جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه اذری

ویس | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه اذری


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه اذری (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قلعه اذری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه اذری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه اذری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

دكترماكارنكو
قدرت تسلط بر احساسات، تصورات و آرزوهای خویش از بزرگترین قدرتهایی است كه هر فرد باید در خود به وجود بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه اذری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه اذری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه اذری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه اذری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه اذری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه اذری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٧:٤٤١٣:١٥:٠٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٣٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٤:٤٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٠٠٠:٣٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٤:٣٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٣٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٤:١٨١٣:١٤:١٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٣:١٠١٣:١٤:٠٦١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:١٧٠٠:٣١:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٢:٠٣١٣:١٣:٥٣١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٣١:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:٥٧١٣:١٣:٤٠١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣١:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٣:٢٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٣٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٣:١٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٣٠:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٣:٠٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٣٠:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٢:٥٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٩:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٢:٣٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٩:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٢:٢٤١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٩:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٢:١٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣١:٣٩١٣:١٢:٠٦١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:١٣٠٠:٢٨:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٤١١٣:١١:٥٨١٩:٥٣:٤٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٨:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٩:٤٥١٣:١١:٥١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٧:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:١١:٤٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٥٥١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٧:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٠١١٣:١١:٣٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٦:٠٩١٣:١١:٢٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٧:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:١٨١٣:١١:٢٢١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٦:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٢٨١٣:١١:١٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:١١:١٥١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٢:٥٢١٣:١١:١٢١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٦:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:١٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٢٠١٣:١١:٠٨٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٠٧٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه اذری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه اذری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه اذری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه اذری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه اذری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه اذری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه اذری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه اذری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه اذری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه اذری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه اذری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه اذری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه اذری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه اذری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه اذری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه اذری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه اذری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٥٤١٣:١١:٢٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٤:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:٢٤١٣:١١:٢٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٤:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١١:٣٣٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٤:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٤٥٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٤:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٣٨١٣:١١:٥٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٤:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٢:١٥١٣:١١:٥٩٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١١:٥٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٣٤١٣:١٢:١٤٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٤:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١١:١٦١٣:١٢:٢٢٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٤:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٠:٥٩١٣:١٢:٣١٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٤:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٠:٤٣١٣:١٢:٤٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٠:٢٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٥:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:١٧١٣:١٣:٠٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٥:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٠:٠٦١٣:١٣:١٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٥:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٣:٢٠٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٥:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٣:٣١٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٥:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٩:٤١١٣:١٣:٤٢٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٥:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٣:٥٤٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٥:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٤:١٧٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٥:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٤:٢٩٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٦:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٦:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:٣١١٣:١٤:٥٤٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٦:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٥:٠٧٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٢٦:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٥:٢٠٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٥:٣٣٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٧:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٧:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٠٢١٣:١٥:٥٩٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٧:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٠:١٢١٣:١٦:١٢٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٠١٠٠:٢٧:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٠:٢٤١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:١٥٠٠:٢٧:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه اذری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه اذری روستای قلعه اذری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه اذری روستای قلعه اذری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه اذری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه اذری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه اذری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه اذری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه اذری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه اذری

روستای قلعه اذری بر روی نقشه

روستای قلعه اذری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه اذری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه اذری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه اذری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه اذری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه اذری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه اذری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه اذری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه اذری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه اذری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلعه اذری
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه اذری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قلعه اذری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قلعه اذری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلعه اذری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلعه اذری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه اذری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه اذری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو