جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه دولگ

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه دولگ


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٧
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه دولگ (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قلعه دولگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه دولگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه دولگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)‌
ای فرزندان اسماعیل! (‌مسلمانان) ‌تیراندازی كنید زیرا پدر شما (‌حضرت ابراهیم) تیرانداز بود (‌یعنی در مقابل كفر و شرك می¬ایستاد و لحظه¬ای عقب نشینی نكرد.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه دولگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه دولگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه دولگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه دولگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه دولگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه دولگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٠٤١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٤٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٤:٤٩١٣:٢٥:٢١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٣٥٠٠:٤٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٣:٣٥١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٤١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٠٠٠:٤١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥١:١٠١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٩:٥٨١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٤٥٠٠:٤٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٠:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٦:٢٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٤:١١١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:٠٤١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٨:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٥٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٧:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٦:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٢:١١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٠:٥٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٢:٠٠٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣١:٥٤١٣:٢١:٥٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٥:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢١:٥٢٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢١:٤٩٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٩:١٥١٣:٢١:٤٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٥:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢١:٤٢٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٤:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢١:٤١٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه دولگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه دولگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه دولگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه دولگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه دولگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه دولگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دولگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه دولگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه دولگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه دولگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه دولگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه دولگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه دولگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه دولگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه دولگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه دولگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه دولگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٣:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٣:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٣:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٢:١٣٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٣:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٣:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٧:٣٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٣:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٣:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٣:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٣:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٣:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٢٣:١٤٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٠٦٠٠:٣٣:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٣:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٥:١٧١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥٢:١٨٠٠:٣٣:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٥:٠٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٣٣:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٣:٥٤٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٣٣:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٣٣:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٤:١٦٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٣٣:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٣٤:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٣٤:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٤:١٨١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٤:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٤:١٦١٣:٢٥:٠٣٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٣٤:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٤:١٦١٣:٢٥:١٦٢٠:٣٦:٢٣٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٤:١٧١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٧:١٣٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٤:١٩١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٧:٠٨٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٥:٥٤٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٣٥:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٨:١٨٠٠:٣٥:١٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٣٥:٢٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٨:٢٤٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٣٥:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٤:٥٤١٣:٢٦:٤٦٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:٠٩٠٠:٣٥:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:٠٥١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه دولگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه دولگ روستای قلعه دولگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه دولگ روستای قلعه دولگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه دولگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه دولگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه دولگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه دولگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه دولگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه دولگ

روستای قلعه دولگ بر روی نقشه

روستای قلعه دولگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه دولگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه دولگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه دولگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه دولگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه دولگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه دولگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه دولگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه دولگ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه دولگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه دولگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه دولگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه دولگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه دولگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قلعه دولگ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه دولگ
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه دولگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه دولگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو