جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قصرقند

قصرقند | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قصرقند

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٣:١٢
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٢١
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٥١

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قصرقند (شهرستان قصرقند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر قصرقند)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر قصرقند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قصرقند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تیلر
برای رسیدن به شادی بزرگ باید از شادی های كوچك صرف نظر كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قصرقند

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قصرقند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرقند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قصرقند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرقند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قصرقند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٢٧:١٩١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٤٢٣:٤٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٢٧:٠٤١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٢٥٢٣:٤٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٢:٥٣١٢:٢٦:٥٠١٨:٥١:١٠١٩:٠٧:٥٧٢٣:٤٧:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠١:٥٥١٢:٢٦:٣٦١٨:٥١:٤٠١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٢٦:٢٣١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٢٦:٠٩١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٠١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٥:٤٥١٨:٥٣:٤٠١٩:١٠:٣٥٢٣:٤٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٥:٣٣١٨:٥٤:١١١٩:١١:٠٨٢٣:٤٥:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٢٥:٢١١٨:٥٤:٤١١٩:١١:٤٠٢٣:٤٥:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٥:١٠١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:١٣٢٣:٤٤:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٤:٣٩١٢:٢٥:٠٠١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٤٥٢٣:٤٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٦:١٤١٩:١٣:١٨٢٣:٤٤:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٢:٥٨١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٤:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٢:٠٨١٢:٢٤:٣١١٨:٥٧:١٦١٩:١٤:٢٥٢٣:٤٣:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٢٠١٢:٢٤:٢٣١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٥٨٢٣:٤٣:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٤:١٥١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٣٢٢٣:٤٣:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٩:٤٥١٢:٢٤:٠٧١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٠٦٢٣:٤٣:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣١٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٤:٠١١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:١٤٢٣:٤٢:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٢:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٦:٤٧١٢:٢٣:٤٣١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢٣:٣٩١٩:٠١:٣٣١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٣:٣٥١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٣٢٢٣:٤٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٠٧٢٣:٤١:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٤:٠٧١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٤٢٢٣:٤١:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٣:٢٩١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٧٢٣:٤١:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٥٢٢٣:٤١:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٢٧٢٣:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصرقند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر قصرقند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قصرقند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرقند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر قصرقند

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قصرقند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرقند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرقند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر قصرقند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرقند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرقند

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرقند شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرقند شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قصرقند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرقند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قصرقند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرقند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرقند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قصرقند

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٣:٣٢١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٠:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٣:٣٣١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥١:٠٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٣:٣٥١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥١:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٣:٣٥١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥١:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٣:٣٥١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٥٤٢٣:٥١:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٣:٣٥١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥١:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٣:٣٣١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥١:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥١:١٥١٢:٣٣:٣١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥١:٣٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٣:٢٩١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٣١٢٣:٥١:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٣:٢٦١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٥٢٢٣:٥١:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٣:٢٢١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:١٢٢٣:٥١:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٣:١٧١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٣١٢٣:٥١:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٣:١٢١٩:١٢:٢١١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥١:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٣:٠٧١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥١:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٣:٠١١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:٢١٢٣:٥١:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٢:٥٤١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٣٦٢٣:٥١:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٢:٤٧١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٤٩٢٣:٥١:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥١:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:١٤٢٣:٥١:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٧:١١١٢:٣٢:٢١١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٢٤٢٣:٥١:٤٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٢:١١١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٣٤٢٣:٥١:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٢:٠١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٤٣٢٣:٥١:٣٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٨:٣٧١٢:٣١:٥٠١٩:٠٤:٤٣١٩:٢١:٥٠٢٣:٥١:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٩:٠٥١٢:٣١:٣٩١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٠:٥٨٢٣:٥١:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣١:٢٧١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٠٤٢٣:٥١:١٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٠:٠١١٢:٣١:١٥١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٠٩٢٣:٥١:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣١:٠٢١٩:٠١:١٤١٩:١٨:١٤٢٣:٥١:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:١٧٢٣:٥٠:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٢٤١٢:٣٠:٣٥١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٢٠٢٣:٥٠:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٣٠:٢١١٨:٥٨:٢٨١٩:١٥:٢٣٢٣:٥٠:٤٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٢:١٩١٢:٣٠:٠٦١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٢٤٢٣:٥٠:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قصرقند شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قصرقند شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قصرقند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرقند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قصرقند

قَصرقَند یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، ایران و مرکز شهرستان قصرقند است

شهر قصرقند در ویکیپدیا

شهر قصرقند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قصرقند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قصرقند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قصرقند بر روی نقشه

شهر قصرقند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قصرقند
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قصرقند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قصرقند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قصرقند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قصرقند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قصرقند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قصرقند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قصرقند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قصرقند
زمان پخش اذان آنلاین به افق قصرقند
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قصرقند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو