جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلاتک

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قلاتک


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٥:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلاتک (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قلاتک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلاتک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلاتک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

؟
اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را كه بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور كنید، خواهید دید كه عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت كردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می كنند و گوش می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلاتک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلاتک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلاتک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلاتک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلاتک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلاتک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٦:٢٦١٣:٠١:٢١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٣:٥٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠١:٠٧١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٣٠٠٠:٢٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢١٠٠:١٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣١:١٢١٣:٠٠:١٢١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٠:١١١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٩:١١١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٣٠٠:١٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٨:١١١٢:٥٩:٣٦١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥١٠٠:١٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٩:١٣١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٧:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٧:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٢٣٠٠:١٧:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٠١٠٠:١٦:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:١٩٠٠:١٦:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٨:١٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٦:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٨:١٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٥:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:١٦٠٠:١٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:١٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٥:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٥:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٣٠٠:١٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٤:٢١١٢:٥٧:٣٥١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٢٠٠:١٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥١٠٠:١٤:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٧:٣٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٢:١٥١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:١٠٠٠:١٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١١:٣٥١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلاتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلاتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلاتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلاتک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلاتک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلاتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلاتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلاتک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلاتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلاتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلاتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلاتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلاتک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلاتک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلاتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلاتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلاتک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٣:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٣:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٣:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٣:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٨:٠٥١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٤٠٠:١٣:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٨:١١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٣:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٨:١٨١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٢٥٠٠:١٣:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٣:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٣:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٣:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤١٠٠:١٣:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٩:١٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:١٥٠٠:١٣:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٣:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٥٠٠:١٣:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٤:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٤:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٤:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٤:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠١:٥٦١٣:٠١:٠١٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٦٠٠:١٤:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠١:١٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٤:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٥:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠١:٣٩٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٥:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:١٦١٣:٠١:٥٢٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٥:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٥:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٢٠٠:١٥:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٤١٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلاتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلاتک روستای قلاتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلاتک روستای قلاتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلاتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلاتک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلاتک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلاتک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلاتک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلاتک

روستای قلاتک بر روی نقشه

روستای قلاتک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلاتک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلاتک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلاتک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلاتک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلاتک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلاتک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلاتک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلاتک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قلاتک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قلاتک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلاتک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قلاتک دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلاتک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلاتک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلاتک
زمان پخش اذان زنده به افق قلاتک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلاتک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو