جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه بدر

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه بدر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٢

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه بدر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای قلعه بدر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه بدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه بدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلسون میزنر
شنونده ی خوب، نه تنها در هر كجا جانبدارانی دارد، بلكه پس از مدتی، چیزی می داند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه بدر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه بدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه بدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٢:١٨١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠١:٥٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٥٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٤٢١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:١٠١٣:٠١:٣٤١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠١:٢٧١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠١:٢١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٢١١٣:٠١:١٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:٢٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٣٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:٠١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٥:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٧٠٠:١٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:١٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:١١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:١٧٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:١٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:١٣١٣:٠١:١٠٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بدر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلعه بدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه بدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلعه بدر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه بدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه بدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بدر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٤:٠٠١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٤:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٣٨١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٤:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٥:١٧١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٤:٥٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٥٥١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٤:٥٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٣٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٥:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٧:١٤١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٥:١٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٧:٥٣١٣:١٠:٥١٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٥:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٣٣١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٥:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٩:١٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:٣١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٥٢١٣:١٠:٤١٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٥:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٥:٣٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٥:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:٢٦١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:٢٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٥:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:١١١٣:١٠:١٣١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٥:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٥١١٣:١٠:٠٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٥:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٥:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٥:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٥:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٥:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٥:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٥:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٨:١٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٥:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٥:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣١:٤١١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٥:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٥:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بدر روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه بدر روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه بدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قلعه بدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه بدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه بدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه بدر

روستای قلعه بدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه بدر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلعه بدر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قلعه بدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه بدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه بدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قلعه بدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه بدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه بدر
افق شرعی امروز فردا قلعه بدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه بدر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه بدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه بدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه بدر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو