جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق گونه ای


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٦:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٠٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای قشلاق گونه ای)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق گونه ای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق گونه ای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق گونه ای

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق گونه ای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق گونه ای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق گونه ای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق گونه ای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٥:١٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٩:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٨:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٨:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٩:٢١١٣:٠٤:٤١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٨:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠٤:٣٢١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٨:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٣١٠٠:١٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٤:١٦١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:١٧٠٠:١٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٣:٥١١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:١٠٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١١:٤٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٣:٤١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١٣٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٤:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٣:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٣:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٣:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:١٧٠٠:١٣:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٥١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق گونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق گونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق گونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق گونه ای

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قشلاق گونه ای

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق گونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق گونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قشلاق گونه ای

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٣:٠٨١٢:٢٠:١٣١٧:٥٧:٤٨١٨:١٦:٠٧٢٣:٣٨:٠٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٠:٠٣١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٠١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٩:٥٣١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٧:٥٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:٢١١٢:١٩:٤٣١٨:٠٠:٣٦١٨:١٨:٥١٢٣:٣٧:٤٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:٠٤١٢:١٩:٣٢١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٤٥٢٣:٣٧:٣٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٤٥١٢:١٩:٢٠١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:٢١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٢٧١٢:١٩:٠٨١٨:٠٣:٢١١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٧:٠٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٠٧١٢:١٨:٥٥١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٥٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٨:٤٢١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:١٩٢٣:٣٦:٤٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣١:٢٧١٢:١٨:٢٩١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٦:٣٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٠:٠٦١٢:١٨:١٥١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٤٢٣:٣٦:١٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:١٨:٠٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٦:٠١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٧:٢٢١٢:١٧:٤٦١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:٤٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٢:١٧:٣١١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤١٢٣:٣٥:٣٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٤:٣٦١٢:١٧:١٥١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٣٢٣:٣٥:١٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٣:١٢١٢:١٦:٥٩١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٢٤٢٣:٣٤:٥٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٤٩١٢:١٦:٤٣١٨:١٢:١١١٨:٣٠:١٦٢٣:٣٤:٤٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:١٦:٢٧١٨:١٣:٠٣١٨:٣١:٠٧٢٣:٣٤:٢٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:٠٠١٢:١٦:١٠١٨:١٣:٥٤١٨:٣١:٥٩٢٣:٣٤:٠٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٣٥١٢:١٥:٥٣١٨:١٤:٤٦١٨:٣٢:٥٠٢٣:٣٣:٤٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:١٠١٢:١٥:٣٦١٨:١٥:٣٧١٨:٣٣:٤١٢٣:٣٣:٢٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٤٥١٢:١٥:١٩١٨:١٦:٢٧١٨:٣٤:٣٢٢٣:٣٣:٠٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:١٩١٢:١٥:٠٢١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٢٣٢٣:٣٢:٤٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:٥٤١٢:١٤:٤٤١٨:١٨:٠٩١٨:٣٦:١٣٢٣:٣٢:٢٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٢٨١٢:١٤:٢٦١٨:١٨:٥٩١٨:٣٧:٠٤٠٠:٠٢:٠٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٩:٠٢١٣:١٤:٠٩١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٥٥٠٠:٣١:٤٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٧:٣٦١٣:١٣:٥١١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٤٦٠٠:٣١:٢٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٦:١٠١٣:١٣:٣٣١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٣٦٠٠:٣١:٠٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٤:٤٥١٣:١٣:١٥١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٧٠٠:٣٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق گونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق گونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق گونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق گونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق گونه ای

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق گونه ای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق گونه ای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق گونه ای

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٩:٠٩١٢:٢٠:٥٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٢٨٢٣:٣٨:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٧:٥٩١٢:٢٠:٤٤١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:٢٤٢٣:٣٨:٣٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٦:٤٨١٢:٢٠:٣٧١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:٢٠٢٣:٣٨:٢٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٥:٣٥١٢:٢٠:٣٠١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:١٦٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٢١١٧:٥٦:٥١١٨:١٥:١٢٢٣:٣٨:١٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٣:٠٨١٢:٢٠:١٣١٧:٥٧:٤٨١٨:١٦:٠٧٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٠:٠٣١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٠١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٩:٥٣١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٧:٥٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:٢١١٢:١٩:٤٣١٨:٠٠:٣٦١٨:١٨:٥١٢٣:٣٧:٤٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:٠٤١٢:١٩:٣٢١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٤٥٢٣:٣٧:٣٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٤٥١٢:١٩:٢٠١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:٢١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٢٧١٢:١٩:٠٨١٨:٠٣:٢١١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٧:٠٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٠٧١٢:١٨:٥٥١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٥٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٨:٤٢١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:١٩٢٣:٣٦:٤٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣١:٢٧١٢:١٨:٢٩١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٦:٣٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٠:٠٦١٢:١٨:١٥١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٤٢٣:٣٦:١٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:١٨:٠٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٦:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٧:٢٢١٢:١٧:٤٦١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٢:١٧:٣١١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤١٢٣:٣٥:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٤:٣٦١٢:١٧:١٥١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٣٢٣:٣٥:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٣:١٢١٢:١٦:٥٩١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٢٤٢٣:٣٤:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٤٩١٢:١٦:٤٣١٨:١٢:١١١٨:٣٠:١٦٢٣:٣٤:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:١٦:٢٧١٨:١٣:٠٣١٨:٣١:٠٧٢٣:٣٤:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:٠٠١٢:١٦:١٠١٨:١٣:٥٤١٨:٣١:٥٩٢٣:٣٤:٠٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٣٥١٢:١٥:٥٣١٨:١٤:٤٦١٨:٣٢:٥٠٢٣:٣٣:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:١٠١٢:١٥:٣٦١٨:١٥:٣٧١٨:٣٣:٤١٢٣:٣٣:٢٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٤٥١٢:١٥:١٩١٨:١٦:٢٧١٨:٣٤:٣٢٢٣:٣٣:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:١٩١٢:١٥:٠٢١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٢٣٢٣:٣٢:٤٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:٥٤١٢:١٤:٤٤١٨:١٨:٠٩١٨:٣٦:١٣٢٣:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق گونه ای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق گونه ای روستای قشلاق گونه ای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق گونه ای روستای قشلاق گونه ای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق گونه ای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق گونه ای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق گونه ای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق گونه ای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق گونه ای

روستای قشلاق گونه ای بر روی نقشه

روستای قشلاق گونه ای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق گونه ای
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق گونه ای + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای قشلاق گونه ای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق گونه ای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق گونه ای
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق گونه ای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق گونه ای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق گونه ای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قشلاق گونه ای دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قشلاق گونه ای
افق شرعی امروز فردا قشلاق گونه ای دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق گونه ای ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق گونه ای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو