جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

احمدآباد | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه شیخ


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢١:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٤٤
اذان مغرب: ١٨:١٢:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قلعه شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قلعه شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
هیچ كس آن قدر ثروتمند نیست كه بتواند گذشته ی خود را بخرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه شیخ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه شیخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٦:١٣١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٢١٠٠:١٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:١٥٠٠:١٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:١٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٥:١٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٥١٠٠:١٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٣:١٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٢:١٧١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٧:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:١٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٦:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٠:١٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٦:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢١:١٣٠٠:١٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٥:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٥:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٥:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:١١٠٠:١٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٤١٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٤:٤٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٣:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١١٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه شیخ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه شیخ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٠:٤٤١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:٢٧٢٣:٣٧:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٢:١٠١٢:٢٠:٥٦١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:٢٧٢٣:٣٧:٢٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١١:٣٠١٢:٢١:٠٧١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٢٨٢٣:٣٧:٣٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:١٠٠٧:١٠:٤٨١٢:٢١:١٨١٧:٣٢:١١١٧:٥١:٢٩٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٠:٠٤١٢:٢١:٢٨١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٣٠٢٣:٣٨:٠٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٩:١٩١٢:٢١:٣٦١٧:٣٤:١٧١٧:٥٣:٣٠٢٣:٣٨:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢١:٤٤١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٤:٣١٢٣:٣٨:٣٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٧:٤٤١٢:٢١:٥٢١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٣٢٢٣:٣٨:٤١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٦:٥٥١٢:٢١:٥٨١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٣٢٢٣:٣٨:٥١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٦:٠٣١٢:٢٢:٠٤١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٣٣٢٣:٣٩:٠٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٥:١٠١٢:٢٢:٠٨١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٨:٣٣٢٣:٣٩:٠٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٤:١٦١٢:٢٢:١٢١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٣٣٢٣:٣٩:١٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٣:٢٠١٢:٢٢:١٥١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٣٣٢٣:٣٩:٢٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٢:٢٣١٢:٢٢:١٨١٧:٤٢:٣٩١٨:٠١:٣٢٢٣:٣٩:٢٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٢٥١٢:٢٢:١٩١٧:٤٣:٤٠١٨:٠٢:٣٢٢٣:٣٩:٣٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:٢٥١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٣:٣١٢٣:٣٩:٣٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٩:٢٤١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٣٠٢٣:٣٩:٣٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٨:٢٢١٢:٢٢:١٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٢٩٢٣:٣٩:٤١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٧:١٨١٢:٢٢:١٧١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٢٨٢٣:٣٩:٤٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٦:١٣١٢:٢٢:١٥١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٧:٢٦٢٣:٣٩:٤٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٢:١٢١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٨:٢٥٢٣:٣٩:٤٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٤:٠٠١٢:٢٢:٠٩١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:٢٣٢٣:٣٩:٤١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٢:٥٢١٢:٢٢:٠٤١٧:٥١:٤٦١٨:١٠:٢١٢٣:٣٩:٣٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥١:٤٣١٢:٢١:٥٩١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:١٨٢٣:٣٩:٣٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٠:٣٣١٢:٢١:٥٤١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:١٥٢٣:٣٩:٣٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢١:٤٧١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:١٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:١٠١٢:٢١:٤١١٧:٥٥:٤٢١٨:١٤:٠٩٢٣:٣٩:٢٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٥٧١٢:٢١:٣٣١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:٠٦٢٣:٣٩:١٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٤٣١٢:٢١:٢٥١٧:٥٧:٣٧١٨:١٦:٠٢٢٣:٣٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه شیخ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٠:٣٣١٢:٢١:٥٤١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:١٥٢٣:٣٩:٣٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢١:٤٧١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:١٢٢٣:٣٩:٢٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:١٠١٢:٢١:٤١١٧:٥٥:٤٢١٨:١٤:٠٩٢٣:٣٩:٢٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٥٧١٢:٢١:٣٣١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:٠٦٢٣:٣٩:١٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٤٣١٢:٢١:٢٥١٧:٥٧:٣٧١٨:١٦:٠٢٢٣:٣٩:١٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:٢٨١٢:٢١:١٦١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:٥٨٢٣:٣٩:٠٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٣:١٢١٢:٢١:٠٧١٧:٥٩:٣٢١٨:١٧:٥٤٢٣:٣٨:٥٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤١:٥٦١٢:٢٠:٥٧١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٨:٤٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:٣٩١٢:٢٠:٤٦١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:٤٤٢٣:٣٨:٣٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٩:٢١١٢:٢٠:٣٥١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:٣٩٢٣:٣٨:٢٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٠٢١٢:٢٠:٢٣١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:٣٤٢٣:٣٨:١٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٤٢١٢:٢٠:١١١٨:٠٤:١٣١٨:٢٢:٢٨٢٣:٣٨:٠٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:٢٢١٢:١٩:٥٩١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٣:٢٢٢٣:٣٧:٥١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٤:٠٢١٢:١٩:٤٦١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٤:١٦٢٣:٣٧:٣٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٢:٤٠١٢:١٩:٣٢١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٩٢٣:٣٧:٢٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣١:١٨١٢:١٩:١٨١٨:٠٧:٥١١٨:٢٦:٠٣٢٣:٣٧:١٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٩:٥٦١٢:١٩:٠٤١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٦:٥٦٢٣:٣٦:٥٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:١٨:٤٩١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣٦:٤٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٧:١٠١٢:١٨:٣٤١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٤١٢٣:٣٦:٢٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٥:٤٦١٢:١٨:١٨١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٣٤٢٣:٣٦:٠٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٤:٢١١٢:١٨:٠٣١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٦٢٣:٣٥:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٥٧١٢:١٧:٤٦١٨:١٣:١٠١٨:٣١:١٩٢٣:٣٥:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢١:٣٢١٢:١٧:٣٠١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:١١٢٣:٣٥:١٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٧:١٣١٨:١٤:٥٤١٨:٣٣:٠٣٢٣:٣٤:٥٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٨:٤١١٢:١٦:٥٧١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٥٥٢٣:٣٤:٣٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:١٥١٢:١٦:٤٠١٨:١٦:٣٨١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٤٩١٢:١٦:٢٢١٨:١٧:٣٠١٨:٣٥:٣٨٢٣:٣٤:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:٢٣١٢:١٦:٠٥١٨:١٨:٢١١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٤٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٥٧١٢:١٥:٤٧١٨:١٩:١٣١٨:٣٧:٢١٢٣:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه شیخ

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه شیخ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه شیخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه شیخ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه شیخ
افق شرعی امروز فردا قلعه شیخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه شیخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه شیخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو