جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه نو

شمس آباد | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه نو


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١٧
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه نو (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای قلعه نو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه نو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه نو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

پرمودا باترا
نسبت به همه، خوش‌بین باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه نو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه نو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه نو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٠٠١٣:١٤:١٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:١٥٠٠:٣٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٤:٠٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٣:٥٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٣٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٤٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣١:٥٦١٣:١٣:٤١١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٣:٣٣١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٣:٢٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٣:١٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٨:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٧:١٣١٣:١٣:٠٨١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٢:٥٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٧:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٢:٥١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٧:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٢:١١١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٧:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:٢٤١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٦:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٦:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٥٦١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:١٤١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٦:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٨:٣٣١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٥٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٧:١٥١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٦:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٦:٣٨١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٠٣١٣:١٢:٥٢٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٦:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:٥٥٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٥٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٤:٢٥١٣:١٣:٠٤٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٣:٥٦١٣:١٣:٠٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه نو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه نو

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٧١٢:٠٨:٥١١٨:١٢:٢٥١٨:٢٩:٤٤٢٣:٢٨:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٠٨:٣٠١٨:١١:٠٥١٨:٢٨:٢٥٢٣:٢٨:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٨:٠٩١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٠٥٢٣:٢٨:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٦:٤١١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤٥٢٣:٢٧:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٧:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٠٧٢٣:٢٧:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٨:٣٧١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٤:٣٠١٨:٢١:٤٩٢٣:٢٦:٥٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٠٩:١٥١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٣١٢٣:٢٦:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٩:٥٥١٢:٠٦:٠٨١٨:٠١:٥٣١٨:١٩:١٣٢٣:٢٦:١٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٥:٤٩١٨:٠٠:٣٥١٨:١٧:٥٥٢٣:٢٥:٥٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١١:١٤١٢:٠٥:٣٠١٧:٥٩:١٨١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٥:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١١:٥٣١٢:٠٥:١٢١٧:٥٨:٠١١٨:١٥:٢٢٢٣:٢٥:٢١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٢:٣٤١٢:٠٤:٥٣١٧:٥٦:٤٤١٨:١٤:٠٦٢٣:٢٥:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٣:١٤١٢:٠٤:٣٥١٧:٥٥:٢٨١٨:١٢:٥٠٢٣:٢٤:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٣:٥٥١٢:٠٤:١٨١٧:٥٤:١٣١٨:١١:٣٥٢٣:٢٤:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٤:٣٥١٢:٠٤:٠٠١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:٢١٢٣:٢٤:١٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:١٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٠٧٢٣:٢٣:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٥:٥٨١٢:٠٣:٢٧١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:٥٤٢٣:٢٣:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٣:١١١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:٤١٢٣:٢٣:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:٢٢١٢:٠٢:٥٦١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٥:٢٩٢٣:٢٣:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٨:٠٥١٢:٠٢:٤١١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٤:١٨٢٣:٢٢:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٠٢:٢٦١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٠٧٢٣:٢٢:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٩:٣١١٢:٠٢:١٣١٧:٤٤:٢٧١٨:٠١:٥٨٢٣:٢٢:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٠:١٤١٢:٠١:٥٩١٧:٤٣:١٧١٨:٠٠:٤٩٢٣:٢٢:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٠:٥٨١٢:٠١:٤٦١٧:٤٢:٠٨١٧:٥٩:٤١٢٣:٢١:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٠١:٣٤١٧:٤١:٠٠١٧:٥٨:٣٤٢٣:٢١:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:٢٧١٢:٠١:٢٣١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢١:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:١٢١٢:٠١:١٢١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢١:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٣:٥٨١٢:٠١:٠٢١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٥:١٨٢٣:٢٠:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:٤٤١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٤:١٥٢٣:٢٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نو روستای قلعه نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نو روستای قلعه نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه نو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه نو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه نو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه نو

روستای قلعه نو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه نو
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه نو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای قلعه نو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه نو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه نو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه نو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه نو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه نو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه نو
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه نو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه نو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه نو
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه نو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو