جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قصرشیرین

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قصرشیرین


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قصرشیرین (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر قصرشیرین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قصرشیرین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ثورو ویك
زندگیت هرچه كه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش بگیر، از آن دوری مكن و به نامهای سخت و درشتش مخوان؛ زندگی آنقدر بد نیست كه تو هستی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قصرشیرین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قصرشیرین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قصرشیرین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢٥:٣٨٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٤٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٤١:٤٩١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٠:٤٤١٣:٢٥:١١٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٠:٥٨٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٤:٥٥٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٤:٤١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٤:٣٢١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٤:١٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٤:١٢٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٤:٠٩٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٦:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٦:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٦:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٤:٠٤٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٥:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٥:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢١:٤١١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣٥:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٣٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٩:٢٥٢٠:٤٩:٣١٠٠:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصرشیرین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر قصرشیرین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر قصرشیرین

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قصرشیرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قصرشیرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:٣٠:٢٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٤٦:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٤:٤٠١٣:٣٠:١١٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٤٦:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:١٧٠٠:٤٦:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٦:٠٧١٣:٢٩:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٤٦:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٦:٥١١٣:٢٩:٢١٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤٦:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٣٤١٣:٢٩:٠٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:١٨٠٠:٤٥:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٨:١٧١٣:٢٨:٤٦١٩:٥٨:٤١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٥:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٩:٠٠١٣:٢٨:٢٨١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٤٥:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٤٣١٣:٢٨:٠٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٤٥:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠٠:٢٦١٣:٢٧:٥١١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٥:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠١:٠٩١٣:٢٧:٣٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٤:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠١:٥٢١٣:٢٧:١٢١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٠٦٠٠:٤٤:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٣٤١٣:٢٦:٥٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٤٤:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٦:٣٣١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١٩٠٠:٤٤:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٣:٥٩١٣:٢٦:١٣١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤٣:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٤:٤٢١٣:٢٥:٥٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٤٣:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٥:٢٤١٣:٢٥:٣٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٤٣:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٥:١١١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٣:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٦:٤٩١٣:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٥٠٠:٤٢:٥٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:٠٧:٣١١٣:٢٤:٢٩١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٤٩٠٠:٤٢:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٨:١٣١٣:٢٤:٠٨١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٣٠٠:٤٢:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٨:٥٦١٣:٢٣:٤٦١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٤٢:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٩:٣٨١٣:٢٣:٢٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٢٠٠:٤١:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٠:٢٠١٣:٢٣:٠٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٤١:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١١:٠٢١٣:٢٢:٤٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٤١:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١١:٤٥١٣:٢٢:٢٠١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٣٠٠:٤٠:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٢:٢٧١٣:٢١:٥٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٤٠:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٣:١٠١٣:٢١:٣٧١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٤٠:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٣:٥٢١٣:٢١:١٦١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٥٥٠٠:٣٩:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٤:٣٥١٣:٢٠:٥٥١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٩:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:١٨١٢:٢٠:٣٣١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٠٤٢٣:٣٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قصرشیرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قصرشیرین شهر قصرشیرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قصرشیرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قصرشیرین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قصرشیرین

قصر شیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین در غرب استان کرمانشاه است و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار گرفته‌است. قصرشیرین از شمال شرق به سرپل ذهاب و از جنوب شرق به گیلانغرب منتهی می‌شود

شهر قصرشیرین در ویکیپدیا

شهر قصرشیرین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قصرشیرین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قصرشیرین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قصرشیرین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قصرشیرین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر قصرشیرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قصرشیرین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قصرشیرین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قصرشیرین
زمان پخش اذان آنلاین به افق قصرشیرین
جدول اوقات شرعی امروز فردا قصرشیرین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قصرشیرین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قصرشیرین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قصرشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قصرشیرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قصرشیرین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قصرشیرین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو