جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه نوی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه نوی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه نوی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای قلعه نوی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه نوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه نوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
نادانی، خودخواهی به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه نوی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه نوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه نوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:١٦١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:١٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١١:٥٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:١٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٢٠٠:١٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥١٠٠:١٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٨٠٠:١٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نوی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلعه نوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه نوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلعه نوی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه نوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه نوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نوی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٣:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:١٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٣:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٣:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٤:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٤:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٤:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٤:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٤:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٤:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠١١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٤:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٤:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٤:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٤:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٤:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٩:١١١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٤:٥٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٤:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٣٠٠:٢٤:٥٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٤:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٨:١٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٤:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٤:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٧:١٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٤:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٤:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٤:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نوی روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه نوی روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه نوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قلعه نوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه نوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه نوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه نوی

روستای قلعه نوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه نوی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه نوی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قلعه نوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه نوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه نوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قلعه نوی دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه نوی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه نوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه نوی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه نوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه نوی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه نوی
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه نوی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو