جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی

مرغا | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه سفیدسفلی


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٦:١٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٢٦

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای قلعه سفیدسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه سفیدسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه سفیدسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

امام علی (ع)
هر كس ترسد (احتیاط كند)، در امان باشد و هر كس عبرت بگیرد، بینا گردد و هر شخصی كه بینا شود، به مقام فهم رسد و كسی كه بفهمد، به علم نایل گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه سفیدسفلی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه سفیدسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه سفیدسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه سفیدسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه سفیدسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٩:١٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٤:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٤:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٨:٣١١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٣:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٨:٢١١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٣:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٨:١٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٣:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٣:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٢:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٢:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٢:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٨:٠١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٢:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٤:١٦١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١١٠٠:٢١:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢١:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١١:٤٧١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:١٤١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢١:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٠:٤١١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:١١١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:١١٠٠:٢١:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه سفیدسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه سفیدسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه سفیدسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه سفیدسفلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه سفیدسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه سفیدسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه سفیدسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه سفیدسفلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه سفیدسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه سفیدسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه سفیدسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه سفیدسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه سفیدسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه سفیدسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه سفیدسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه سفیدسفلی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٠٤:٠٩١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٥:٠٠٢٣:٢٤:١١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٣:٤١٢٣:٢٣:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٣:٢٧١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٣:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:٥٨١٢:٠٣:٠٧١٨:٠٣:٤٦١٨:٢١:٠٢٢٣:٢٣:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٢:٣٦١٢:٠٢:٤٦١٨:٠٢:٢٧١٨:١٩:٤٤٢٣:٢٢:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٠٢:٢٦١٨:٠١:٠٩١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٢:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٠٧٢٣:٢٢:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٤:٣١١٢:٠١:٤٦١٧:٥٨:٣٣١٨:١٥:٥٠٢٣:٢١:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٢:٠١:٢٧١٧:٥٧:١٥١٨:١٤:٣٢٢٣:٢١:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٥:٤٨١٢:٠١:٠٧١٧:٥٥:٥٨١٨:١٣:١٥٢٣:٢١:٢١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٠:٤٨١٧:٥٤:٤١١٨:١١:٥٩٢٣:٢١:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٠:٣٠١٧:٥٣:٢٤١٨:١٠:٤٣٢٣:٢٠:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٠٠:١١١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٩:٢٧٢٣:٢٠:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٨:٢٦١١:٥٩:٥٣١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٨:١٢٢٣:٢٠:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٩:٠٦١١:٥٩:٣٦١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٦:٥٧٢٣:١٩:٥١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٩:١٨١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٥:٤٣٢٣:١٩:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٠:٢٨١١:٥٩:٠٢١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٤:٣٠٢٣:١٩:١٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١١:٠٩١١:٥٨:٤٥١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٣:١٧٢٣:١٩:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١١:٥٠١١:٥٨:٢٩١٧:٤٤:٤١١٨:٠٢:٠٥٢٣:١٨:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٢:٣٢١١:٥٨:١٤١٧:٤٣:٢٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٨:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٣:١٤١١:٥٧:٥٩١٧:٤٢:١٧١٧:٥٩:٤٣٢٣:١٨:١١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٥٦١١:٥٧:٤٥١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٣٣٢٣:١٧:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٤:٣٩١١:٥٧:٣١١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٧:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٥:٢٢١١:٥٧:١٧١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٦:١٥٢٣:١٧:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٦:٠٥١١:٥٧:٠٥١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٥:٠٨٢٣:١٧:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٦:٤٩١١:٥٦:٥٢١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٤:٠١٢٣:١٦:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٧:٣٤١١:٥٦:٤١١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:١٦:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٨:١٨١١:٥٦:٣٠١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٥٠٢٣:١٦:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٩:٠٣١١:٥٦:٢٠١٧:٣٣:١٠١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٦:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:٤٩١١:٥٦:١٠١٧:٣٢:٠٦١٧:٤٩:٤٣٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه سفیدسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه سفیدسفلی روستای قلعه سفیدسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه سفیدسفلی روستای قلعه سفیدسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه سفیدسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه سفیدسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه سفیدسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه سفیدسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه سفیدسفلی

روستای قلعه سفیدسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه سفیدسفلی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه سفیدسفلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای قلعه سفیدسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه سفیدسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه سفیدسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه سفیدسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه سفیدسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه سفیدسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه سفیدسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه سفیدسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه سفیدسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه سفیدسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه سفیدسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو