جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

بهمن | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه ایاز


اذان صبح: ٠٥:٢١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:١٠:٤٦

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای قلعه ایاز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه ایاز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه ایاز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

حضرت محمد (ص)
هیچ بنده‌ای، كار (‌زشتی)‌ را به خاطر خداوند ترك نمی‌كند، مگر اینكه خداوند، آنچه كه برای دین و دنیایش بهتر باشد، به او می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه ایاز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه ایاز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ایاز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلعه ایاز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه ایاز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه ایاز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٩:١٨١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٣٠٠:١٥:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٨:٣١١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٣٠٠:١٤:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٨:١٩١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٦٠٠:١٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٣:١٦١٢:٥٨:١٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٤:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٣:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١١:٣٧١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٣:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٢٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٣:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٢:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٢:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٢:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٢:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٢:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٨٠٠:١٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤١٠٠:١١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٨:١٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢٢٠٠:١١:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠١:٥١١٢:٥٨:١٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٣٠٠:١١:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٤٣٠٠:١١:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:١١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه ایاز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه ایاز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه ایاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه ایاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قلعه ایاز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه ایاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه ایاز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلعه ایاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه ایاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه ایاز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٤:١١١١:٤٧:٣١١٧:٠٠:٣٦١٧:١٩:٠٥٢٣:٠٦:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:٠٢١١:٤٧:٤٧١٧:٠٠:١٧١٧:١٨:٤٨٢٣:٠٦:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٥:٥٤١١:٤٨:٠٤١٧:٠٠:٠٠١٧:١٨:٣٣٢٣:٠٦:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:٤٥١١:٤٨:٢٢١٦:٥٩:٤٤١٧:١٨:١٩٢٣:٠٦:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:٣٦١١:٤٨:٤٠١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٠٧٢٣:٠٧:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٢٧١١:٤٨:٥٩١٦:٥٩:١٩١٧:١٧:٥٧٢٣:٠٧:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٩:١٧١١:٤٩:١٩١٦:٥٩:٠٨١٧:١٧:٤٩٢٣:٠٧:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٠:٠٨١١:٤٩:٤٠١٦:٥٩:٠٠١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٨:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٠:٠١١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:٣٧٢٣:٠٨:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤١:٤٧١١:٥٠:٢٣١٦:٥٨:٤٨١٧:١٧:٣٣٢٣:٠٨:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٠:٤٦١٦:٥٨:٤٥١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٨:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٢٤١١:٥١:٠٩١٦:٥٨:٤٣١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٩:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٤:١٢١١:٥١:٣٣١٦:٥٨:٤٣١٧:١٧:٣٤٢٣:٠٩:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٤:٥٩١١:٥١:٥٧١٦:٥٨:٤٥١٧:١٧:٣٧٢٣:١٠:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٢:٢٢١٦:٥٨:٤٩١٧:١٧:٤٢٢٣:١٠:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٣٢١١:٥٢:٤٧١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٤٩٢٣:١٠:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:١٧١١:٥٣:١٣١٦:٥٩:٠٢١٧:١٧:٥٧٢٣:١١:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٨:٠١١١:٥٣:٤٠١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٠٧٢٣:١١:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٤٥١١:٥٤:٠٦١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:١٩٢٣:١١:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٢٨١١:٥٤:٣٤١٦:٥٩:٣٤١٧:١٨:٣٢٢٣:١٢:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٠٩١١:٥٥:٠١١٦:٥٩:٤٧١٧:١٨:٤٧٢٣:١٢:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٥٠١١:٥٥:٢٩١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٠٤٢٣:١٣:١٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥١:٣٠١١:٥٥:٥٧١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٢٢٢٣:١٣:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٠٩١١:٥٦:٢٦١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤١٢٣:١٤:١١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٦:٥٥١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٣٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٧:٢٤١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٥:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٧:٥٣١٧:٠١:٤٦١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٥:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٣٣١١:٥٨:٢٣١٧:٠٢:١١١٧:٢١:١٥٢٣:١٦:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٨:٥٣١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٤٢٢٣:١٦:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٥:٣٨١١:٥٩:٢٣١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:١٠٢٣:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلعه ایاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قلعه ایاز روستای قلعه ایاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه ایاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه ایاز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه ایاز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه ایاز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه ایاز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه ایاز

روستای قلعه ایاز بر روی نقشه

روستای قلعه ایاز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه ایاز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قلعه ایاز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلعه ایاز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه ایاز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه ایاز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه ایاز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه ایاز
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلعه ایاز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه ایاز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه ایاز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه ایاز دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قلعه ایاز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه ایاز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو