جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قصرقند

قصرقند | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قصرقند


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٩
اذان ظهر: ١١:١٢:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٥٩
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٣٣:١٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قصرقند (شهرستان قصرقند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر قصرقند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قصرقند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرقند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
با عشق می‌توانیم به كمك آن كه دوست می‌داریم و با برابر هم نهادن باورها و رفتارهایمان، به دیدگاه‌هایی تازه برسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قصرقند

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قصرقند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرقند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قصرقند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرقند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قصرقند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٢٧٢٣:٤٤:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٢:٤٦١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٠١٢٣:٤٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:١٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٣٤٢٣:٤٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٠٨٢٣:٤٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٤:١٤١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٤٢٢٣:٤٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:٢٤:٠٧١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:١٦٢٣:٤٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٩:٣٣١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٣:٥٤١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٢٤٢٣:٤٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٥٨٢٣:٤٢:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٣:٤٤١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٢:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢٣:٣٩١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٢:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٢٣:٣٥١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٤٢٢٣:٤٢:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:١٦٢٣:٤١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٥١٢٣:٤١:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٢١١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٢٦٢٣:٤١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٠٠٢٣:٤١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٥٢٣:٤١:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤١٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٣:٢٣١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:١٠٢٣:٤١:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٣:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٤٥٢٣:٤١:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١١٠٥:٤٠:٣١١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٤:١٩٢٣:٤١:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٩:٠٣١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٦٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٨٠٥:٣٨:١١١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:١٢٢٣:٤٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٣:٤٤١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٣:٥٠١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٣:٥٥١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصرقند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قصرقند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قصرقند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرقند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قصرقند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قصرقند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرقند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قصرقند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قصرقند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرقند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قصرقند

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٠:٠٦١١:١١:٢٤١٦:٥٢:٢٢١٧:٠٩:٠٢٢٢:٣٣:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٣٠:٤١١١:١١:١٦١٦:٥١:٣١١٧:٠٨:١٣٢٢:٣٣:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣١:١٦١١:١١:٠٩١٦:٥٠:٤١١٧:٠٧:٢٤٢٢:٣٣:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣١:٥١١١:١١:٠٢١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٦:٣٧٢٢:٣٢:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٣٢:٢٧١١:١٠:٥٦١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٥:٥٠٢٢:٣٢:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٣٣:٠٤١١:١٠:٥١١٦:٤٨:١٨١٧:٠٥:٠٥٢٢:٣٢:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٣٣:٤١١١:١٠:٤٦١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٤:٢١٢٢:٣٢:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٣٤:١٨١١:١٠:٤٢١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٣:٣٨٢٢:٣٢:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٢٠٥:٣٤:٥٦١١:١٠:٣٩١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٢:٥٦٢٢:٣٢:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٣٥:٣٤١١:١٠:٣٧١٦:٤٥:٢١١٧:٠٢:١٥٢٢:٣٢:١٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٧٠٥:٣٦:١٣١١:١٠:٣٦١٦:٤٤:٤٠١٧:٠١:٣٦٢٢:٣٢:١٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٣٦:٥٢١١:١٠:٣٥١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٠:٥٧٢٢:٣٢:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٧:٣١١١:١٠:٣٥١٦:٤٣:٢١١٧:٠٠:٢٠٢٢:٣٢:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٣٨:١١١١:١٠:٣٦١٦:٤٢:٤٣١٦:٥٩:٤٤٢٢:٣٢:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٣٨:٥٢١١:١٠:٣٨١٦:٤٢:٠٧١٦:٥٩:١٠٢٢:٣٢:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٣٩:٣٢١١:١٠:٤١١٦:٤١:٣٢١٦:٥٨:٣٦٢٢:٣٢:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٠:١٣١١:١٠:٤٤١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:٠٤٢٢:٣٢:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٠:٥٤١١:١٠:٤٨١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٧:٣٣٢٢:٣٢:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤١:٣٦١١:١٠:٥٣١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٠٤٢٢:٣٢:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٢:١٨١١:١٠:٥٩١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٦:٣٦٢٢:٣٢:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٣:٠١١١:١١:٠٦١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٦:٠٩٢٢:٣٢:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٣:٤٣١١:١١:١٤١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٥:٤٤٢٢:٣٢:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٤:٢٦١١:١١:٢٢١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٥:٢٠٢٢:٣٢:٢٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٥:٠٩١١:١١:٣١١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٤:٥٧٢٢:٣٢:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٥:٥٣١١:١١:٤٢١٦:٣٧:١٥١٦:٥٤:٣٦٢٢:٣٢:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٤٦:٣٧١١:١١:٥٣١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٤:١٧٢٢:٣٢:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٤٧:٢٠١١:١٢:٠٤١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٣:٥٩٢٢:٣٢:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٥:٤٨:٠٥١١:١٢:١٧١٦:٣٦:١٦١٦:٥٣:٤٢٢٢:٣٣:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٤٨:٤٩١١:١٢:٣١١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٣:٢٧٢٢:٣٣:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٤٩:٣٣١١:١٢:٤٥١٦:٣٥:٤٤١٦:٥٣:١٤٢٢:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قصرقند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قصرقند شهر قصرقند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قصرقند شهر قصرقند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قصرقند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرقند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قصرقند

قَصرقَند یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، ایران و مرکز شهرستان قصرقند است

شهر قصرقند در ویکیپدیا

شهر قصرقند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قصرقند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قصرقند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قصرقند بر روی نقشه

شهر قصرقند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قصرقند
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قصرقند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرقند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قصرقند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قصرقند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قصرقند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قصرقند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قصرقند
زمان پخش اذان زنده به افق قصرقند
زمان پخش اذان آنلاین به افق قصرقند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قصرقند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قصرقند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قصرقند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو