جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قشم

قشم | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز قشم


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٥١
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٣٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قشم (شهرستان قشم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر قشم )، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قشم )، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قشم )، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری دیوید تورئو
نیازی نیست با سختی یا فشار، به خرد راستین دست یافت، بلكه خرد با سرخوشی و نشاط كودكانه به دست می‌آید. اگر به این امر آگاه باشید، بیش از هر چیزی باید سرزنده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قشم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قشم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قشم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قشم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قشم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٠٠٦:١١:٥١١٢:٤٣:٠٩١٩:١٤:٥١١٩:٣٢:٠٠٠٠:٠٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٣:٠٠١٩:١٥:٢٣١٩:٣٢:٣٥٠٠:٠٢:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٢:٥٠١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٢:٤٢١٩:١٦:٢٩١٩:٣٣:٤٤٠٠:٠١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٢:٣٣١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:١٩٠٠:٠١:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٢:٢٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٤:٥٤٠٠:٠١:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٢:١٨١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٢٩٠٠:٠١:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٢:١٢١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٠٤٠٠:٠٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٥:١٩١٢:٤٢:٠٦١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٤٠٠٠:٠٠:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٢:٠٠١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:١٥٠٠:٠٠:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤١:٥٥١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٥١٠٠:٠٠:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤١:٥٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٠:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤١:٤٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠١:٤٥١٢:٤١:٤٣١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٤١:٤٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٩:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤١:٣٨١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٩:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤١:٣٦١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٩:١٤١٢:٤١:٣٥١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٩:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤١:٣٤١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤١:٣٥١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤١:٣٥١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٨:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤١:٣٦١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٨:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٦:٣١١٢:٤١:٣٨١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤١:٤١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤١:٤٤١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤١:٤٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٨:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٤:٤٣١٢:٤١:٥١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٤:١٩١٢:٤١:٥٦١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٨:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٣:٥٧١٢:٤٢:٠١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قشم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قشم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٢:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٧:٢٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٢:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٧:٣٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٢:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٢:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٨:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٣:١١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٨:١٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٣:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٣:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٣٧٠٠:٠٣:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٤:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٤:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٩:١٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٤:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٤:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٣٧٠٠:٠٥:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٥:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٥:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٧:١١١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٥:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٠:١٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٦:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٦:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٦:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٦:٤١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٦:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٧:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥١:٠٥١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٧:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥١:١١١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٧:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:١٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٧:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٢٢١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٧:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٢:١٧١٢:٥١:٢٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٨:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥١:٣١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٨:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٣٥١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٨:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٨:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:١٧١٢:٥١:٤١١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قشم شهر قشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قشم شهر قشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قشم

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به‌عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج‌فارس در تنگه هرمز قرار دارد. این جزیره در چند دههٔ اخیر به یکی از مکان‌های توریستی و گردشگری تبدیل شده‌است

شهر قشم در ویکیپدیا

شهر قشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قشم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قشم
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قشم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قشم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قشم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قشم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشم
افق شرعی امروز فردا قشم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قشم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو