جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه نوی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه نوی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٠

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه نوی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای قلعه نوی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه نوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه نوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌هر نعمتی به جز نعمت اهل بهشت از بین می‌رود و هر غمی به جز غم اهل جهنّم، منقطع (و نابود) می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه نوی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه نوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نوی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه نوی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه نوی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نوی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٣:٣٧١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٣٩٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢٢٠٠:٢١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٦٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣١:١٢١٣:٠٢:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٧٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٢:١٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٠١٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠١:٥١١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠١:٤٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٣٠٠:١٨:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٢٩١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠١:١٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١١٠٠:١٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٠:٥٠١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠١١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:١١١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١١:٢١١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه نوی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه نوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه نوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه نوی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه نوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه نوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه نوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه نوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه نوی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٣:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٢:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٣٠٠:١٢:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٢:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٢:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:١٢:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٢:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٣:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٣:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٣:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٣:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٣:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٣:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٣:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٣:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٣:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٣:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٣:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٤:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٤:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٤:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٤:٣٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٤:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٤:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٠٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١١٠٠:١٥:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:٢١٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٥:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٣٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٥:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٥:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه نوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه نوی روستای قلعه نوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه نوی روستای قلعه نوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه نوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه نوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه نوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه نوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه نوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه نوی

روستای قلعه نوی بر روی نقشه

روستای قلعه نوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه نوی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه نوی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه نوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه نوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه نوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه نوی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه نوی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه نوی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه نوی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه نوی
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه نوی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه نوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه نوی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه نوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو