جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه خواجه

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه خواجه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٧

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه خواجه (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای قلعه خواجه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه خواجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه خواجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (‌هم)‌ بخشش نماید، از بخل ‌ (و خسیسی) به دور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه خواجه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه خواجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه خواجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه خواجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه خواجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه خواجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣١:٥١١٣:١٠:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٩:٤١١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:٣٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:١٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٩:١١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٤:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٤:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥١٠٦:٢١:١٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٣:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٣:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٣:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢١:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١١:٥٢١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢١:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:١٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢١:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢١:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١١٠٦:١٠:١٥١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه خواجه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه خواجه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قلعه خواجه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:١٧٠٧:٠٨:٠١١٣:١٧:٤٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٦:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٦:٤٤١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١٢٠٠:٣٦:٣٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٥:٢٦١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٤٠٠:٣٦:١٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٤:٠٩١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٥:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٢:٥٢١٣:١٦:٣٦١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٥:٣٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠١:٣٥١٣:١٦:١٨١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٥:١١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٠:١٨١٣:١٦:٠٠١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٤:٤٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٠٢١٣:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣٤:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٠٧٠٠:٣٤:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٦:٣٠١٣:١٥:٠٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٣:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٥:١٤١٣:١٤:٥٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٣٢٠٠:٣٣:٢٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٤:٣٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:٤٣١٣:١٤:١٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥١:٢٩١٣:١٤:٠٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٠٠٠:٣٢:١٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٠:١٥١٣:١٣:٤٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٢٣٠٠:٣١:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٩:٠١١٣:١٣:٢٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٣١:٣١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٣:١١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٩٠٠:٣١:٠٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٢:٥٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٣٠:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٥:٢٣١٣:١٢:٤٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١٥٠٠:٣٠:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:١١١٣:١٢:٢٥١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣٠:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٣:٠١١٣:١٢:١١١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٩:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤١:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٩:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٤١١٣:١١:٤٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:١١٠٠:٢٩:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٩:٣٢١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٨:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٣١٣:١١:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٨:٢٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:١٦١٣:١١:٠٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٨:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٠:٥٢١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٠:٤١١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٠:٣٠١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٧:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٠:١٩١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه خواجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه خواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه خواجه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٥:٤٦١٢:١٩:٣٦١٨:٢٣:٥٥١٨:٤١:١٦٠٠:٠٩:٠٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٢٠٧:١٤:٢٩١٣:١٩:١٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٥٩٠٠:٣٨:٤٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٣:١٢١٣:١٩:٠٠١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤١٠٠:٣٨:٢٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٧٠٧:١١:٥٤١٣:١٨:٤٢١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٨:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٠:٣٦١٣:١٨:٢٤١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠٥٠٠:٣٧:٤١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤١٠٧:٠٩:١٩١٣:١٨:٠٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٧٠٠:٣٧:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:٠٨:٠١١٣:١٧:٤٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٦:٥٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٦:٤٤١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١٢٠٠:٣٦:٣٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٥:٢٦١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٤٠٠:٣٦:١٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٤:٠٩١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٥:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٢:٥٢١٣:١٦:٣٦١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٥:٣٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠١:٣٥١٣:١٦:١٨١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٥:١١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٠:١٨١٣:١٦:٠٠١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٤:٤٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٠٢١٣:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣٤:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٠٧٠٠:٣٤:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٦:٣٠١٣:١٥:٠٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٣:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٥:١٤١٣:١٤:٥٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٣٢٠٠:٣٣:٢٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٤:٣٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٥٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:٤٣١٣:١٤:١٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥١:٢٩١٣:١٤:٠٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٠٠٠:٣٢:١٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٠:١٥١٣:١٣:٤٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٢٣٠٠:٣١:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٩:٠١١٣:١٣:٢٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٣١:٣١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٣:١١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٩٠٠:٣١:٠٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٢:٥٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٣٠:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٥:٢٣١٣:١٢:٤٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١٥٠٠:٣٠:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:١١١٣:١٢:٢٥١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٣:٠١١٣:١٢:١١١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٩:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤١:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٩:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٤١١٣:١١:٤٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:١١٠٠:٢٩:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٩:٣٢١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٨:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٣١٣:١١:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه خواجه روستای قلعه خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه خواجه روستای قلعه خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه خواجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه خواجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه خواجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه خواجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه خواجه

روستای قلعه خواجه بر روی نقشه

روستای قلعه خواجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه خواجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه خواجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه خواجه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قلعه خواجه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قلعه خواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه خواجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه خواجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه خواجه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه خواجه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه خواجه
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه خواجه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه خواجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه خواجه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه خواجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه خواجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه خواجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه خواجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو