جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٠١
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای قشلاق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای قشلاق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٣٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٦:٢٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:١٣٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٢:١٤١٣:٢١:٠٧٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:١٣١٣:٢١:٠٠٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٤:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٣:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:٣٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٣٢:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٢:٠٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢١:٢١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣١:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣١:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:٥١١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣١:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٩:٠٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٢١٠٠:٣١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٢٧١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣١:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٦:٣٢١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٥:٥٧١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قشلاق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قشلاق

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣١:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٥:٤٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣١:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٥:١٥١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣٠:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٤:٤٤١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٠١٠٠:٣٠:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٤:١٣١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٣:٤٥١٣:٢١:١٦٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٠:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٣:١٨١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣٠:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:٥٣١٣:٢١:٣٠٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٠:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:١٢:٢٩١٣:٢١:٣٩٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٠:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٢:٠٧١٣:٢١:٤٧٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٠:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١١:٤٦١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٢:٢٣٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٠:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١١:٢٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٠:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٦:١١:١١١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:١٢٠٠:٣٠:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٣١:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١٠:٤١١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٣١:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٢٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٣١:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:١٠:١٩١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣١:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١٠:١٠١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣١:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣١:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٩:٥٧١٣:٢٣:٣٢٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٣١:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٣:٤٤٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٣١:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٣:٥٧٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٣١:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٩:٥٠١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٢:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٩:٥٠١٣:٢٤:٢١٢٠:٣٨:٥٩٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٣٢:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٤:٣٤٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٢:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:٢٤:٤٧٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:٣٦٠٠:٣٢:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:١٠:٠٢١٣:٢٥:٠٠٢٠:٤٠:٠١٢١:٠٠:٥٦٠٠:٣٢:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٥:١٣٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:١٤٠٠:٣٢:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٦:١٠:١٧١٣:٢٥:٢٦٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠١:٣١٠٠:٣٣:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٦:١٠:٢٧١٣:٢٥:٣٩٢٠:٤٠:٥١٢١:٠١:٤٧٠٠:٣٣:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٥:٥٢٢٠:٤١:٠٥٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق روستای قشلاق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق روستای قشلاق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قشلاق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق

روستای قشلاق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای قشلاق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قشلاق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشلاق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو