جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه کش

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه کش


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٣٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه کش (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قلعه کش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه کش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه کش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

گاندی
خود را قربانی كنیم بهتر است كه دیگران را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه کش

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه کش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کش ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه کش (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کش ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کش ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:١٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٩:١٨١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٥٤٠٠:١٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٤١٠٠:١٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٣:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٨:١١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٢:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:١٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:١٦٠٠:١٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:١٠٠٠:١١:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠٤٠٠:١١:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٥٩٠٠:١١:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٧:١٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٠:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١١:٠٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٠:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٩:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٩:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٩:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٨:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٦:١٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٨:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٧:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:١٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٤٦٠٠:٠٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٥:٤١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:٠٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه کش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه کش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه کش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کش

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه کش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه کش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه کش

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه کش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه کش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه کش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه کش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کش

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٠٤:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٤:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٧:٢٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٠٤:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٠٤:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥٦:١٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٧:١٩٠٠:٠٤:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٦:٢٣٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٤:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤٥:٢٠١٢:٥٦:٣٠٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٥١٠٠:٠٤:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤٤:٥٢١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٠٤:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٣٠:١٨٠٠:٠٤:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٤:٠٢١٢:٥٦:٥٣٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣١:٠١٠٠:٠٤:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٤٢٠٠:٠٤:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٥٧:١١٢٠:١١:٢١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٠٤:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٤٣:٠٠١٢:٥٧:٢١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٠٤:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٤٢:٤٣١٢:٥٧:٣١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٠٤:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٤٢:٢٧١٢:٥٧:٤١٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٤:١٨٠٠:٠٤:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٤٢:١٣١٢:٥٧:٥١٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٠٤:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٤٢:٠١١٢:٥٨:٠٢٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٠٤:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٥٨:١٣٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٠٤:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٤١:٤١١٢:٥٨:٢٥٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٠٤:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٠٥:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٤١:٢٩١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٠٥:١٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٩:٠٠٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٠٥:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٤١:٢٣١٢:٥٩:١٣٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٤١:٢٣١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٠٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٠٥:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٤١:٢٧١٢:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٠٥:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٤١:٣٢١٣:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٤٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٠٦:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٤١:٣٨١٣:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٩٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٠٦:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٤١:٤٦١٣:٠٠:٣٠٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٦:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥١٠٥:٤١:٥٦١٣:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٢٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٠٦:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٤٢:٠٧١٣:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤١:١٠٠٠:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه کش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کش روستای قلعه کش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه کش روستای قلعه کش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه کش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه کش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه کش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه کش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه کش

روستای قلعه کش بر روی نقشه

روستای قلعه کش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه کش
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه کش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه کش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه کش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه کش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه کش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه کش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه کش
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه کش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه کش
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه کش
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو