جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه کریمی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه کریمی


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه کریمی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای قلعه کریمی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه کریمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه کریمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ژان ژاك روسو
مرد آنچه را می داند، می گوید و زن آنچه را كه خوش آیند شنونده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه کریمی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه کریمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کریمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه کریمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه کریمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کریمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٤٧١٢:٥١:٥٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٥١٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٥٢١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٦:٥٩١٢:٥١:٣٦١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٠٦١٢:٥١:٢٧١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٥:١٤١٢:٥١:١٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٣٠٦:١٤:٢٢١٢:٥١:١١١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٩:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٣٢١٢:٥١:٠٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٥٥١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٨:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٠٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٢١١٢:٥٠:٤٠١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٨:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٧:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٤١٠٠:٠٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٠:٢١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٤١١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کریمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کریمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه کریمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه کریمی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قلعه کریمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه کریمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کریمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قلعه کریمی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قلعه کریمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه کریمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه کریمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه کریمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کریمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه کریمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه کریمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه کریمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه کریمی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٦:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٦:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١١:٥٠١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٧:٠٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٧:١٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٧:١٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٧:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٧:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٥:١٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٠:٢١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٦:١٧١٣:٠٠:١٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٧:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٤٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٧:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٧:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٧:٤٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:١٦٠٠:١٧:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٧:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:١٤١٢:٥٩:١٦١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٧:٣٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٧:٣٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٨:٥٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٧:٣٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٤٤٠٠:١٧:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:١٧:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٨:٢١١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٧:١٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٨:٠٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٧:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٧:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٦:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٦:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٧:١٣١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٦:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٧:٠٢١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه کریمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه کریمی روستای قلعه کریمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه کریمی روستای قلعه کریمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه کریمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه کریمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه کریمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه کریمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه کریمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه کریمی

روستای قلعه کریمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کریمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کریمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه کریمی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه کریمی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای قلعه کریمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه کریمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه کریمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کریمی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه کریمی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه کریمی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه کریمی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه کریمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه کریمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه کریمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه کریمی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه کریمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه کریمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو