جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قصاب سرا

کسماء | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قصاب سرا

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٨:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قصاب سرا (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای قصاب سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قصاب سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قصاب سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گیل لیندن فیلد
كاری پسندیده است كه از آن احساس لذت كنیم و نیازهای روانی ما را بهیود بخشد و این امر، هرگز ارتباطی به میزان دریافت مادی ما ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قصاب سرا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قصاب سرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قصاب سرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قصاب سرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قصاب سرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قصاب سرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٣:٠٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٨:١٧١٣:١٢:٤٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٢:٣٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٦:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٢:١٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٦:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٤:١٢١٣:١٢:٠٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٢:٥٢١٣:١١:٥٣١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣١:٣٢١٣:١١:٤٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٠:١٣١٣:١١:٢٨١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:١١:١٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٤:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٧:٣٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٤:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٠:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٠:٤٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٣:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٣:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٢:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢١:٢٧١٣:١٠:١٥١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٢:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٢١:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:١١٠٠:٢١:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢١:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٠:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٠:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:١١:٢٨١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٩:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٩:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٩:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قصاب سرا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قصاب سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قصاب سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قصاب سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قصاب سرا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قصاب سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قصاب سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قصاب سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای قصاب سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قصاب سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قصاب سرا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قصاب سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قصاب سرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قصاب سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قصاب سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قصاب سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قصاب سرا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٩:١٥٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٧:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٠:١٠١٣:١٩:١٧٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:١٠:٥٧١٣:١٩:١٨٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٨:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:١١:٤٤١٣:١٩:١٩٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٨:١٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٢:٣٢١٣:١٩:١٩٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٦:١٦٠٠:٢٨:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١٣:٢٠١٣:١٩:١٨٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٢٨:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٤:٠٩١٣:١٩:١٧٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٢٨:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٤:٥٨١٣:١٩:١٥٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٣١٠٠:٢٨:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٥:٤٧١٣:١٩:١٢٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٩:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٦:٣٦١٣:١٩:٠٩٢٠:٢١:١١٢٠:٤١:٣٤٠٠:٢٩:١٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:٢٥١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٩:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٨:١٥١٣:١٩:٠١٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٩:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٩:٠٥١٣:١٨:٥٦٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٩:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٩:٥٥١٣:١٨:٥٠٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:٤٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٨:٤٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٩:٤٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢١:٣٥١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٩:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٨:٣٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٩:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٣:١٦١٣:١٨:٢٢٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٠:٠١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٨:١٣٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٠:٠٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٨:٠٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٠:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٠:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٠:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٠:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٩:١١١٣:١٧:١١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٠:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٠:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٠:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣١:٤٣١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٩:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٦:١٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٩:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٦:٠٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٩:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٤:١٥١٣:١٥:٥٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قصاب سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قصاب سرا روستای قصاب سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قصاب سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قصاب سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قصاب سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قصاب سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قصاب سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قصاب سرا

روستای قصاب سرا بر روی نقشه

روستای قصاب سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قصاب سرا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قصاب سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قصاب سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قصاب سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قصاب سرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قصاب سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قصاب سرا
زمان پخش اذان زنده به افق قصاب سرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قصاب سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قصاب سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قصاب سرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قصاب سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قصاب سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو