جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قلات

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلات


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٥١:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلات (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای قلات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلات

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قلات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٢:١٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤٠٠٠:١١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:١٦٠٠:١٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:٥٣١٢:٥١:٥٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٠١١٢:٥١:٥٠١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٠٩١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٣٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٢:٥١:٢٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:٢٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:١٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٢:٠٧١٢:٥١:٠٨١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٩:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٢١١٢:٥١:٠٣١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٨:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٨:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:١١١٢:٥٠:٥١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٨:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٩٠٠:٠٨:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٧:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٧:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٠٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٠٤١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قلات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قلات

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٦:١٨١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٠:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٠:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٣٠٠:١١:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١١:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٠٠٠:١١:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٦٠٠:١١:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢١٠٠:١٢:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٢:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٢:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٨:١٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٢:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٣:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٣:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٢١٠٠:١٣:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:١٦٠٠:١٣:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:١٠٠٠:١٤:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٩:١٥١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٤:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٤:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٣١٠٠:١٤:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٧٠٠:١٥:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٦٠٠:١٥:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٨٠٠:١٥:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٠٩٠٠:١٥:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٦:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٦:٢٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٦:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٦:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١١٠٠:١٦:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٧:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١١:٢٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٧:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قلات روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قلات روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلات

روستای قلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلات
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قلات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلات دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلات
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قلات دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قلات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو