جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

بهمن | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه ایاز

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٠٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٥٠

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای قلعه ایاز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه ایاز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه ایاز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آنتونی رابینز
چنانچه به راستی خواهان آن باشید كه به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شك راه آن را خواهید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه ایاز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه ایاز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ایاز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه ایاز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ایاز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه ایاز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠١:٤٨١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٣:٤١١٣:٠١:٣٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠١:٢٠١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٥٠٠:١٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣١:٢٥١٣:٠١:٠٦١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٨:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢١٠٠:١٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٣٠٠:١٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٠:١٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٥٠٠:١٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٨٠٠:١٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٩:٥١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٠٠٠:١٧:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٦:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٦:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١٨٠٠:١٦:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٩:١٠١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٠١٠٠:١٦:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٩:٥١١٢:٥٩:٠١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٥:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١١٠٠:١٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٠١١٢:٥٨:٣٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٨:٣١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٤:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٤:١٩١٢:٥٨:١٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٨:١٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٣:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١١:٤٨١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١١:٠٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٠:١٣١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٣:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه ایاز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه ایاز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه ایاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه ایاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلعه ایاز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه ایاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه ایاز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قلعه ایاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه ایاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه ایاز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلعه ایاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه ایاز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه ایاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه ایاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه ایاز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٥:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٥:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٥:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٥:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٦:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٦:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٦:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:١١٠٠:١٦:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٧:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١١٠٠:١٧:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٧:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٧:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٨:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٨:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٨:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٩:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٩:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٩:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٩:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٠:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٠:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٠:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢١:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢١:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٠:٣١١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢١:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٠٧١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢١:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١١:٤٣١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه ایاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه ایاز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه ایاز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه ایاز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه ایاز

روستای قلعه ایاز بر روی نقشه

روستای قلعه ایاز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه ایاز
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلعه ایاز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قلعه ایاز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قلعه ایاز
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه ایاز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه ایاز
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه ایاز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قلعه ایاز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلعه ایاز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه ایاز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو