جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه نو ورامین

اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٦
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٤٨
اذان مغرب: ١٧:١١:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٥٠

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر قلعه نو ورامین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر قلعه نو ورامین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قلعه نو ورامین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

حضرت محمد (ص)
(با توجّه و متناسب) با اخلاق مردم، با آنها رابطه داشته باشید و با اعمال (بدشان) با آنها مخالفت كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قلعه نو ورامین

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه نو ورامین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قلعه نو ورامین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قلعه نو ورامین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو ورامین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٤:١٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٣:٣١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٣:١٧١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:١٢٠٠:١٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٢:٥٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٢:١٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٦:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٦:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٤٧١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٥:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٥:٣٩١٣:٠١:٢٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٥:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٣٢١٣:٠١:١٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٤:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٢٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٢:٢١١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٣:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢١٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:١٤٠٠:١٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٢:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٢١٠٠:١١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:١٣٠٠:١١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نو ورامین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر قلعه نو ورامین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قلعه نو ورامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه نو ورامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر قلعه نو ورامین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قلعه نو ورامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قلعه نو ورامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر قلعه نو ورامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه نو ورامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قلعه نو ورامین

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قلعه نو ورامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه نو ورامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قلعه نو ورامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قلعه نو ورامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه نو ورامین

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٥:٣١١١:٤٩:٥٤١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:٣١٢٣:٠٦:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٠:٠٩١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٠٧٢٣:٠٦:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٧:٢٨١١:٥٠:٢٦١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٤٥٢٣:٠٦:٥٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٨:٢٦١١:٥٠:٤٣١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٢٥٢٣:٠٧:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٩:٢٣١١:٥١:٠٢١٦:٥٢:٢٤١٧:١٢:٠٧٢٣:٠٧:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:٢٠١١:٥١:٢٠١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٥٠٢٣:٠٧:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥١:١٦١١:٥١:٤٠١٦:٥١:٤٨١٧:١١:٣٥٢٣:٠٧:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٢:١٢١١:٥٢:٠٠١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٢٣٢٣:٠٨:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٣:٠٨١١:٥٢:٢١١٦:٥١:٢١١٧:١١:١٢٢٣:٠٨:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٤:٠٢١١:٥٢:٤٣١٦:٥١:١٠١٧:١١:٠٣٢٣:٠٨:٤٣
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٤:٥٧١١:٥٣:٠٥١٦:٥١:٠١١٧:١٠:٥٦٢٣:٠٩:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٥:٥٠١١:٥٣:٢٨١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:٥١٢٣:٠٩:٢٢
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٦:٤٣١١:٥٣:٥٢١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٤٨٢٣:٠٩:٤٢
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٤:١٦١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٤٦٢٣:١٠:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٨:٢٥١١:٥٤:٤٠١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٤٧٢٣:١٠:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٩:١٦١١:٥٥:٠٦١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٤٩٢٣:١٠:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٩٠٧:٠٠:٠٥١١:٥٥:٣١١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٥٤٢٣:١١:١١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٠:٥٣١١:٥٥:٥٨١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٠٠٢٣:١١:٣٥
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠١:٤٠١١:٥٦:٢٥١٦:٥١:٠١١٧:١١:٠٩٢٣:١١:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٧:٠٢:٢٦١١:٥٦:٥٢١٦:٥١:١٠١٧:١١:١٩٢٣:١٢:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٨٠٧:٠٣:١١١١:٥٧:١٩١٦:٥١:٢١١٧:١١:٣١٢٣:١٢:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٣:٥٥١١:٥٧:٤٧١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٤٥٢٣:١٣:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٤:٣٨١١:٥٨:١٦١٦:٥١:٤٩١٧:١٢:٠٠٢٣:١٣:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٥:١٩١١:٥٨:٤٥١٦:٥٢:٠٥١٧:١٢:١٨٢٣:١٤:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٥:٥٩١١:٥٩:١٤١٦:٥٢:٢٤١٧:١٢:٣٧٢٣:١٤:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٦:٣٨١١:٥٩:٤٣١٦:٥٢:٤٤١٧:١٢:٥٨٢٣:١٥:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٧:١٥١٢:٠٠:١٢١٦:٥٣:٠٧١٧:١٣:٢١٢٣:١٥:٣٤
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٧:٥١١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٤٦٢٣:١٦:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٨:٢٥١٢:٠١:١٢١٦:٥٣:٥٧١٧:١٤:١٢٢٣:١٦:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٨:٥٨١٢:٠١:٤١١٦:٥٤:٢٤١٧:١٤:٣٩٢٣:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قلعه نو ورامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر قلعه نو ورامین شهر قلعه نو ورامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قلعه نو ورامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قلعه نو ورامین

قلعه نو (ورامین)، روستایی از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران ایران است.

شهر قلعه نو ورامین در ویکیپدیا

شهر قلعه نو ورامین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قلعه نو ورامین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قلعه نو ورامین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قلعه نو ورامین بر روی نقشه

شهر قلعه نو ورامین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قلعه نو ورامین
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قلعه نو ورامین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه نو ورامین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلعه نو ورامین
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه نو ورامین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه نو ورامین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه نو ورامین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه نو ورامین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه نو ورامین
افق شرعی امروز فردا قلعه نو ورامین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قلعه نو ورامین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو