جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه جوق

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه جوق

اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١٧

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه جوق (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای قلعه جوق)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قلعه جوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه جوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ویلیام شكسپیر
صورت شما كتابی است كه مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه جوق

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه جوق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه جوق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه جوق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه جوق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه جوق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٤٤٠٠:٤٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٣:٣١١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٣١٠٠:٤٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:١٨٠٠:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٣:١٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٩:٥٤١٣:٢٣:٠٠١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٤٣١٣:٢٢:٤٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٩:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٢:٢٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:١١٠٦:٤٥:١٤١٣:٢٢:١١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٠٦١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:٥٩١٣:٢١:٤٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٧:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٠١٠٦:٤١:٥٣١٣:٢١:٣٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٣٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:٤٣١٣:٢١:١٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٦:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٣٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٧:٣٧١٣:٢١:٠١٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٥:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٥:٣٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٠:٣٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٥:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٥:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٠:١٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٠:١٣٢٠:١٠:٥٨٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٠:١٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٣٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:١١٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه جوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه جوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه جوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه جوق

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قلعه جوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه جوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه جوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قلعه جوق

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قلعه جوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه جوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قلعه جوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه جوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه جوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه جوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای قلعه جوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه جوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه جوق

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه جوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه جوق روستای قلعه جوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه جوق روستای قلعه جوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه جوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه جوق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه جوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه جوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه جوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه جوق

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٤٣١٢:٠٩:٣٧١٧:١٨:١٤١٧:٣٧:١٤٢٣:٢٧:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٩:٥٣١٧:١٧:٥٢١٧:٣٦:٥٤٢٣:٢٧:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٣٢١٢:١٠:١٠١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:٣٥٢٣:٢٧:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٣:٢٧١٢:١٠:٢٧١٧:١٧:١١١٧:٣٦:١٨٢٣:٢٧:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٤:٢١١٢:١٠:٤٥١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٠٢٢٣:٢٨:١١
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:١٥١٢:١١:٠٤١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٤٩٢٣:٢٨:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٠٨١٢:١١:٢٣١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٣٧٢٣:٢٨:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٧:٠١١٢:١١:٤٤١٧:١٦:١٣١٧:٣٥:٢٧٢٣:٢٩:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٧:٥٤١٢:١٢:٠٥١٧:١٦:٠٣١٧:٣٥:١٩٢٣:٢٩:١٧
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٨:٤٦١٢:١٢:٢٦١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:١٢٢٣:٢٩:٣٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٩:٣٧١٢:١٢:٤٩١٧:١٥:٤٨١٧:٣٥:٠٨٢٣:٢٩:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٢٠٧:١٠:٢٨١٢:١٣:١٢١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٠٥٢٣:٣٠:١٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١١:١٨١٢:١٣:٣٥١٧:١٥:٤١١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٠:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٢:٠٨١٢:١٣:٥٩١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٠٥٢٣:٣٠:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٢:٥٧١٢:١٤:٢٤١٧:١٥:٤١١٧:٣٥:٠٨٢٣:٣١:١٩
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٣:٤٥١٢:١٤:٤٩١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:١٢٢٣:٣١:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٤:٣٢١٢:١٥:١٥١٧:١٥:٤٩١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٢:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٥:١٨١٢:١٥:٤١١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٢٦٢٣:٣٢:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٦:٠٤١٢:١٦:٠٨١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٢:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٦:٤٩١٢:١٦:٣٥١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٤٨٢٣:٣٣:١٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٣٠٧:١٧:٣٢١٢:١٧:٠٣١٧:١٦:٢٨١٧:٣٦:٠١٢٣:٣٣:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٢٠٧:١٨:١٥١٢:١٧:٣١١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:١٦٢٣:٣٤:١١
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٤١٠٧:١٨:٥٦١٢:١٧:٥٩١٧:١٦:٥٨١٧:٣٦:٣٣٢٣:٣٤:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٨٠٧:١٩:٣٦١٢:١٨:٢٨١٧:١٧:١٦١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٥:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٥٠٧:٢٠:١٥١٢:١٨:٥٧١٧:١٧:٣٥١٧:٣٧:١٢٢٣:٣٥:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٠:٥٣١٢:١٩:٢٦١٧:١٧:٥٦١٧:٣٧:٣٤٢٣:٣٦:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢١:٣٠١٢:١٩:٥٦١٧:١٨:١٩١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٦:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٠:٢٥١٧:١٨:٤٤١٧:٣٨:٢٢٢٣:٣٦:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٢:٣٩١٢:٢٠:٥٥١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٨٢٣:٣٧:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٣:١١١٢:٢١:٢٥١٧:١٩:٣٨١٧:٣٩:١٦٢٣:٣٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه جوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه جوق روستای قلعه جوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه جوق روستای قلعه جوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه جوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه جوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه جوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه جوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه جوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه جوق

روستای قلعه جوق بر روی نقشه

روستای قلعه جوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه جوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه جوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه جوق
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قلعه جوق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای قلعه جوق + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قلعه جوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه جوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه جوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه جوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه جوق رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه جوق
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه جوق
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه جوق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه جوق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه جوق
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه جوق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلعه جوق
افق شرعی امروز فردا قلعه جوق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه جوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو