جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلات کت

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز قلات کت


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلات کت (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای قلات کت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلات کت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلات کت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام جیمز
هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینكه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلات کت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلات کت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات کت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلات کت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلات کت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلات کت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٣:١٩١٣:١٠:١١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٨:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٢:١١١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٨:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١١٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٩:٤٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٧:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٩:١٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٧:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٦:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٥:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٨:١٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٥:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٥:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٥:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٤:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٣:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٣:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٣:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٦:٤١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:١٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢١:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٦:١٩١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢١:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٧:١٩١٣:٠٦:١٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٦٠٠:٢١:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات کت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات کت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلات کت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلات کت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلات کت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلات کت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات کت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلات کت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلات کت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلات کت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلات کت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلات کت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات کت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات کت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلات کت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلات کت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات کت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٠٠١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٠:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٠:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٠:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٠:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:١١١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٠:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٠:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٠:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٠:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٠:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٠:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٠:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٠:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٨:١٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٠:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٠:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٨:٤١٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢١:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢١:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢١:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢١:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٩:٥١٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:١٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٢:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٥٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٢:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:١٩١٣:١١:٠٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٢٩١٣:١١:٢٢٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٣:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:١١:٣٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلات کت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات کت روستای قلات کت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلات کت روستای قلات کت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلات کت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلات کت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلات کت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلات کت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلات کت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلات کت

روستای قلات کت بر روی نقشه

روستای قلات کت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلات کت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلات کت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلات کت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلات کت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلات کت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلات کت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلات کت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلات کت رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قلات کت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلات کت
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلات کت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلات کت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلات کت
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلات کت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قلات کت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قلات کت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلات کت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو