جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

دستجرد | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه شیخ


اذان صبح: ٠٤:١٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٤:١١
اذان مغرب: ٢١:٠٥:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قلعه شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
سگ شكاری را در خانه نگاه مدار مگر آنكه میان تو و او دری باشد كه بر روی آن سگ بسته شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه شیخ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه شیخ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٦:٤٥٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥١:٢٩١٣:٢٦:٣١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٢٣٠٠:٤٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٢٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٦:١٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٣٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٦:٠٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٨:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٤:٣٨١٣:٢٥:٢٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٠٠٦:٤٣:١٨١٣:٢٥:١١٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٨:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣١٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٧:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٤٠:٤١١٣:٢٤:٤٨٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٧:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢٤:٣٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٧:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٨:٠٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٦:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٦:٥٢١٣:٢٤:١٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٥:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣٥:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٣٠:٥١١٣:٢٣:٣٤٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٤:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢٣:٢١٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٤:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢٣:١٦٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٤:١٦١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٣:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢١:١٦١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٢:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٢:٥٢٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه شیخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه شیخ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:١١:٥٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣٠:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:١١:١٨١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٠:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٦:٢٠٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٠:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٢٩:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٧:٥٣٢٠:٥٩:١٤٠٠:٢٩:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٨:٣٩٢١:٠٠:٠٢٠٠:٢٩:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٨:٢٣١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٩:٢٤٢١:٠٠:٥٠٠٠:٢٩:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٧:٥٤١٣:٢٣:٥٠٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:٣٧٠٠:٢٩:٤٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٧:٢٦١٣:٢٣:٥٨٢٠:٤٠:٥١٢١:٠٢:٢٢٠٠:٢٩:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٢٤:٠٦٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٣:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢٤:١٥٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٥١٠٠:٢٩:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٦:١٢١٣:٢٤:٢٤٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٤:٣٣٠٠:٢٩:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٦:٠٥:٥٢١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٣:٣٣٢١:٠٥:١٥٠٠:٢٩:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٥:٣٢١٣:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:١١٢١:٠٥:٥٥٠٠:٢٩:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٦:٠٥:١٥١٣:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٤٨٢١:٠٦:٣٤٠٠:٢٩:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٦:٠٥:٠٠١٣:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٢٤٢١:٠٧:١٢٠٠:٢٩:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٦:٠٤:٤٦١٣:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٥٨٢١:٠٧:٤٨٠٠:٢٩:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٨:٢٣٠٠:٢٩:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٢٥:٣٧٢٠:٤٧:٠٤٢١:٠٨:٥٧٠٠:٢٩:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٦:٠٤:١٦١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٧:٣٤٢١:٠٩:٢٩٠٠:٣٠:٠٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٦:٠٤:٠٩١٣:٢٦:٠١٢٠:٤٨:٠٤٢١:١٠:٠٠٠٠:٣٠:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٦:٠٤:٠٤١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٨:٣٢٢١:١٠:٢٩٠٠:٣٠:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٦:٠٤:٠١١٣:٢٦:٢٦٢٠:٤٨:٥٨٢١:١٠:٥٧٠٠:٣٠:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢٦:٣٨٢٠:٤٩:٢٤٢١:١١:٢٣٠٠:٣٠:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٦:٠٤:٠١١٣:٢٦:٥١٢٠:٤٩:٤٧٢١:١١:٤٨٠٠:٣٠:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:٥٠:١٠٢١:١٢:١١٠٠:٣٠:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٦:٠٤:٠٨١٣:٢٧:١٧٢٠:٥٠:٣٠٢١:١٢:٣٢٠٠:٣١:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٦:٠٤:١٣١٣:٢٧:٣٠٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٥٢٠٠:٣١:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٦:٠٤:٢١١٣:٢٧:٤٣٢٠:٥١:٠٧٢١:١٣:١٠٠٠:٣١:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٦:٠٤:٣٠١٣:٢٧:٥٦٢٠:٥١:٢٣٢١:١٣:٢٦٠٠:٣١:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٦:٠٤:٤١١٣:٢٨:٠٩٢٠:٥١:٣٧٢١:١٣:٤١٠٠:٣١:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه شیخ

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه شیخ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه شیخ
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه شیخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه شیخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قلعه شیخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه شیخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه شیخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه شیخ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه شیخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو