جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قفاص

آبادان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز قفاص

اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٥٦

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قفاص (شهرستان آبادان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر قفاص)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قفاص)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قفاص)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قفاص

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قفاص در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قفاص ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قفاص (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قفاص ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قفاص
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٥:٣٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:٣٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٥:١٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٣٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٦:٢٨١٣:١٥:٠٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٣٣٠٠:٣٣:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٥:٢٣١٣:١٤:٤٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:١٢٠٠:٣٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٤:١٩١٣:١٤:٣٥١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٣:١٦١٣:١٤:٢٣١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٣٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٢:١٣١٣:١٤:١١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٣٢:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠١٠٦:٤١:١٢١٣:١٣:٥٩١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٣٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٠:١١١٣:١٣:٤٧١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣١:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٩:١٠١٣:١٣:٣٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣١:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٨:١١١٣:١٣:٢٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٧:١٢١٣:١٣:١٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٠:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٦:١٥١٣:١٣:٠٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:١٤٠٠:٣٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٥:١٨١٣:١٢:٥٧١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٣٠:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٢:٤٩١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٢:٤١١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٩:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٢:٣٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٩:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٤١١٣:١٢:٢٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٩:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٢:٢١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٩:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٢:١٥١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٨:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٢:١٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٢:٠٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٨:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٦:٤٦١٣:١١:٥٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:٠١١٣:١١:٥٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:١٧١٣:١١:٥٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٤:٣٥١٣:١١:٥١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٣:٥٣١٣:١١:٥٠٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:١٣١٣:١١:٥٠٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قفاص

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قفاص در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قفاص بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قفاص

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قفاص

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قفاص قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قفاص دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قفاص

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قفاص

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قفاص در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قفاص بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قفاص را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قفاص برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قفاص

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قفاص قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قفاص دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قفاص

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قفاص

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قفاص شهر قفاص در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قفاص شهر قفاص بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قفاص را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قفاص برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قفاص

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قفاص قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قفاص دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قفاص

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٨:٠٤١٨:١١:٤٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٢٨:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٧:٤٣١٨:١٠:٣٣١٨:٢٧:٢٩٢٣:٢٨:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٠١٢:٠٧:٢٢١٨:٠٩:١٨١٨:٢٦:١٤٢٣:٢٨:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٧:٠٢١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٤:٥٩٢٣:٢٧:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٦:٠٧١٢:٠٦:٤١١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٣:٤٤٢٣:٢٧:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٦:٤١١٢:٠٦:٢١١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٢:٣٠٢٣:٢٧:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٦:٠٠١٨:٠٤:١٩١٨:٢١:١٦٢٣:٢٦:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٧:٤٩١٢:٠٥:٤٠١٨:٠٣:٠٦١٨:٢٠:٠٢٢٣:٢٦:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:٠٨:٢٣١٢:٠٥:٢١١٨:٠١:٥٢١٨:١٨:٤٩٢٣:٢٦:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٠٥:٠١١٨:٠٠:٣٩١٨:١٧:٣٦٢٣:٢٦:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:٠٩:٣٢١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٩:٢٦١٨:١٦:٢٣٢٣:٢٥:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:١١٢٣:٢٥:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٠:٤٢١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٧:٠١١٨:١٤:٠٠٢٣:٢٥:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١١:١٨١٢:٠٣:٤٧١٧:٥٥:٤٩١٨:١٢:٤٨٢٣:٢٤:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١١:٥٤١٢:٠٣:٢٩١٧:٥٤:٣٨١٨:١١:٣٨٢٣:٢٤:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٢:٣٠١٢:٠٣:١٢١٧:٥٣:٢٧١٨:١٠:٢٨٢٣:٢٤:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٣:٠٦١٢:٠٢:٥٥١٧:٥٢:١٧١٨:٠٩:١٨٢٣:٢٣:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٢:٣٨١٧:٥١:٠٨١٨:٠٨:١٠٢٣:٢٣:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٧:٠١٢٣:٢٣:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٥:٥٤٢٣:٢٣:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٥:٣٦١٢:٠١:٥٢١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٤:٤٧٢٣:٢٢:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٦:١٤١٢:٠١:٣٧١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٣:٤١٢٣:٢٢:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٦:٥٣١٢:٠١:٢٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٢:٣٦٢٣:٢٢:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٧:٣٢١٢:٠١:١٠١٧:٤٤:٢٣١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٢:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٨:١١١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٣:١٩١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢١:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٨:٥١١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٢:١٥١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢١:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٩:٣٢١٢:٠٠:٣٤١٧:٤١:١١١٧:٥٨:٢٣٢٣:٢١:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٠:١٢١٢:٠٠:٢٣١٧:٤٠:٠٩١٧:٥٧:٢٢٢٣:٢١:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٠:٥٣١٢:٠٠:١٢١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢٠:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢١:٣٥١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٥:٢٣٢٣:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قفاص

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قفاص شهر قفاص در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قفاص شهر قفاص بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قفاص را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قفاص برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قفاص

قفاس، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آبادان در استان خوزستان ایران است

شهر قفاص در ویکیپدیا

شهر قفاص

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قفاص موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قفاص برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قفاص بر روی نقشه

شهر قفاص بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قفاص

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قفاص است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قفاص
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قفاص + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قفاص + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قفاص + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قفاص + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قفاص + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قفاص

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قفاص رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قفاص دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قفاص
زمان پخش اذان مستقیم به افق قفاص
زمان پخش اذان زنده به افق قفاص
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قفاص
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قفاص دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قفاص دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قفاص دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قفاص یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو