جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قطور

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قطور

اذان صبح: ٠٥:٢٨:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:١٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٢٢

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قطور (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر قطور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قطور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قطور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قطور

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قطور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قطور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قطور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٧:٥٦١٣:٣٢:٣٧٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٦:٣٠١٣:٣٢:٢٣٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٥:٠٤١٣:٣٢:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٩٠٠:٤٥:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٥٣:٤٠١٣:٣١:٥٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:٤٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٥٢:١٦١٣:٣١:٤١٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:١٩٠٠:٤٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:٣١:٢٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٨٠٠:٤٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٩:٣٠١٣:٣١:١٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:٤٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٨:٠٨١٣:٣١:٠٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٨٠٠:٤٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٦:٤٨١٣:٣٠:٥١٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٨٠٠:٤٢:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٥:٢٨١٣:٣٠:٤٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٨٠٠:٤٢:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٤٤:٠٩١٣:٣٠:٢٩٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:١٨٠٠:٤٢:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٤٢:٥١١٣:٣٠:١٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٨٠٠:٤١:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٤١:٣٣١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:١٨٠٠:٤١:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٤٠:١٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:١٨٠٠:٤١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٩:٥٠٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:١٩٠٠:٤٠:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٩:٤٢٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١٩٠٠:٤٠:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٩:٣٤٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:١٩٠٠:٤٠:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢٩:٢٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣٩:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٩:٢٠٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٩:١٣٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٩:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٩:٠٨٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣٨:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٨:٥٨٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:١٩٠٠:٣٨:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٨:٥٤٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:١٧٠٠:٣٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢٨:٤٤٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:١٥٠٠:٣٧:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:١٣٠٠:٣٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قطور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قطور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قطور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قطور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قطور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قطور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قطور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قطور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قطور شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قطور شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قطور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قطور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قطور

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٨:٣٥١٢:١٦:٤٦١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٣:٣٦٢٣:٣٣:٢٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٩:٣٧١٢:١٦:٣٨١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:٢٠٢٣:٣٣:١٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٠:٣٨١٢:١٦:٣٠١٧:٤١:٥١١٨:٠١:٠٥٢٣:٣٣:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:٤١١٢:١٦:٢٣١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٥٢٢٣:٣٢:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:٤٣١٢:١٦:١٧١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٣٩٢٣:٣٢:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٣:٤٦١٢:١٦:١٢١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٧:٢٨٢٣:٣٢:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٤:٤٩١٢:١٦:٠٧١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:١٨٢٣:٣٢:٣٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٥:٥٢١٢:١٦:٠٣١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٥:٠٩٢٣:٣٢:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٥:٥٩١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٤:٠٢٢٣:٣٢:١٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٧:٥٩١٢:١٥:٥٧١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٥٦٢٣:٣٢:١٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٥:٥٥١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٥١٢٣:٣٢:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٥١٠٧:٠٠:٠٨١٢:١٥:٥٤١٧:٣١:١٢١٧:٥٠:٤٨٢٣:٣٢:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠١:١٢١٢:١٥:٥٤١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٤٦٢٣:٣١:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٧:٠٢:١٧١٢:١٥:٥٥١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٨:٤٦٢٣:٣١:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٣:٢٢١٢:١٥:٥٧١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٧:٤٧٢٣:٣١:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٤:٢٧١٢:١٥:٥٩١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٦:٥٠٢٣:٣١:٤٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٥:٣٣١٢:١٦:٠٢١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٥:٥٤٢٣:٣١:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٦:٣٨١٢:١٦:٠٦١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٥:٠٠٢٣:٣١:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٧:٤٤١٢:١٦:١١١٧:٢٤:١٣١٧:٤٤:٠٨٢٣:٣١:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٨:٤٩١٢:١٦:١٧١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٣:١٧٢٣:٣١:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٦:٢٤١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٢:٢٨٢٣:٣١:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:١٨٠٧:١١:٠١١٢:١٦:٣٢١٧:٢١:٣٨١٧:٤١:٤١٢٣:٣١:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٤٠٧:١٢:٠٦١٢:١٦:٤٠١٧:٢٠:٥٠١٧:٤٠:٥٥٢٣:٣٢:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:١٣:١٢١٢:١٦:٤٩١٧:٢٠:٠٣١٧:٤٠:١١٢٣:٣٢:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٤:١٨١٢:١٧:٠٠١٧:١٩:١٨١٧:٣٩:٣٠٢٣:٣٢:١١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٥:٢٣١٢:١٧:١١١٧:١٨:٣٦١٧:٣٨:٤٩٢٣:٣٢:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٦:٢٨١٢:١٧:٢٢١٧:١٧:٥٤١٧:٣٨:١١٢٣:٣٢:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٧:٣٣١٢:١٧:٣٥١٧:١٧:١٥١٧:٣٧:٣٥٢٣:٣٢:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٨:٣٨١٢:١٧:٤٩١٧:١٦:٣٨١٧:٣٧:٠٠٢٣:٣٢:٤٢
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٩:٤٣١٢:١٨:٠٣١٧:١٦:٠٣١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قطور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قطور شهر قطور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قطور شهر قطور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قطور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قطور

قطور شهری در بخش قطور شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران است. شهر قطور مرکز بخش قطور یکی از بخش‌های کردنشین شهرستان خوی- است. قطور مرکز اسکان ایل شکاک است و دروازه مرزی رازی در مرز ترکیه در بخش قطور و نزدیکی شهر قطور واقع شده است

شهر قطور در ویکیپدیا

شهر قطور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قطور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قطور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قطور بر روی نقشه

شهر قطور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قطور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قطور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قطور
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قطور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قطور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قطور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قطور رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قطور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قطور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قطور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قطور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قطور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قطور
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ قطور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قطور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قطور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو