٢٣:٥٣:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٥١١٢:٣٥:٠٠١٨:٥٥:٤٠١٩:١٣:٢٥٢٣:٥٣:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٣٤١٢:٣٤:٤٣١٨:٥٦:٢٣١٩:١٤:١٠٢٣:٥٢:٤٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٢:١٧١٢:٣٤:٢٦١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٥٤٢٣:٥٢:١٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٠٠١٢:٣٤:٠٩١٨:٥٧:٥٠١٩:١٥:٣٩٢٣:٥١:٥٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٢٤٢٣:٥١:٣٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٣٣:٣٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٠٩٢٣:٥١:١٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:١٣١٢:٣٣:٢١١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٥٤٢٣:٥٠:٥٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٣:٠٥١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٣٩٢٣:٥٠:٢٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٢:٥٠١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٠:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٩:٤٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٥٦٢٣:٤٩:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٢:٠٦١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٤٢٢٣:٤٩:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٩:٥٥١٢:٣١:٥٣١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٨:٤٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣١:٣٩١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٨:٢٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣١:٢٦١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کوه روستای قلعه کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کوه روستای قلعه کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه کوه

روستای قلعه کوه بر روی نقشه

روستای قلعه کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه کوه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه کوه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قلعه کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کوه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه کوه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قلعه کوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو