جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه چال

کوهستانی طالش | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه چال

اذان صبح: ٠٤:٠٨:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٢٢
اذان مغرب: ٢١:٠٢:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٤١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه چال (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای قلعه چال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

لارشفو كولد
اگر می خواهی خوشبخت باشی، جز آنچه برایت مهیاست آرزو مكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه چال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه چال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه چال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه چال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه چال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه چال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٠٠٦:٤١:٣٦١٣:١٥:٢٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٤٠:١٢١٣:١٥:١٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٤:٥٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٨:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٤:٤٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٨:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٤:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٤:٤٢١٣:١٤:١٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٤:٠٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٣:٥٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٣:٤٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٦:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٣:٢٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٥:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٥١١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٢:٥٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٤:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٢:٤١٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٤:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢١:٥٦١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٤:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:١٧٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:١٠٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٢:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٦:١٢١٣:١١:٥٨٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٥:٠٦١٣:١١:٥٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٢:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٤٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢١:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٣:٠٠١٣:١١:٤٤٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢١:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١١:٥٨١٣:١١:٤١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١٠:٥٨١٣:١١:٣٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٥٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٩:٠٢١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٨:٠٦١٣:١١:٣٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه چال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه چال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه چال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قلعه چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه چال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه چال روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه چال روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه چال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه چال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٧:٠٥٢٠:٤٠:٣١٢١:٠٢:٣٤٠٠:٢٠:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٧:١٨٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠٢:٤٥٠٠:٢١:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٦٠٥:٥٤:٠٨١٣:١٧:٣١٢٠:٤٠:٥١٢١:٠٢:٥٤٠٠:٢١:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥٤:٢٥١٣:١٧:٤٤٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٣:٠١٠٠:٢١:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٥٤:٤٤١٣:١٧:٥٦٢٠:٤١:٠٥٢١:٠٣:٠٦٠٠:٢١:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٥٥:٠٤١٣:١٨:٠٩٢٠:٤١:٠٩٢١:٠٣:٠٩٠٠:٢٢:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٥٥:٢٦١٣:١٨:٢٢٢٠:٤١:١١٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٥٥:٤٩١٣:١٨:٣٤٢٠:٤١:١١٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٥٦:١٤١٣:١٨:٤٦٢٠:٤١:١٠٢١:٠٣:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٨:٥٨٢٠:٤١:٠٦٢١:٠٣:٠٢٠٠:٢٣:١٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٥٧:٠٧١٣:١٩:٠٩٢٠:٤١:٠١٢١:٠٢:٥٦٠٠:٢٣:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٥٧:٣٥١٣:١٩:٢٠٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠٢:٤٧٠٠:٢٣:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٥:٥٨:٠٥١٣:١٩:٣١٢٠:٤٠:٤٥٢١:٠٢:٣٧٠٠:٢٤:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٥٨:٣٦١٣:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٩:٠٨١٣:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠٢:١٠٠٠:٢٤:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٢١٣:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:٥٣٠٠:٢٤:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٠:١٦١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٩:٥١٢١:٠١:٣٥٠٠:٢٥:١٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٦:٠٠:٥٢١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٣٣٢١:٠١:١٥٠٠:٢٥:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٦:٠١:٢٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٥٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٦:٠٢:٠٦١٣:٢٠:٣٨٢٠:٣٨:٥٢٢١:٠٠:٢٨٠٠:٢٦:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٨:٢٨٢١:٠٠:٠٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٦:٠٣:٢٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٣٤٠٠:٢٦:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٤:٠٤١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٦:٠٤:٤٦١٣:٢١:٠٧٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٢٧:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٦:٠٥:٢٨١٣:٢١:١٣٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٢٧:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠٦:١١١٣:٢١:١٩٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٢٧:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٨:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٧:٣٩١٣:٢١:٢٨٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٢٨:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٨:٢٤١٣:٢١:٣٣٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٢٨:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٩:١٠١٣:٢١:٣٦٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢١:٣٩٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٢٩:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه چال روستای قلعه چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه چال روستای قلعه چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه چال

روستای قلعه چال بر روی نقشه

روستای قلعه چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه چال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قلعه چال دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه چال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه چال
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه چال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه چال
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه چال دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه چال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه چال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو