جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

احمدآباد | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه شیخ

اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٢٠
اذان مغرب: ١٨:١٥:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:١٢

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قلعه شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قلعه شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه شیخ

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه شیخ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه شیخ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه شیخ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٥:١١١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٣:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٧:٤١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٢:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢١:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢١:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢١:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٠:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٦:١٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٠:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٩:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٣٠٠:١٩:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٧٠٠:١٩:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٨:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٥:١٢١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٧:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٧:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٢:٣١١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٧:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١١:٢٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٨٠٠:١٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:١٢٠٠:١٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه شیخ

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قلعه شیخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قلعه شیخ

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه شیخ

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٦:١٠١٢:٠٠:٤٣١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٤٩٢٣:١٨:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:٥٧١٢:٠٠:٢٢١٨:٠٣:١٣١٨:٢١:٢٠٢٣:١٨:٢٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٤٤١٢:٠٠:٠١١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٥١٢٣:١٨:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٨:٣١١١:٥٩:٤٠١٨:٠٠:١٦١٨:١٨:٢٣٢٣:١٧:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٩:١٨١١:٥٩:٢٠١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٥٤٢٣:١٧:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:٠٥١١:٥٨:٥٩١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٢٦٢٣:١٧:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٠:٥٣١١:٥٨:٣٩١٧:٥٥:٥٢١٨:١٣:٥٨٢٣:١٦:٥٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠١:٤١١١:٥٨:١٩١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٣١٢٣:١٦:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٢:٢٨١١:٥٧:٥٩١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٠٤٢٣:١٦:١٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٣:١٧١١:٥٧:٤٠١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٣٧٢٣:١٥:٥٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٤:٠٥١١:٥٧:٢١١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٨:١١٢٣:١٥:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٤:٥٤١١:٥٧:٠٢١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٤٦٢٣:١٥:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٥:٤٣١١:٥٦:٤٣١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٢٠٢٣:١٥:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٦:٣٢١١:٥٦:٢٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٣:٥٦٢٣:١٤:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٧:٢١١١:٥٦:٠٨١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٤:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٨:١١١١:٥٥:٥٠١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٠٨٢٣:١٤:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٠١١١:٥٥:٣٣١٧:٤١:٣٣١٧:٥٩:٤٥٢٣:١٣:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:٥٢١١:٥٥:١٧١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٢٣٢٣:١٣:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٤٢١١:٥٥:٠١١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٠٢٢٣:١٣:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:٣٣١١:٥٤:٤٥١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٥:٤١٢٣:١٣:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:٢٥١١:٥٤:٣٠١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٤:٢١٢٣:١٢:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٣:١٧١١:٥٤:١٦١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٣:٠١٢٣:١٢:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٠٩١١:٥٤:٠٢١٧:٣٣:٢٤١٧:٥١:٤٣٢٣:١٢:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٥:٠٢١١:٥٣:٤٩١٧:٣٢:٠٥١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٢:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٥٤١١:٥٣:٣٦١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٩:٠٩٢٣:١١:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٤٨١١:٥٣:٢٤١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٧:٥٣٢٣:١١:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٧:٤١١١:٥٣:١٢١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٣٨٢٣:١١:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:٣٥١١:٥٣:٠١١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٥:٢٤٢٣:١١:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٩:٣٠١١:٥٢:٥١١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٤:١١٢٣:١٠:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٠:٢٤١١:٥٢:٤١١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:٥٩٢٣:١٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه شیخ روستای قلعه شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه شیخ

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

روستای قلعه شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه شیخ
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه شیخ
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه شیخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه شیخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه شیخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلعه شیخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه شیخ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه شیخ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه شیخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو