جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قطب آباد

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قطب آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٤٩
اذان مغرب: ١٩:١٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٥٩

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قطب آباد (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر قطب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قطب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

میلان كوندرا
فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قطب آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قطب آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطب آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قطب آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطب آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قطب آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٧٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٥٠٠:١١:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٣٠٠:١١:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:١٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢١٠٠:١٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٠:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٢:٣١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:١٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٥١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٢:١٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٩:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١١:١٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:١٢٠٠:٠٩:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥١٠٠:٠٩:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥١:٥٩١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٩:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥١:٥٥١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٨:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٥٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٨:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥١:٤٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥١:٤٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٨:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥١:٤٧١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٨:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥١:٤٨١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٨:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥١:٥١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٧:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٢:٢١١٢:٥١:٥٦١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٧:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٠٧:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٢:١٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٠:١١١٢:٥٢:١٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قطب آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قطب آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قطب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قطب آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قطب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قطب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٨:١٠١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٧:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٧:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٧:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٠:١١١٢:٥٧:٢١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:١٦٠٠:١٧:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٠:٤٢١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:١٠٠٠:١٦:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣١:١٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٦:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٥٥٠٠:١٦:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٦:١١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٦:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٥:٥٣١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:٣٨٠٠:١٦:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٣:١٤١٢:٥٥:٣٤١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:٢٩٠٠:١٥:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٥:١٥١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٤:١٤١٢:٥٤:٥٦١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:١٠٠٠:١٥:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٤:٣٦١٩:١٤:٠٣١٩:٣٠:٥٩٠٠:١٥:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٤:١٦١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٤٩٠٠:١٤:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٣:٥٦١٩:١١:٤٤١٩:٢٨:٣٧٠٠:١٤:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٦:١٢١٢:٥٣:٣٦١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٢٦٠٠:١٤:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٦:٤١١٢:٥٣:١٥١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:١٤٠٠:١٣:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٧:١١١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٣:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٣٧:٤٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٠٧:٠١١٩:٢٣:٥١٠٠:١٣:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٢:١٢١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٢:٣٨٠٠:١٣:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥١:٥١١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٢٦٠٠:١٢:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٣٩:٠٧١٢:٥١:٣٠١٩:٠٣:٢٦١٩:٢٠:١٣٠٠:١٢:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٣٩:٣٧١٢:٥١:٠٨١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٠١٠٠:١٢:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٠١:٠٢١٩:١٧:٤٨٠٠:١١:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٠:٢٦١٨:٥٩:٥٠١٩:١٦:٣٥٠٠:١١:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤١:٠٤١٢:٥٠:٠٤١٨:٥٨:٣٨١٩:١٥:٢٢٠٠:١١:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤١:٣٣١٢:٤٩:٤٣١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٠٩٠٠:١٠:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٢:٠٣١٢:٤٩:٢١١٨:٥٦:١٣١٩:١٢:٥٧٠٠:١٠:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٢:٣٢١٢:٤٩:٠٠١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٤٤٠٠:١٠:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٣:٠٢١٢:٤٨:٣٨١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٣٢٢٣:٣٩:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٣:٣٢١١:٤٨:١٧١٧:٥٢:٣٧١٨:٠٩:١٩٢٣:٠٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قطب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قطب آباد

قُطب‌آباد شهری است در بخش کردیان شهرستان جهرم استان فارس در جنوب ایران. این شهر دارای ۷،۴۷۶ تن جمعیت می‌باشد. این شهر دارای اکثریتی فارسی زبان و تعدادی لر و عرب زبان است

شهر قطب آباد در ویکیپدیا

شهر قطب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قطب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قطب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قطب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قطب آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قطب آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر قطب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قطب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قطب آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق قطب آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قطب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قطب آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قطب آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قطب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قطب آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قطب آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو