جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٢٨:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٥٠
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٣٣

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای قشلاق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قشلاق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

بیل گیتس
پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:١١٠٠:٤٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٢:٢١١٣:٢٤:١٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥١٠٠:٣٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:٣٩:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٣:١٥١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:١٤٠٠:٣٨:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٤:٥١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٦٠٦:٤١:١٧١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٦:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٦:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:١١٠٠:٣٦:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٥:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢١:٢١٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:٣٠١٣:٢١:١٤٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٤:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢١:٠٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٣٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣١:٢٦١٣:٢١:٠١٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٤:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٠:٥٥٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٣٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قشلاق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قشلاق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قشلاق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٦:٠١٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:١٠٠٠:٣٣:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:١١:٠٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٣:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:١١:١٨١٣:٢٦:٢٨٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:٣٠٠٠:٣٤:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:١١:٣٥١٣:٢٦:٤١٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٢:٣٨٠٠:٣٤:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:١١:٥٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٤٤٠٠:٣٤:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:١٢:١٢١٣:٢٧:٠٦٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٤٨٠٠:٣٤:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٧:١٨٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٢:٥١٠٠:٣٥:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١٢:٥٥١٣:٢٧:٣١٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٥:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:١٣:١٨١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٢:٥١٠٠:٣٥:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٧:٥٥٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٢:٤٨٠٠:٣٦:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٨:٠٦٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٤٣٠٠:٣٦:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٨:١٧٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٣٧٠٠:٣٦:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٢:٢٩٠٠:٣٦:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٥:٣١١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:١٩٠٠:٣٧:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١٦:٠١١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤١:٢٥٢١:٠٢:٠٧٠٠:٣٧:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:١٦:٣٢١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤١:١٣٢١:٠١:٥٤٠٠:٣٧:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٩:٠٩٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠١:٣٨٠٠:٣٧:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٩:١٨٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٢١٠٠:٣٨:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٨:١٠١٣:٢٩:٢٦٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:٠٢٠٠:٣٨:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٩:٣٥٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠٠:٤٢٠٠:٣٨:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٩:٤٣٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣٨:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٩:٥٠٢٠:٣٩:٢٧٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٩:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٩:٥٧٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٣٩:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٢١:١١١٣:٣٠:٠٤٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٣٩:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٢١:٤٩١٣:٣٠:١٠٢٠:٣٨:١٢٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٩:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:٣٠:١٦٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٤٠:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٣:٠٧١٣:٣٠:٢١٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٤٠:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٣٠:٢٥٢٠:٣٦:٤١٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٤٠:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٤:٢٨١٣:٣٠:٢٩٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٦:١٩٠٠:٤٠:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٥:١٠١٣:٣٠:٣٣٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٤١:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٣٠:٣٦٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٤١:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق

روستای قشلاق بر روی نقشه

روستای قشلاق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشلاق
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو