جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه نو ورامین


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٢
اذان ظهر: ١٢:١٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٥١
اذان مغرب: ١٨:١٣:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٠٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر قلعه نو ورامین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قلعه نو ورامین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه نو ورامین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه نو ورامین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه نو ورامین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قلعه نو ورامین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه نو ورامین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو ورامین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:٥٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٧:٤٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٣١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠١:٢٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:١١٠٠:١٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:١٧١٣:٠١:١٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٣:١١١٣:٠١:٠٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٠٦١٣:٠١:٠٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١١:٠٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٣٥٠٠:١٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٢١٠٠:١٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:١٣٠٠:١٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:١١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٢:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:١١:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٣٤٠٠:١١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:١١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:١٧٠٠:١١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٠:١٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:١١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٠:١٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:١١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٦:١٧١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٤:٢٣١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٠:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١١٠٥:٥٣:٤٩١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو ورامین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قلعه نو ورامین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه نو ورامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قلعه نو ورامین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:١٧:٠٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٣:٠٧٢٣:٣٥:٠٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٨:٣٧١٢:١٦:٥٧١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٠٢٢٣:٣٥:٠٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٦:٤٧١٧:٥٦:٤٣١٨:١٤:٥٦٢٣:٣٤:٥١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٦:٠٦١٢:١٦:٣٦١٧:٥٧:٣٨١٨:١٥:٥٠٢٣:٣٤:٤١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٤:٤٩١٢:١٦:٢٥١٧:٥٨:٣٣١٨:١٦:٤٤٢٣:٣٤:٣١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٣:٣٢١٢:١٦:١٤١٧:٥٩:٢٧١٨:١٧:٣٧٢٣:٣٤:٢٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:١٣١٢:١٦:٠٢١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣١٢٣:٣٤:٠٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٥٤١٢:١٥:٤٩١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٢٤٢٣:٣٣:٥٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٥:٣٦١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:١٦٢٣:٣٣:٤٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٨:١٥١٢:١٥:٢٢١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٣:٢٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٢:١٥:٠٨١٨:٠٣:٥٥١٨:٢٢:٠١٢٣:٣٣:١٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٣٣١٢:١٤:٥٤١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٥٣٢٣:٣٣:٠٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٤:١١١٢:١٤:٣٩١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٤٥٢٣:٣٢:٤٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٤:٢٤١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٣٦٢٣:٣٢:٢٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٢٦١٢:١٤:٠٩١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٢٧٢٣:٣٢:١٣
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:٠٣١٢:١٣:٥٣١٨:٠٨:١٦١٨:٢٦:١٩٢٣:٣١:٥٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٣٩١٢:١٣:٣٧١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٧:١٠٢٣:٣١:٣٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٧:١٦١٢:١٣:٢٠١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:٠١٢٣:٣١:٢١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٥١١٢:١٣:٠٤١٨:١٠:٥٠١٨:٢٨:٥١٢٣:٣١:٠٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥١:١٦٠٦:١٤:٢٧١٢:١٢:٤٧١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٢٢٣:٣٠:٤٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٣:٠٢١٢:١٢:٣٠١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٠:٢٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٣٨١٢:١٢:١٣١٨:١٣:٢١١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٠:٠٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:١٣١٢:١١:٥٥١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:١٤٢٣:٢٩:٤٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٨:٤٨١٢:١١:٣٨١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٠٤٢٣:٢٩:٢٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٢٢١٢:١١:٢٠١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:٥٥٢٣:٥٩:٠٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٥:٥٧١٣:١١:٠٢١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٤٥٠٠:٢٨:٤٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٤:٣١١٣:١٠:٤٤١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٨:٢٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٣:٠٦١٣:١٠:٢٦١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٢٥٠٠:٢٨:٠٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠١:٤١١٣:١٠:٠٨١٩:١٩:١١١٩:٣٧:١٦٠٠:٢٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه نو ورامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه نو ورامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه نو ورامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه نو ورامین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٥:٥١١٢:١٧:٤٤١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٣٠٢٣:٣٥:٣٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٤:٤١١٢:١٧:٣٨١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٢٦٢٣:٣٥:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٣٠١٢:١٧:٣١١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٢٢٢٣:٣٥:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:١٨١٢:١٧:٢٣١٧:٥٢:٥٨١٨:١١:١٧٢٣:٣٥:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤١:٠٦١٢:١٧:١٥١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:١٣٢٣:٣٥:١٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:١٧:٠٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٣:٠٧٢٣:٣٥:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٨:٣٧١٢:١٦:٥٧١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٠٢٢٣:٣٥:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٦:٤٧١٧:٥٦:٤٣١٨:١٤:٥٦٢٣:٣٤:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٦:٠٦١٢:١٦:٣٦١٧:٥٧:٣٨١٨:١٥:٥٠٢٣:٣٤:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٤:٤٩١٢:١٦:٢٥١٧:٥٨:٣٣١٨:١٦:٤٤٢٣:٣٤:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٣:٣٢١٢:١٦:١٤١٧:٥٩:٢٧١٨:١٧:٣٧٢٣:٣٤:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:١٣١٢:١٦:٠٢١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣١٢٣:٣٤:٠٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٥٤١٢:١٥:٤٩١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٢٤٢٣:٣٣:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٥:٣٦١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:١٦٢٣:٣٣:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٨:١٥١٢:١٥:٢٢١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٣:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٢:١٥:٠٨١٨:٠٣:٥٥١٨:٢٢:٠١٢٣:٣٣:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٣٣١٢:١٤:٥٤١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٥٣٢٣:٣٣:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٤:١١١٢:١٤:٣٩١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٤٥٢٣:٣٢:٤٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٤:٢٤١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٣٦٢٣:٣٢:٢٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٢٦١٢:١٤:٠٩١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٢٧٢٣:٣٢:١٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:٠٣١٢:١٣:٥٣١٨:٠٨:١٦١٨:٢٦:١٩٢٣:٣١:٥٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٣٩١٢:١٣:٣٧١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٧:١٠٢٣:٣١:٣٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٧:١٦١٢:١٣:٢٠١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:٠١٢٣:٣١:٢١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٥١١٢:١٣:٠٤١٨:١٠:٥٠١٨:٢٨:٥١٢٣:٣١:٠٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٤:٢٧١٢:١٢:٤٧١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٢٢٣:٣٠:٤٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٣:٠٢١٢:١٢:٣٠١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٠:٢٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٣٨١٢:١٢:١٣١٨:١٣:٢١١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٠:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:١٣١٢:١١:٥٥١٨:١٤:١٢١٨:٣٢:١٤٢٣:٢٩:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٨:٤٨١٢:١١:٣٨١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٠٤٢٣:٢٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه نو ورامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قلعه نو ورامین

قلعه نو (ورامین)، روستایی از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران ایران است.

شهر قلعه نو ورامین در ویکیپدیا

شهر قلعه نو ورامین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه نو ورامین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه نو ورامین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه نو ورامین بر روی نقشه

شهر قلعه نو ورامین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه نو ورامین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه نو ورامین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه نو ورامین
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه نو ورامین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه نو ورامین
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه نو ورامین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه نو ورامین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه نو ورامین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه نو ورامین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو