جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلات

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلات


اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٥٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلات (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای قلات)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آلمانی
گذشت زمان بیشتر از كتاب می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلات

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلات (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلات ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٤:٣٨١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٤:٢٣١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٤:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:١١٠٠:١٣:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٠:٤١١٩:٣٧:٤٦٠٠:١٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٣:٤٢١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٢١٠٠:١٣:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٥٦٠٠:١٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٣:١٦١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٢:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٢:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٢:٤١١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:١٨٠٠:١١:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٥٤٠٠:١١:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٢:١٩١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:٣٠٠٠:١١:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٠:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٠:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:١٢١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٩٠٠:١٠:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٢١١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٠:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٣٠١٢:٥١:٣٤١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٩:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:٤٠١٢:٥١:٢٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٩:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:٥١١٢:٥١:٢٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٠٣١٢:٥١:١٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠٩:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:١٧١٢:٥١:٠٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٩:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٣١١٢:٥١:٠٣١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٠:٥١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٨:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٠٠٠:٠٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٧:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلات

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلات

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٠٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٧:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٠٤١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٧:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٦:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥١:١٥١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٦:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٠:١٥١٢:٥١:٢١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٧:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥١:٢٨١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٧:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥١:٣٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٧:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٩:١٩١٢:٥١:٤٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٧:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥١:٥٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٧:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥١:٥٨١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٧:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٧:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٢:١٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٧:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٧:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٧:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٧:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٧:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٧:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٣:١٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٨:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٤١١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٨:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٨:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٠٨:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٨:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٤:٣٠١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٨:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٤٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٩:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٩:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٤٠٠:٠٩:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣١٠٠:٠٩:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٩:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٠:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٦:٠١١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:١٧٠٠:١٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات روستای قلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات روستای قلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلات

روستای قلات بر روی نقشه

روستای قلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلات
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلات دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قلات
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلات
زمان پخش اذان مستقیم به افق قلات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو