جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قصرشیرین

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قصرشیرین

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٣
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٤٠
اذان مغرب: ٢١:٠٤:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٤١

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قصرشیرین (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر قصرشیرین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قصرشیرین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قصرشیرین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
ادعا نمی‌كنم كه رویدادها را مهار كرده‌ام، بلكه با افسوس بی‌پایان، می‌گویم كه رویدادها مرا مهار كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قصرشیرین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قصرشیرین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قصرشیرین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣١:١١٠٦:٥٧:٣٨١٣:٢٧:٥٩١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٤:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٧:٤٤١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠١٠٠:٤٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٧:٣٠٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٥١٠٠:٤٣:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٧:١٦٢٠:٠١:١٤٢٠:١٩:٤٠٠٠:٤٣:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٧:٠٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٤٢:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥١:٢٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:١٩٠٠:٤٢:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٢٠٦:٥٠:١١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٤٢:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٤١:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٦:١٣٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٤١:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٤١:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٥:٢٨١٣:٢٥:٥١٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٤٠:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:٤٠:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٣:١١١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:١٠٠٠:٤٠:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٢:٠٤١٣:٢٥:٢١٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٩:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٠:٥٨١٣:٢٥:١٢٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٩:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٩:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٩:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢٤:٤١٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٨:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٤:١٦٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٤:١٢٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٣٠:٠٧١٣:٢٤:٠٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٣٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٠:١٥٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قصرشیرین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قصرشیرین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرشیرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرشیرین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قصرشیرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قصرشیرین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٩:٣٦٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٤:٢٦٠٠:٣٧:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٩:٤٩٢٠:٤٣:٥٠٢١:٠٤:٣٧٠٠:٣٨:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٦:٠٢١٣:٣٠:٠٢٢٠:٤٤:٠٠٢١:٠٤:٤٦٠٠:٣٨:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٦:١٩١٣:٣٠:١٥٢٠:٤٤:٠٨٢١:٠٤:٥٤٠٠:٣٨:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:٣٠:٢٨٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٥:٠٠٠٠:٣٨:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:١٦:٥٦١٣:٣٠:٤٠٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:٠٤٠٠:٣٩:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٧:١٧١٣:٣٠:٥٣٢٠:٤٤:٢٣٢١:٠٥:٠٧٠٠:٣٩:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٧:٣٩١٣:٣١:٠٥٢٠:٤٤:٢٥٢١:٠٥:٠٨٠٠:٣٩:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٨:٠٢١٣:٣١:١٧٢٠:٤٤:٢٥٢١:٠٥:٠٧٠٠:٣٩:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٨:٢٦١٣:٣١:٢٩٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:٠٥٠٠:٤٠:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٨:٥١١٣:٣١:٤٠٢٠:٤٤:٢١٢١:٠٥:٠١٠٠:٤٠:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٩:١٨١٣:٣١:٥٢٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٤:٥٤٠٠:٤٠:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٩:٤٥١٣:٣٢:٠٣٢٠:٤٤:١٠٢١:٠٤:٤٧٠٠:٤٠:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٢٠:١٤١٣:٣٢:١٣٢٠:٤٤:٠٢٢١:٠٤:٣٧٠٠:٤١:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٣٢:٢٣٢٠:٤٣:٥٢٢١:٠٤:٢٦٠٠:٤١:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٢١:١٣١٣:٣٢:٣٣٢٠:٤٣:٤٠٢١:٠٤:١٣٠٠:٤١:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٢١:٤٥١٣:٣٢:٤٣٢٠:٤٣:٢٧٢١:٠٣:٥٨٠٠:٤١:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٣٢:٥٢٢٠:٤٣:١٣٢١:٠٣:٤١٠٠:٤٢:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٢٢:٥٠١٣:٣٣:٠١٢٠:٤٢:٥٦٢١:٠٣:٢٣٠٠:٤٢:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٣:٢٤١٣:٣٣:٠٩٢٠:٤٢:٣٨٢١:٠٣:٠٣٠٠:٤٢:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٣:٣٣:١٧٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٢:٤١٠٠:٤٣:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:٣٣:٢٥٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٢:١٧٠٠:٤٣:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٥:١١١٣:٣٣:٣٢٢٠:٤١:٣٤٢١:٠١:٥٢٠٠:٤٣:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢٥:٤٨١٣:٣٣:٣٨٢٠:٤١:١٠٢١:٠١:٢٥٠٠:٤٣:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٦:٢٦١٣:٣٣:٤٤٢٠:٤٠:٤٣٢١:٠٠:٥٧٠٠:٤٤:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٧:٠٥١٣:٣٣:٥٠٢٠:٤٠:١٦٢١:٠٠:٢٦٠٠:٤٤:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:٣٣:٥٥٢٠:٣٩:٤٦٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٤٤:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٨:٢٣١٣:٣٤:٠٠٢٠:٣٩:١٥٢٠:٥٩:٢١٠٠:٤٤:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٩:٠٣١٣:٣٤:٠٤٢٠:٣٨:٤٢٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٤٤:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٩:٤٤١٣:٣٤:٠٧٢٠:٣٨:٠٨٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٤٥:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٣٠:٢٥١٣:٣٤:١٠٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٤٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قصرشیرین

قصر شیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین در غرب استان کرمانشاه است و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار گرفته‌است. قصرشیرین از شمال شرق به سرپل ذهاب و از جنوب شرق به گیلانغرب منتهی می‌شود

شهر قصرشیرین در ویکیپدیا

شهر قصرشیرین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قصرشیرین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قصرشیرین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قصرشیرین بر روی نقشه

شهر قصرشیرین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قصرشیرین
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قصرشیرین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قصرشیرین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قصرشیرین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قصرشیرین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قصرشیرین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قصرشیرین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قصرشیرین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قصرشیرین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قصرشیرین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قصرشیرین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو