جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلاع

قلعه زری | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز قلاع


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:١٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٣٧

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلاع (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای قلاع)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلاع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلاع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكلی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است كه زیبا هست، اما درك معنای آن مشكل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلاع

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلاع در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلاع ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلاع (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلاع ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلاع ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٣:١٨١٢:٣١:٤٧١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٠١٢٣:٤٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٢:١٥١٢:٣١:٣٨١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥١:١٣١٢:٣١:٢٨١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣٣٢٣:٤٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٠:١٢١٢:٣١:٢٠١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:١٩٢٣:٤٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٩:١٢١٢:٣١:١١١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٠٤٢٣:٤٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٨:١٣١٢:٣١:٠٤١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٠:٥٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٠:٥٠١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٠:٤٤١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٠:٣٨١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٠:٣٣١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:٢٨١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٢٦٢٣:٤٥:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٢٤١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٠:١٨١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤٤:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٠:١٦١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٤:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٣٦١٢:٣٠:١٤١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:١٤٢٣:٤٤:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٠:١٣١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٠:١٣١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٤٥٢٣:٤٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٠:١٣١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٠:١٣١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:١٤٢٣:٤٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٥:٠٣١٢:٣٠:١٥١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٠:١٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٣:٤٧١٢:٣٠:١٩١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٣:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:١١٢٣:٤٣:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٢:٣٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٣:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣١:٠٣١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلاع

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلاع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلاع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلاع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلاع

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قلاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلاع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلاع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلاع

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلاع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلاع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلاع

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٢:١٢١٢:٤٠:٢١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٣:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٣:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٢٧٢٣:٥٤:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٤:٤٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٤:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٤:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:١٥٢٣:٥٤:٢٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٤:٣٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٠:١٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٤٠٢٣:٥٤:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤٠:١٤١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٠:١٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٤:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٤:٥٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٠:٠١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٤:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٥:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٥:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٥:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٩٢٣:٥٥:٠٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٩:١٨١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٥:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٥:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٥:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٦:١٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٢٢٢٣:٥٥:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٨:٣٧١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٤:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٨:٢٦١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٤:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٨:١٤١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٤:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٨:٠١١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٤:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٧:٤٨١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٤:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٣٧:٣٥١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:٤١٢٣:٥٤:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٠:٤٧١٢:٣٧:٢١١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٣١٢٣:٥٤:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٧:٠٦١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٤:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:٠٥١٢:٣٦:٥١١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٤:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلاع روستای قلاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قلاع روستای قلاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلاع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلاع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قلاع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلاع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلاع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلاع

روستای قلاع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلاع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلاع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلاع
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قلاع + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قلاع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلاع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلاع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلاع رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلاع
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلاع
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلاع
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قلاع دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلاع دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلاع دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قلاع دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلاع دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلاع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو