جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو

زرینه رود شمالی | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق نوروزلو


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:١١
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٢٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای قشلاق نوروزلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قشلاق نوروزلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق نوروزلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه به راستی خواهان آن باشید كه به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شك راه آن را خواهید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق نوروزلو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق نوروزلو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق نوروزلو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق نوروزلو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق نوروزلو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٥:٢٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٤٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٢٠٦:٥١:٠٩١٣:٢٥:١١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٤:٥٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٩:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٥:٤٨١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٨:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤٤:٣٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣٧:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٣:١٢١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥١٠٦:٤١:٥٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣٧:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٥٠٦:٤٠:٣٩١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٦:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٦:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٨:١٠١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٦:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٦:٥٦١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٥:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٢:٣١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٤:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٢:٢٣٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٤:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٢:١٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٤:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢١:٥٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٣١٠٠:٣٣:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:٥١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢١:٤٧٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢١:٤٣٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٢:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢١:٣٧٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٢١:٣٤٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣١:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣١:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٩:٥٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قشلاق نوروزلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قشلاق نوروزلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قشلاق نوروزلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق نوروزلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قشلاق نوروزلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق نوروزلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق نوروزلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قشلاق نوروزلو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق نوروزلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق نوروزلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق نوروزلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق نوروزلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق نوروزلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق نوروزلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق نوروزلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق نوروزلو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٢:٤٨١٣:٢١:٤٨٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٢٩:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٢:١٠١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٢٩:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١١:٣٣١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٤٢٠٠:٢٩:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:١٠:٥٨١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:٣١٠٠:٢٩:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٤:١٨٢٠:٥٥:١٩٠٠:٢٩:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٩:٥٢١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٢٩:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢٢:٢٣٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٢٩:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٢٩:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:٢٢:٣٩٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٢٩:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٢٩:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٢٩:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٧:١٧١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٩:١١٢١:٠٠:٢٩٠٠:٢٩:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٦:٥٧١٣:٢٣:١٤٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠١:٠٩٠٠:٢٩:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٦:٣٩١٣:٢٣:٢٤٢٠:٤٠:٢٦٢١:٠١:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:٢٣:٣٤٢٠:٤١:٠٢٢١:٠٢:٢٧٠٠:٢٩:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٦:٠٦:٠٨١٣:٢٣:٤٥٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٣:٠٣٠٠:٢٩:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢٣:٥٦٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٣:٣٩٠٠:٢٩:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:٢٤:٠٧٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٤:١٣٠٠:٢٩:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:٢٤:١٨٢٠:٤٣:١٤٢١:٠٤:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢٤:٣٠٢٠:٤٣:٤٤٢١:٠٥:١٧٠٠:٣٠:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:٤٨٠٠:٣٠:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٦:٠٥:١٧١٣:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٤٠٢١:٠٦:١٦٠٠:٣٠:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٦:٠٥:١٥١٣:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٧٢١:٠٦:٤٤٠٠:٣٠:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٦:٠٥:١٤١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣١٢١:٠٧:٠٩٠٠:٣٠:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٥:١٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٥٥٢١:٠٧:٣٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٥:١٨١٣:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:١٧٢١:٠٧:٥٦٠٠:٣٠:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٦:٠٥:٢٢١٣:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:٣٧٢١:٠٨:١٧٠٠:٣١:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٦:٠٥:٢٨١٣:٢٦:١١٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٨:٣٧٠٠:٣١:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٦:٠٥:٣٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:١٤٢١:٠٨:٥٥٠٠:٣١:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:٢٦:٣٧٢٠:٤٧:٢٩٢١:٠٩:١١٠٠:٣١:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٦:٠٥:٥٧١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٤٤٢١:٠٩:٢٥٠٠:٣١:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق نوروزلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق نوروزلو روستای قشلاق نوروزلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق نوروزلو روستای قشلاق نوروزلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق نوروزلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق نوروزلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق نوروزلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق نوروزلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق نوروزلو

روستای قشلاق نوروزلو بر روی نقشه

روستای قشلاق نوروزلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق نوروزلو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قشلاق نوروزلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قشلاق نوروزلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق نوروزلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق نوروزلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق نوروزلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قشلاق نوروزلو
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق نوروزلو
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق نوروزلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق نوروزلو
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق نوروزلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق نوروزلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق نوروزلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو