جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه چال

کوهستانی طالش | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه چال


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٣٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٣٢
اذان مغرب: ١٧:١٨:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٣١

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه چال (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ روستای قلعه چال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

جك كانفیلد
افراد كامروا دوست دارند دیگران را از آنچه به دست آورده‌اند، بهره‌مند سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه چال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه چال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه چال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه چال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه چال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه چال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٣:١٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:١٩١٣:١٢:٥٨٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢١:٤٠١٣:١٢:٣١٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٩:١٩١٣:١٢:١٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٨:١٠١٣:١٢:١٠٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٧:٠٣١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٥:٥٧١٣:١١:٥٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٤:٥٢١٣:١١:٥٣٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٤٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٢:٤٥١٣:١١:٤٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢١:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١١:٤٤١٣:١١:٤١٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٠:٤٤١٣:١١:٣٨٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢١:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٩:٤٦١٣:١١:٣٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٨:٤٩١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٧:٥٣١٣:١١:٣٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٦:٥٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٠:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:١١:٣٣٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٥:١٥١٣:١١:٣٤٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٩:٠٩٠٠:١٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٤:٢٦١٣:١١:٣٥٢٠:١٩:١٣٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:٣٧٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٨٠٦:٠٢:٥١١٣:١١:٣٩٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:١٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٩٠٦:٠٢:٠٦١٣:١١:٤٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٤٧٠٠:١٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤١٠٦:٠١:٢٣١٣:١١:٤٦٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:١١:٥٠٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٢٠٠:١٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٠٠٦:٠٠:٠٢١٣:١١:٥٤٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٥:٢٤٠٠:١٨:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥٩:٢٣١٣:١١:٥٩٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٦:١٤٠٠:١٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه چال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه چال

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه چال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٢:٥٩١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٥٦٢٣:١٧:٤٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٣:١٩١٦:٥٧:٠٩١٧:١٧:٤١٢٣:١٨:٠٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٨:٥٦٠٧:١٠:١٣١٢:٠٣:٤١١٦:٥٦:٥٤١٧:١٧:٢٧٢٣:١٨:٢٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٩:٤٦٠٧:١١:١١١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٦:٤٠١٧:١٧:١٦٢٣:١٨:٣٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٢:٠٨١٢:٠٤:٢٥١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٠٧٢٣:١٨:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤١:٢٦٠٧:١٣:٠٤١٢:٠٤:٤٨١٦:٥٦:٢٠١٧:١٧:٠٠٢٣:١٩:١٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٢:١٤٠٧:١٣:٥٩١٢:٠٥:١٢١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٥٥٢٣:١٩:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٣:٠٢٠٧:١٤:٥٤١٢:٠٥:٣٧١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥٢٢٣:١٩:٥٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٥:٤٧١٢:٠٦:٠٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٦:٥١٢٣:٢٠:٢٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٦:٣٩١٢:٠٦:٢٧١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٤٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٧:٣٠١٢:٠٦:٥٣١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٥٥٢٣:٢١:٠٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٨:٢٠١٢:٠٧:١٩١٦:٥٦:٠٩١٧:١٧:٠٠٢٣:٢١:٣٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٧:٤٦١٦:٥٦:١٥١٧:١٧:٠٧٢٣:٢١:٥٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٩:٥٦١٢:٠٨:١٣١٦:٥٦:٢٢١٧:١٧:١٥٢٣:٢٢:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٨:١٥٠٧:٢٠:٤٣١٢:٠٨:٤١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٢٦٢٣:٢٢:٤٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٨:٥٦٠٧:٢١:٢٧١٢:٠٩:٠٩١٦:٥٦:٤٤١٧:١٧:٣٩٢٣:٢٣:١٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٩:٣٦٠٧:٢٢:١١١٢:٠٩:٣٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٣٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٢:٥٣١٢:١٠:٠٦١٦:٥٧:١٤١٧:١٨:١١٢٣:٢٤:٠٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٣٣١٢:١٠:٣٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٨:٣٠٢٣:٢٤:٣١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥١:٣٠٠٧:٢٤:١٢١٢:١١:٠٤١٦:٥٧:٥١١٧:١٨:٥٠٢٣:٢٤:٥٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٢:٠٦٠٧:٢٤:٥٠١٢:١١:٣٣١٦:٥٨:١٣١٧:١٩:١٣٢٣:٢٥:٢٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٥:٢٦١٢:١٢:٠٣١٦:٥٨:٣٧١٧:١٩:٣٧٢٣:٢٥:٥٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٦:٠٠١٢:١٢:٣٢١٦:٥٩:٠٣١٧:٢٠:٠٣٢٣:٢٦:٢٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٦:٣٣١٢:١٣:٠٢١٦:٥٩:٣١١٧:٢٠:٣١٢٣:٢٦:٥٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٧:٠٣١٢:١٣:٣٢١٧:٠٠:٠١١٧:٢١:٠١٢٣:٢٧:٢٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٧:٣٢١٢:١٤:٠٢١٧:٠٠:٣٢١٧:٢١:٣٢٢٣:٢٧:٥٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٨:٠٠١٢:١٤:٣٢١٧:٠١:٠٦١٧:٢٢:٠٦٢٣:٢٨:٢٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٨:٢٥١٢:١٥:٠٢١٧:٠١:٤١١٧:٢٢:٤٠٢٣:٢٨:٥٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٨:٤٩١٢:١٥:٣٢١٧:٠٢:١٨١٧:٢٣:١٧٢٣:٢٩:٢٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٩:١٠١٢:١٦:٠٢١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٣:٥٥٢٣:٢٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه چال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠١:١١١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٦:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٣:١٠١٢:٠١:٢٧١٦:٥٩:٢٥١٧:١٩:٤٢٢٣:١٦:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٤:١٢١٢:٠١:٤٤١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:١٦٢٣:١٦:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٢:٠١١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٥٣٢٣:١٧:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٦:١٥١٢:٠٢:٢٠١٦:٥٨:٠٨١٧:١٨:٣٢٢٣:١٧:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٧:١٥١٢:٠٢:٣٩١٦:٥٧:٤٦١٧:١٨:١٣٢٣:١٧:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٢:٥٩١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٥٦٢٣:١٧:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٣:١٩١٦:٥٧:٠٩١٧:١٧:٤١٢٣:١٨:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:١٠:١٣١٢:٠٣:٤١١٦:٥٦:٥٤١٧:١٧:٢٧٢٣:١٨:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:١١:١١١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٦:٤٠١٧:١٧:١٦٢٣:١٨:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٢:٠٨١٢:٠٤:٢٥١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٠٧٢٣:١٨:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:١٣:٠٤١٢:٠٤:٤٨١٦:٥٦:٢٠١٧:١٧:٠٠٢٣:١٩:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:١٣:٥٩١٢:٠٥:١٢١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٥٥٢٣:١٩:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:١٤:٥٤١٢:٠٥:٣٧١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥٢٢٣:١٩:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٥:٤٧١٢:٠٦:٠٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٦:٥١٢٣:٢٠:٢٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٦:٣٩١٢:٠٦:٢٧١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٧:٣٠١٢:٠٦:٥٣١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٥٥٢٣:٢١:٠٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٨:٢٠١٢:٠٧:١٩١٦:٥٦:٠٩١٧:١٧:٠٠٢٣:٢١:٣٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٧:٤٦١٦:٥٦:١٥١٧:١٧:٠٧٢٣:٢١:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٩:٥٦١٢:٠٨:١٣١٦:٥٦:٢٢١٧:١٧:١٥٢٣:٢٢:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:٢٠:٤٣١٢:٠٨:٤١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٢٦٢٣:٢٢:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٦٠٧:٢١:٢٧١٢:٠٩:٠٩١٦:٥٦:٤٤١٧:١٧:٣٩٢٣:٢٣:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:٢٢:١١١٢:٠٩:٣٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٢:٥٣١٢:١٠:٠٦١٦:٥٧:١٤١٧:١٨:١١٢٣:٢٤:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٣٣١٢:١٠:٣٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٨:٣٠٢٣:٢٤:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٠٠٧:٢٤:١٢١٢:١١:٠٤١٦:٥٧:٥١١٧:١٨:٥٠٢٣:٢٤:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٦٠٧:٢٤:٥٠١٢:١١:٣٣١٦:٥٨:١٣١٧:١٩:١٣٢٣:٢٥:٢٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٥:٢٦١٢:١٢:٠٣١٦:٥٨:٣٧١٧:١٩:٣٧٢٣:٢٥:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٦:٠٠١٢:١٢:٣٢١٦:٥٩:٠٣١٧:٢٠:٠٣٢٣:٢٦:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٦:٣٣١٢:١٣:٠٢١٦:٥٩:٣١١٧:٢٠:٣١٢٣:٢٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه چال روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه چال روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه چال

روستای قلعه چال بر روی نقشه

روستای قلعه چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه چال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه چال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه چال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه چال
افق شرعی امروز فردا قلعه چال دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه چال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه چال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو