جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه پایان

کلباد غربی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه پایان


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٦

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه پایان (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای قلعه پایان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه پایان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

هایدگر
اگر راه رسیدن و تقرب به خداوند، ایمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابدیت، چیزی جز همین ایمان نباشد، پس فلسفه هیچگاه ابدیت نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه پایان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه پایان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه پایان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه پایان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه پایان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٣:١٥١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٢:١٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٣:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥١:٥٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٣:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥١:٤٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥١:٤٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٢:١٠١٢:٥١:٤٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:١٥١٢:٥١:٤٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:١٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٥١:٤١١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٠١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥١:٤٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠١:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٥١:٤٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٥:٣١١٢:٥١:٤٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٥١:٥٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٥٦٠٠:٠٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٤:٠٧١٢:٥١:٥٣٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٢:٤٩١٢:٥٢:٠٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٠٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٥٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه پایان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه پایان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه پایان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه پایان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٥٠١٣:٠٠:٥٥١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٥٨٠٠:١٧:٣٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٥٢٠٠:١٧:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠٠:١٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٦:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٦:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:٤٣١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٣١٠٠:١٦:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٣٠١٢:٥٩:٢٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٥٠٠:١٥:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٩:٠٧١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:١٨٠٠:١٥:٢٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٩:٣٥١٢:٥٨:٤٩١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:١٢٠٠:١٤:٥٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٠٨١٢:٥٨:٣٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٤:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٦:٤١١٢:٥٨:١٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٤:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٧:٥٧١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٣:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٣:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٢:٢٢١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣٩٠٠:١٣:٠٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٢:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٢:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٢١٠٠:١١:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٦:١٨١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:١٥٠٠:١١:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٠٩٠٠:١١:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٠:٤٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٠:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:١٤١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٩:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٤:٥٠١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٩:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:١٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٨:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٨:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٤:١١١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٨:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٣:٢١١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٧:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:١١٠٠:٠٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه پایان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه پایان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه پایان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه پایان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه پایان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٨:٤١١٢:٠٢:٤٢١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٣٨٢٣:٤٩:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٧:١٣١٣:٠٢:٢٥١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٣٢٠٠:١٩:٢٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٥:٤٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٢٥٠٠:١٩:٠٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٤:١٦١٣:٠١:٤٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١٩٠٠:١٨:٤٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠١:٣١١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:١٢٠٠:١٨:٢١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:١٩١٣:٠١:١٣١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٠٥٠٠:١٧:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٥٠١٣:٠٠:٥٥١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٥٨٠٠:١٧:٣٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٥٢٠٠:١٧:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠٠:١٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٦:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٦:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:٤٣١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٣١٠٠:١٦:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٣٠١٢:٥٩:٢٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٥٠٠:١٥:٤٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٩:٠٧١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:١٨٠٠:١٥:٢٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٩:٣٥١٢:٥٨:٤٩١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:١٢٠٠:١٤:٥٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٠٨١٢:٥٨:٣٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٤:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٦:٤١١٢:٥٨:١٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٤:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٧:٥٧١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٣:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٣:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٢:٢٢١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣٩٠٠:١٣:٠٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٢:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٢:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٢١٠٠:١١:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٦:١٨١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:١٥٠٠:١١:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٠٩٠٠:١١:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٠:٤٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٠:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:١٤١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٩:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٤:٥٠١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٩:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:١٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٨:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه پایان روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه پایان روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه پایان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه پایان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه پایان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه پایان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه پایان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه پایان

روستای قلعه پایان بر روی نقشه

روستای قلعه پایان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه پایان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه پایان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قلعه پایان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه پایان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه پایان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه پایان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه پایان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه پایان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه پایان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه پایان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه پایان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه پایان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو