جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قصاب سرا

کسماء | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قصاب سرا


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٤:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قصاب سرا (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای قصاب سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قصاب سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قصاب سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید: انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای قصاب سرا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قصاب سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قصاب سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قصاب سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قصاب سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قصاب سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٠:٥٢١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٠:٤١١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٣:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٠:٣٢١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:٢٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢١:١١١٣:١٠:١٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٢:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢١:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢١:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٤١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢١:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١١٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٠:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٣:١٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٠:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١١٠٠:١٩:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:١٤١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:١٤١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٩:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٨:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٨:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٧:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٩:١١٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:١٩٠٠:١٧:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٩:١٣٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣١٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٩:١٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:٠٥٠٠:١٧:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٥٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:١٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤١:٤٠٠٠:١٦:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٣٠٠٠:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصاب سرا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای قصاب سرا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قصاب سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قصاب سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای قصاب سرا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٥:٥٠١٢:١٤:٠٥١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٨:١٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٤:٣٥١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٣:٥٤٢٣:٢٨:٤٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٦:٢٤١٢:١٥:٠٤١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٤:٣٦٢٣:٢٩:١٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٤٤٠٧:٢٦:٣٨١٢:١٥:٣٣١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٥:٢٠٢٣:٢٩:٤٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٦:٥٠١٢:١٦:٠١١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٦:٠٥٢٣:٣٠:١٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٧:٠٠١٢:١٦:٣٠١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٦:٥١٢٣:٣٠:٤٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٧:٠٨١٢:١٦:٥٨١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣١:١٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٧:١٤١٢:١٧:٢٥١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٢٦٢٣:٣١:٤٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٧:١٨١٢:١٧:٥٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:١٦٢٣:٣٢:١٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٧:٢٠١٢:١٨:١٩١٧:٠٩:٢٩١٧:٣٠:٠٧٢٣:٣٢:٤٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٧:٢٠١٢:١٨:٤٦١٧:١٠:٢٢١٧:٣٠:٥٨٢٣:٣٣:١٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٧:١٨١٢:١٩:١١١٧:١١:١٧١٧:٣١:٥١٢٣:٣٣:٤١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٧:١٣١٢:١٩:٣٧١٧:١٢:١٢١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣٤:٠٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٧:٠٧١٢:٢٠:٠١١٧:١٣:٠٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٤:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٦:٥٩١٢:٢٠:٢٥١٧:١٤:٠٦١٧:٣٤:٣٤٢٣:٣٥:٠٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٤٩١٧:١٥:٠٤١٧:٣٥:٣١٢٣:٣٥:٣١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٦:٣٦١٢:٢١:١٢١٧:١٦:٠٣١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٥:٥٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٦:٢١١٢:٢١:٣٤١٧:١٧:٠٣١٧:٣٧:٢٥٢٣:٣٦:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٦:٠٥١٢:٢١:٥٦١٧:١٨:٠٤١٧:٣٨:٢٣٢٣:٣٦:٤٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٥:٤٦١٢:٢٢:١٧١٧:١٩:٠٥١٧:٣٩:٢٢٢٣:٣٧:١٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٥:٢٦١٢:٢٢:٣٨١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:٢٢٢٣:٣٧:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٢:٥٧١٧:٢١:١٠١٧:٤١:٢٢٢٣:٣٧:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٤٩٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٣:١٧١٧:٢٢:١٣١٧:٤٢:٢٣٢٣:٣٨:٢٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٤:١٣١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٣:١٦١٧:٤٣:٢٤٢٣:٣٨:٤٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٣:٤٤١٢:٢٣:٥٣١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٤:٢٥٢٣:٣٩:٠٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٤:١٠١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٥:٢٧٢٣:٣٩:٢٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٦:٢٩٢٣:٣٩:٤٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢٢:٠٨١٢:٢٤:٤١١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٠:٠٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٤:٥٦١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٨:٣٥٢٣:٤٠:٢٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٢:٠٧٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قصاب سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قصاب سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قصاب سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قصاب سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قصاب سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قصاب سرا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٣:٤٤١٢:٢٣:٥٣١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٤:٢٥٢٣:٣٩:٠٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٤:١٠١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٥:٢٧٢٣:٣٩:٢٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٦:٢٩٢٣:٣٩:٤٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢٢:٠٨١٢:٢٤:٤١١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٠:٠٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٤:٥٦١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٨:٣٥٢٣:٤٠:٢٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٠:٤١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٧٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٥:٢٢١٧:٣٠:٥٢١٧:٥٠:٤١٢٣:٤٠:٥٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٩:٣٥١٢:٢٥:٣٥١٧:٣١:٥٨١٧:٥١:٤٤٢٣:٤١:١٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٨:٥٢١٢:٢٥:٤٦١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤١:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٨:٠٧١٢:٢٥:٥٧١٧:٣٤:١٠١٧:٥٣:٥١٢٣:٤١:٤٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:٢١١٢:٢٦:٠٦١٧:٣٥:١٦١٧:٥٤:٥٤٢٣:٤١:٥٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٦:٣٣١٢:٢٦:١٥١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٥٨٢٣:٤٢:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٦:٢٣١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٧:٠١٢٣:٤٢:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٥٢١٢:٢٦:٣٠١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٨:٠٥٢٣:٤٢:٣٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٣:٥٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٩:٠٨٢٣:٤٢:٤٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٣:٠٥١٢:٢٦:٤٢١٧:٤٠:٤٦١٨:٠٠:١١٢٣:٤٢:٥٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١٢:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٧:٤١:٥٢١٨:٠١:١٥٢٣:٤٣:٠٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١١:١٢١٢:٢٦:٥١١٧:٤٢:٥٧١٨:٠٢:١٨٢٣:٤٣:٠٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:١٠:١٣١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٣:١٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٦:٥٦١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٣:٢٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٨:١١١٢:٢٦:٥٨١٧:٤٦:١٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٣:٢٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٧:٠٨١٢:٢٦:٥٨١٧:٤٧:١٨١٨:٠٦:٢٨٢٣:٤٣:٢٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٦:٠٤١٢:٢٦:٥٨١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٧:٣٠٢٣:٤٣:٣١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٤:٥٨١٢:٢٦:٥٨١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٦:٥٦١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٩:٣٤٢٣:٤٣:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٢:٤٣١٢:٢٦:٥٤١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:٣٦٢٣:٤٣:٣٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٦:٥١١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٣٧٢٣:٤٣:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠٠:٢٤١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٣:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:١٣١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٤:٤٤١٨:١٣:٣٩٢٣:٤٣:٣٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٨:٠٠١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٤٠٢٣:٤٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قصاب سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قصاب سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قصاب سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قصاب سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قصاب سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قصاب سرا

روستای قصاب سرا بر روی نقشه

روستای قصاب سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قصاب سرا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قصاب سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قصاب سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قصاب سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قصاب سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قصاب سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قصاب سرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قصاب سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قصاب سرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قصاب سرا
افق شرعی امروز فردا قصاب سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو