جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قطور

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قطور


اذان صبح: ٠٦:١٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٤:٢١
اذان ظهر: ١٢:٤٤:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٥٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قطور (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر قطور)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قطور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
بیشتر ترسهای ما ساخته و پرداخته ی خودمان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قطور

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قطور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قطور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قطور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٤٣:٥٠١٣:٣٠:٢٧٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٤٢:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٤٢:٣٢١٣:٣٠:١٧٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٤١:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٤١:١٦١٣:٣٠:٠٧٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٤١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٩:٥٨٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٤١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٩:٤٩٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٣٥٠٠:٤٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٩:٤١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٤٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٦:١٩١٣:٢٩:٣٣٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٤٠:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢٩:٢٦٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٩:١٩٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٩:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٩:١٣٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٠٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٩:٠٨٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٨:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٨:٥٨٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٣٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٨:٤٤٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٣٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٨:٤٢٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٣٦:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٨:٤٢٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٣٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٨:١٩٠٠:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٩:٥١١٣:٢٨:٤٤٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٩:١٦٠٠:٣٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٩:٠١١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣٩:٠١٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٨:١٤١٣:٢٨:٤٩٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠١:٠٧٠٠:٣٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢١٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٨:٥٢٢٠:٤٠:٤٥٢١:٠٢:٠٢٠٠:٣٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٥:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٥٠٠٠:٣٥:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٥:١٩١٣:٢٩:٠٤٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٤٤٠٠:٣٥:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٩:٠٩٢٠:٤٤:٠٥٢١:٠٥:٣٦٠٠:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قطور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قطور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قطور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قطور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٥:٠٤٠٧:٤٨:٤٤١٢:٣٣:٤١١٧:١٨:٤٣١٧:٣٩:٥٦٢٣:٤٧:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٥:٢٤٠٧:٤٩:٠١١٢:٣٤:١١١٧:١٩:٢٥١٧:٤٠:٣٨٢٣:٤٧:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٥:٤٣٠٧:٤٩:١٦١٢:٣٤:٤٠١٧:٢٠:٠٩١٧:٤١:٢١٢٣:٤٨:٠٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٦:٠٠٠٧:٤٩:٣٠١٢:٣٥:٠٩١٧:٢٠:٥٤١٧:٤٢:٠٥٢٣:٤٨:٣٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٦:١٥٠٧:٤٩:٤١١٢:٣٥:٣٧١٧:٢١:٤١١٧:٤٢:٥٠٢٣:٤٩:٠٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٦:٢٩٠٧:٤٩:٥٠١٢:٣٦:٠٦١٧:٢٢:٢٩١٧:٤٣:٣٧٢٣:٤٩:٣٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٦:٤١٠٧:٤٩:٥٧١٢:٣٦:٣٤١٧:٢٣:١٩١٧:٤٤:٢٦٢٣:٥٠:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٦:٥١٠٧:٥٠:٠٢١٢:٣٧:٠١١٧:٢٤:١٠١٧:٤٥:١٥٢٣:٥٠:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٦:٥٩٠٧:٥٠:٠٥١٢:٣٧:٢٨١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٦:٠٦٢٣:٥١:٠٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٧:٠٥٠٧:٥٠:٠٦١٢:٣٧:٥٥١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٦:٥٧٢٣:٥١:٣٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٧:١٠٠٧:٥٠:٠٤١٢:٣٨:٢١١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٧:٥٠٢٣:٥٢:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٧:١٣٠٧:٥٠:٠٠١٢:٣٨:٤٧١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:٣٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٧:١٤٠٧:٤٩:٥٥١٢:٣٩:١٢١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٩:٣٩٢٣:٥٢:٥٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٧:١٣٠٧:٤٩:٤٧١٢:٣٩:٣٧١٧:٢٩:٤١١٧:٥٠:٣٥٢٣:٥٣:٢٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٧:١١٠٧:٤٩:٣٧١٢:٤٠:٠١١٧:٣٠:٤٠١٧:٥١:٣٢٢٣:٥٣:٥٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٧:٠٦٠٧:٤٩:٢٥١٢:٤٠:٢٥١٧:٣١:٤٠١٧:٥٢:٣٠٢٣:٥٤:٢٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٧:٠٠٠٧:٤٩:١١١٢:٤٠:٤٨١٧:٣٢:٤١١٧:٥٣:٢٨٢٣:٥٤:٤٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٦:٥١٠٧:٤٨:٥٤١٢:٤١:١٠١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٤:٢٧٢٣:٥٥:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٦:٤١٠٧:٤٨:٣٦١٢:٤١:٣٢١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٥:٢٧٢٣:٥٥:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٦:٢٩٠٧:٤٨:١٦١٢:٤١:٥٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٦:٢٨٢٣:٥٦:٠٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٦:١٦٠٧:٤٧:٥٣١٢:٤٢:١٤١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٧:٢٩٢٣:٥٦:٢٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٦:٠٠٠٧:٤٧:٢٩١٢:٤٢:٣٣١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٨:٣١٢٣:٥٦:٤٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٥:٤٢٠٧:٤٧:٠٢١٢:٤٢:٥٢١٧:٣٩:٠١١٧:٥٩:٣٤٢٣:٥٧:١٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٥:٢٣٠٧:٤٦:٣٤١٢:٤٣:١١١٧:٤٠:٠٧١٨:٠٠:٣٧٢٣:٥٧:٣٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٥:٠٢٠٧:٤٦:٠٤١٢:٤٣:٢٨١٧:٤١:١٣١٨:٠١:٤١٢٣:٥٧:٥٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٤:٣٨٠٧:٤٥:٣١١٢:٤٣:٤٥١٧:٤٢:٢٠١٨:٠٢:٤٤٢٣:٥٨:١٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٤:٥٧١٢:٤٤:٠١١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٣:٤٩٢٣:٥٨:٣٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٣:٤٧٠٧:٤٤:٢١١٢:٤٤:١٧١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٤:٥٣٢٣:٥٨:٥٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٣:١٨٠٧:٤٣:٤٣١٢:٤٤:٣١١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥٩:١٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٢:٤٧٠٧:٤٣:٠٣١٢:٤٤:٤٥١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٧:٠٤٢٣:٥٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قطور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قطور

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قطور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قطور

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٢٠٧:٤٦:٠٤١٢:٤٣:٢٨١٧:٤١:١٣١٨:٠١:٤١٢٣:٥٧:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٨٠٧:٤٥:٣١١٢:٤٣:٤٥١٧:٤٢:٢٠١٨:٠٢:٤٤٢٣:٥٨:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٤:٥٧١٢:٤٤:٠١١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٣:٤٩٢٣:٥٨:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٤٧٠٧:٤٤:٢١١٢:٤٤:١٧١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٤:٥٣٢٣:٥٨:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:١٨٠٧:٤٣:٤٣١٢:٤٤:٣١١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٥:٥٨٢٣:٥٩:١٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٤٧٠٧:٤٣:٠٣١٢:٤٤:٤٥١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٧:٠٤٢٣:٥٩:٣٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:١٥٠٧:٤٢:٢١١٢:٤٤:٥٨١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٨:٠٩٢٣:٥٩:٥٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٤١٠٧:٤١:٣٧١٢:٤٥:١٠١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٩:١٥٠٠:٠٠:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٠٥٠٧:٤٠:٥٢١٢:٤٥:٢٢١٧:٥٠:١٦١٨:١٠:٢٠٠٠:٠٠:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٧٠٧:٤٠:٠٥١٢:٤٥:٣٢١٧:٥١:٢٤١٨:١١:٢٦٠٠:٠٠:٣٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٧٠٧:٣٩:١٦١٢:٤٥:٤٢١٧:٥٢:٣٣١٨:١٢:٣٢٠٠:٠٠:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٦٠٧:٣٨:٢٦١٢:٤٥:٥١١٧:٥٣:٤٢١٨:١٣:٣٨٠٠:٠١:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٣٠٧:٣٧:٣٣١٢:٤٥:٥٩١٧:٥٤:٥٠١٨:١٤:٤٤٠٠:٠١:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٦:٣٩١٢:٤٦:٠٦١٧:٥٥:٥٩١٨:١٥:٥٠٠٠:٠١:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥١٠٧:٣٥:٤٤١٢:٤٦:١٢١٧:٥٧:٠٨١٨:١٦:٥٦٠٠:٠١:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٣٠٧:٣٤:٤٧١٢:٤٦:١٨١٧:٥٨:١٦١٨:١٨:٠٢٠٠:٠١:٤٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٣٠٧:٣٣:٤٨١٢:٤٦:٢٣١٧:٥٩:٢٥١٨:١٩:٠٧٠٠:٠١:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢١٠٧:٣٢:٤٨١٢:٤٦:٢٦١٨:٠٠:٣٣١٨:٢٠:١٣٠٠:٠٢:٠١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣١:٤٦١٢:٤٦:٢٩١٨:٠١:٤١١٨:٢١:١٩٠٠:٠٢:٠٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٣٠٧:٣٠:٤٣١٢:٤٦:٣٢١٨:٠٢:٤٩١٨:٢٢:٢٤٠٠:٠٢:١٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٩:٣٩١٢:٤٦:٣٣١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٣:٢٩٠٠:٠٢:١٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٨٠٧:٢٨:٣٣١٢:٤٦:٣٤١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٤:٣٤٠٠:٠٢:٢٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٧:٢٦١٢:٤٦:٣٤١٨:٠٦:١٢١٨:٢٥:٣٩٠٠:٠٢:٢٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٦:١٨١٢:٤٦:٣٣١٨:٠٧:١٩١٨:٢٦:٤٤٠٠:٠٢:٢٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٥:٠٨١٢:٤٦:٣٢١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٧:٤٩٠٠:٠٢:٢٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٣:٥٧١٢:٤٦:٢٩١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٨:٥٣٠٠:٠٢:٢٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٢:٤٥١٢:٤٦:٢٦١٨:١٠:٣٩١٨:٢٩:٥٧٠٠:٠٢:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢١:٣٢١٢:٤٦:٢٣١٨:١١:٤٦١٨:٣١:٠٢٠٠:٠٢:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٠:١٧١٢:٤٦:١٩١٨:١٢:٥١١٨:٣٢:٠٥٠٠:٠٢:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:١٩:٠٢١٢:٤٦:١٤١٨:١٣:٥٧١٨:٣٣:٠٩٠٠:٠٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قطور شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قطور شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قطور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قطور

قطور شهری در بخش قطور شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران است. شهر قطور مرکز بخش قطور یکی از بخش‌های کردنشین شهرستان خوی- است. قطور مرکز اسکان ایل شکاک است و دروازه مرزی رازی در مرز ترکیه در بخش قطور و نزدیکی شهر قطور واقع شده است

شهر قطور در ویکیپدیا

شهر قطور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قطور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قطور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قطور بر روی نقشه

شهر قطور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قطور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قطور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قطور
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قطور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قطور رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قطور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قطور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قطور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قطور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قطور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قطور
جدول اوقات شرعی امروز فردا قطور دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قطور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قطور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو