جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه بنی

کفش کنان | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه بنی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٣
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه بنی (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای قلعه بنی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه بنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه بنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه بنی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه بنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه بنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٦:٥١١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٦:٤١١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٣:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٦:١٥١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٢:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٢:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:١٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢١:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:١٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٠:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٥١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٥:١٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٠:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٥:١٦١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:٥١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٣:١٤١٣:٠٥:١٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣١٠٠:١٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٩:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:١٦٠٠:١٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بنی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه بنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه بنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قلعه بنی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه بنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه بنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه بنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بنی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٧:٢٥١٢:٠١:٢٥١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:٠١٢٣:٢١:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٨:٠٠١٢:٠١:٠٤١٨:٠٣:٤٠١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢١:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٥:٥٨:٣٤١٢:٠٠:٤٣١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٨٢٣:٢١:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٠٠:٢٣١٨:٠١:٠٨١٨:١٨:١١٢٣:٢١:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٥:٥٩:٤٥١٢:٠٠:٠٢١٧:٥٩:٥١١٨:١٦:٥٥٢٣:٢٠:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٩:٤٢١٧:٥٨:٣٦١٨:١٥:٤٠٢٣:٢٠:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٠:٥٦١١:٥٩:٢٢١٧:٥٧:٢٠١٨:١٤:٢٤٢٣:٢٠:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠١:٣٢١١:٥٩:٠٢١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٠٩٢٣:١٩:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٢:٠٨١١:٥٨:٤٢١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٥٤٢٣:١٩:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:٤٤١١:٥٨:٢٣١٧:٥٣:٣٥١٨:١٠:٤٠٢٣:١٩:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٣:٢١١١:٥٨:٠٤١٧:٥٢:٢١١٨:٠٩:٢٦٢٣:١٨:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٣:٥٧١١:٥٧:٤٦١٧:٥١:٠٧١٨:٠٨:١٢٢٣:١٨:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٤:٣٤١١:٥٧:٢٧١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:١٨:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٥:١٢١١:٥٧:٠٩١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٧:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٥:٤٩١١:٥٦:٥٢١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٤:٣٥٢٣:١٧:٣٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٢٧١١:٥٦:٣٤١٧:٤٦:١٥١٨:٠٣:٢٣٢٣:١٧:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٧:٠٥١١:٥٦:١٨١٧:٤٥:٠٤١٨:٠٢:١٣٢٣:١٧:٠١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٠٧:٤٣١١:٥٦:٠١١٧:٤٣:٥٣١٨:٠١:٠٢٢٣:١٦:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٠٨:٢٢١١:٥٥:٤٥١٧:٤٢:٤٢١٧:٥٩:٥٣٢٣:١٦:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٠٩:٠١١١:٥٥:٣٠١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٤٤٢٣:١٦:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٩:٤١١١:٥٥:١٥١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٧:٣٦٢٣:١٥:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٠:٢١١١:٥٥:٠٠١٧:٣٩:١٤١٧:٥٦:٢٨٢٣:١٥:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١١:٠١١١:٥٤:٤٧١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٥:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١١:٤١١١:٥٤:٣٣١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٤:١٦٢٣:١٥:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٢:٢٢١١:٥٤:٢٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٣:١١٢٣:١٤:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٣:٠٤١١:٥٤:٠٨١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٢:٠٦٢٣:١٤:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٣:٤٥١١:٥٣:٥٧١٧:٣٣:٤٣١٧:٥١:٠٣٢٣:١٤:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٤:٢٧١١:٥٣:٤٦١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٠١٢٣:١٤:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٥:١٠١١:٥٣:٣٦١٧:٣١:٣٧١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٤:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٥:٥٣١١:٥٣:٢٦١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٧:٥٩٢٣:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه بنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بنی روستای قلعه بنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بنی روستای قلعه بنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه بنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه بنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه بنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه بنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه بنی

روستای قلعه بنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه بنی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قلعه بنی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای قلعه بنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه بنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه بنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بنی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه بنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه بنی
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه بنی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه بنی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه بنی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه بنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه بنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه بنی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو