جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه پایان

کلباد غربی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه پایان


اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٨
اذان ظهر: ١١:٤١:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٥١
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٥٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه پایان (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای قلعه پایان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای قلعه پایان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اگر بخواهید ترسی را از خویش برانید، بدانید كه جایگاه ترس در دلتان ریشه دارد و نه در كسانی كه از آنها می‌ترسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه پایان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه پایان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه پایان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه پایان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه پایان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٥:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٥:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٢:١٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٣:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥١:٥٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٢:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥١:٤٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٢:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥١:٤٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٢:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٢:١٠١٢:٥١:٤٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:١٥١٢:٥١:٤٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:١٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٥١:٤١١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٠١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥١:٤١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠١:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥١:٤٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠١:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٥١:٤٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٥:٣١١٢:٥١:٤٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٥١:٥٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٥٦٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٤:٠٧١٢:٥١:٥٣٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٢:٤٩١٢:٥٢:٠٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٠٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٥٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٤١:٣٨١٢:٥٢:١٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٠٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه پایان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه پایان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه پایان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه پایان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قلعه پایان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه پایان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه پایان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه پایان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه پایان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه پایان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه پایان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٩:٣٥١١:٣٩:٤١١٧:٠٩:١٨١٧:٢٨:٠٠٢٢:٥٧:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٠:٣٢١١:٣٩:٣٣١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٤٩٢٢:٥٧:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١١:٣٠١١:٣٩:٢٦١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٥:٣٩٢٢:٥٧:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٢:٢٨١١:٣٩:١٩١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٦:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٣:٢٦١١:٣٩:١٣١٧:٠٤:٣١١٧:٢٣:٢٢٢٢:٥٦:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٢٥١١:٣٩:٠٨١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٢:١٥٢٢:٥٦:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٥:٢٤١١:٣٩:٠٣١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:١٠٢٢:٥٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٦:٢٣١١:٣٩:٠٠١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٠٥٢٢:٥٦:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٧:٢٢١١:٣٨:٥٧١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٠٢٢٢:٥٦:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٨:٢٢١١:٣٨:٥٤١٦:٥٨:٥٩١٧:١٨:٠١٢٢:٥٦:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٩:٢٢١١:٣٨:٥٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠١٢٢:٥٦:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٠:٢٣١١:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٥٥١٧:١٦:٠٢٢٢:٥٥:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٢٣١١:٣٨:٥٣١٦:٥٥:٥٥١٧:١٥:٠٤٢٢:٥٥:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٢٤١١:٣٨:٥٤١٦:٥٤:٥٧١٧:١٤:٠٨٢٢:٥٥:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٢٥١١:٣٨:٥٥١٦:٥٤:٠٠١٧:١٣:١٤٢٢:٥٥:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٤:٢٦١١:٣٨:٥٨١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢١٢٢:٥٥:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٢٧١١:٣٩:٠١١٦:٥٢:١٠١٧:١١:٢٩٢٢:٥٥:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٦:٢٩١١:٣٩:٠٦١٦:٥١:١٨١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٥:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٣٠١١:٣٩:١١١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٩:٥١٢٢:٥٥:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:٣٢١١:٣٩:١٧١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٩:٠٤٢٢:٥٥:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٩:٣٤١١:٣٩:٢٤١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٨:١٩٢٢:٥٥:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٠:٣٥١١:٣٩:٣١١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٧:٣٦٢٢:٥٥:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٣٧١١:٣٩:٤٠١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٦:٥٤٢٢:٥٦:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٢:٣٩١١:٣٩:٤٩١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٦:١٤٢٢:٥٦:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٣:٤١١١:٣٩:٥٩١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٥:٣٦٢٢:٥٦:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٤:٤٢١١:٤٠:١٠١٦:٤٥:١٧١٧:٠٤:٥٩٢٢:٥٦:٢١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٠:٢٢١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٤:٢٤٢٢:٥٦:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٦:٤٥١١:٤٠:٣٥١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٦:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٧:٤٧١١:٤٠:٤٨١٦:٤٣:٣١١٧:٠٣:٢١٢٢:٥٦:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٨:٤٨١١:٤١:٠٣١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٥١٢٢:٥٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه پایان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه پایان روستای قلعه پایان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه پایان روستای قلعه پایان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه پایان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه پایان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه پایان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه پایان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه پایان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه پایان

روستای قلعه پایان بر روی نقشه

روستای قلعه پایان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه پایان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای قلعه پایان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای قلعه پایان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه پایان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه پایان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه پایان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه پایان
افق شرعی امروز فردا قلعه پایان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه پایان
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه پایان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه پایان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه پایان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه پایان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه پایان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو