جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قطب آباد

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قطب آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٥١
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قطب آباد (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر قطب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قطب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مارلون براندو
هر چه شما را نمی كشد شما را قوی تر می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قطب آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قطب آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطب آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قطب آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قطب آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قطب آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:١١:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٧٠٠:١١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٥٠٠:١١:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٣٠٠:١١:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:١٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢١٠٠:١٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٢:٣١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:١٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٥١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٢:١٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١١:١٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:١٢٠٠:٠٩:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥١٠٠:٠٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥١:٥٩١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٩:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥١:٥٥١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٥٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥١:٤٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥١:٤٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥١:٤٧١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٨:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥١:٤٨١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥١:٥١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٧:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٧:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٢:٢١١٢:٥١:٥٦١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٠٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٢:١٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قطب آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قطب آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قطب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قطب آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قطب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قطب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قطب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣١٠٠:١١:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:١١:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٧:٤٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:١١:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٨:٠١١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:١١:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٨:١٣١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٢:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:١٣٠٠:١٢:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٨٠٠:١٢:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٨:٥١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢١٠٠:١٢:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٣:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٩:١٥١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٣:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٣:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:١٦٠٠:١٤:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١١٠٠:١٤:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:١٠١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٤:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٥:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٥:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٥:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٥:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠١:٠٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٥:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠١:١١١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٦:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠١:١٧١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٧٠٠:١٦:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٧:١٥١٣:٠١:٢٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٦:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠١:٣٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٦:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:٣٥١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٢٠٠:١٦:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠١:٤٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٧:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٩:٢١١٣:٠١:٤٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٧:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٥٠٠:١٧:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:٥١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٦٠٠:١٧:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٠:٥٨١٣:٠١:٥٤١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قطب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد شهر قطب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قطب آباد شهر قطب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قطب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قطب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قطب آباد

قُطب‌آباد شهری است در بخش کردیان شهرستان جهرم استان فارس در جنوب ایران. این شهر دارای ۷،۴۷۶ تن جمعیت می‌باشد. این شهر دارای اکثریتی فارسی زبان و تعدادی لر و عرب زبان است

شهر قطب آباد در ویکیپدیا

شهر قطب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قطب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قطب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قطب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قطب آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قطب آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قطب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قطب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قطب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قطب آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قطب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قطب آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قطب آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قطب آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قطب آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق قطب آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قطب آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قطب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو