جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قصرشیرین

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قصرشیرین


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٢٦
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٢
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٤٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قصرشیرین (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر قصرشیرین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قصرشیرین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می كاهد، مگر دیدار پدر و مادر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قصرشیرین

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قصرشیرین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢٥:٣٨٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٤٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٤١:٤٩١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٠:٤٤١٣:٢٥:١١٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٠:٥٨٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٤:٥٥٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٤:٤١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٤:٣٢١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٤:١٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٤:١٢٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٤:٠٩٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٦:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٦:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٦:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٥:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٥:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢١:٤١١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣٥:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٣٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٩:٢٥٢٠:٤٩:٣١٠٠:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قصرشیرین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قصرشیرین

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٤:٢٢٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:١١٠٠:٣٥:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٣٥:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٤٩:٤١٠٠:٣٤:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٩:١٩١٣:٢٤:٣٧٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٤:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٤:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٨:٢١١٣:٢٤:٥٠٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥١:٥٣٠٠:٣٤:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٧:٥٥١٣:٢٤:٥٧٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٤:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:١٧٠٠:٣٤:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٣٤:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٥:٢٢٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣٤:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٥:١٧٠٠:٣٤:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٣٤:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٥:٥١١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣٥:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٦:٠٠٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٣٥:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٥:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١٥:١٠١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:١٨٠٠:٣٥:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٨:٥١٠٠:٣٥:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٨:٤٦٢٠:٥٩:٢٣٠٠:٣٥:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٩:١٦٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٣٥:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:٢٤٠٠:٣٥:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٧:١٩٢٠:٤٠:١١٢١:٠٠:٥٢٠٠:٣٥:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٧:٣١٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠١:١٩٠٠:٣٥:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:١٤:٣٣١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤١:٠١٢١:٠١:٤٤٠٠:٣٦:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٧:٥٦٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣٦:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٨:٠٩٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٦:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٨:٢١٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٦:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:١٢٠٠:٣٦:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٨:٤٧٢٠:٤٢:٤٤٢١:٠٣:٣٠٠٠:٣٧:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:١٥:٠١١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤٣:٠١٢١:٠٣:٤٧٠٠:٣٧:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٥:١١١٣:٢٩:١٣٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٠٢٠٠:٣٧:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٩:٢٦٢٠:٤٣:٢٩٢١:٠٤:١٦٠٠:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قصرشیرین

قصر شیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین در غرب استان کرمانشاه است و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار گرفته‌است. قصرشیرین از شمال شرق به سرپل ذهاب و از جنوب شرق به گیلانغرب منتهی می‌شود

شهر قصرشیرین در ویکیپدیا

شهر قصرشیرین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قصرشیرین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قصرشیرین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قصرشیرین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قصرشیرین
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قصرشیرین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قصرشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قصرشیرین دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قصرشیرین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قصرشیرین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قصرشیرین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قصرشیرین
زمان پخش اذان مستقیم به افق قصرشیرین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قصرشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو