جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

ملارد شمالی | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق ملارد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٠٦
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٤٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قشلاق ملارد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق ملارد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق ملارد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
نهایت ستم و كفر آن است كه كسی صدای منادی را (كه مردم را) به طرف نماز می‌خواند، بشنود كه آنها را به رستگاری دعوت می‌كند، (ولی) دعوت او را اجابت نكند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق ملارد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ملارد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق ملارد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ملارد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق ملارد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٤:١١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٨:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٤:٠١١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٧:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٧:١٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٣:١٨١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٢٠٠٠:١٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٤:٠١١٣:٠٣:١٠١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:١٤٠٠:١٦:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١١:٥٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٥:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٤:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٤:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١٦٠٠:١٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٠١٠٠:١٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٢:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٦:١٣١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٢:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٥:٣٨١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٥٩٠٠:١٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق ملارد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق ملارد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق ملارد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٠٥١٢:١٨:٤٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٧:٠١٢٣:٣٥:١٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٩:٢٨١٢:١٨:٥٤١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٨:٠١٢٣:٣٥:٣٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٨:٤٨١٢:١٩:٠٦١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٩:٠١٢٣:٣٥:٤٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٠٧١٢:١٩:١٦١٧:٣٠:٤٨١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٦:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:٢٤١٢:١٩:٢٦١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠١٢٣:٣٦:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٤٠١٢:١٩:٣٥١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠١٢٣:٣٦:٢٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٥:٥٤١٢:١٩:٤٣١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٠١٢٣:٣٦:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٥:٠٦١٢:١٩:٥٠١٧:٣٤:٥٨١٧:٥٤:٠١٢٣:٣٦:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٤:١٧١٢:١٩:٥٦١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠١٢٣:٣٧:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٣:٢٧١٢:٢٠:٠٢١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٠٠٢٣:٣٧:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٢:٣٥١٢:٢٠:٠٧١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٧:٠٠٢٣:٣٧:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:٤١١٢:٢٠:١١١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:٥٩٢٣:٣٧:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٤٤٠٧:٠٠:٤٦١٢:٢٠:١٤١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٧:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٩:٥٠١٢:٢٠:١٦١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:٥٧٢٣:٣٧:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٠:١٧١٧:٤٢:١٠١٨:٠٠:٥٦٢٣:٣٧:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٥٣١٢:٢٠:١٨١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٥٥٢٣:٣٧:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢٠:١٨١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٥٣٢٣:٣٧:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٥١١٢:٢٠:١٧١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٥١٢٣:٣٧:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٤:٤٨١٢:٢٠:١٦١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٤٩٢٣:٣٧:٥١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٣:٤٤١٢:٢٠:١٤١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٤٧٢٣:٣٧:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٢:٣٩١٢:٢٠:١١١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣٧:٥١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥١:٣٣١٢:٢٠:٠٧١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٤٢٢٣:٣٧:٥٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٠:٢٦١٢:٢٠:٠٣١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٣٩٢٣:٣٧:٤٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:١٨١٢:١٩:٥٨١٧:٥١:٠٧١٨:٠٩:٣٥٢٣:٣٧:٤٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٨:٠٨١٢:١٩:٥٢١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٣٢٢٣:٣٧:٤٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٥٨١٢:١٩:٤٦١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:٢٨٢٣:٣٧:٣٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٤٧١٢:١٩:٣٩١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٤٢٣:٣٧:٣٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:٣٥١٢:١٩:٣١١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٢٠٢٣:٣٧:٢٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:٢١١٢:١٩:٢٣١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:١٥٢٣:٣٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق ملارد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٨:٠٨١٢:١٩:٥٢١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٣٢٢٣:٣٧:٤٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٥٨١٢:١٩:٤٦١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:٢٨٢٣:٣٧:٣٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٤٧١٢:١٩:٣٩١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٤٢٣:٣٧:٣٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:٣٥١٢:١٩:٣١١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٢٠٢٣:٣٧:٢٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:٢١١٢:١٩:٢٣١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:١٥٢٣:٣٧:١٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:٠٧١٢:١٩:١٤١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:١٠٢٣:٣٧:١٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٥٣١٢:١٩:٠٥١٧:٥٧:٤٨١٨:١٦:٠٥٢٣:٣٧:٠٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٩:٣٧١٢:١٨:٥٥١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:٠٠٢٣:٣٦:٥٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٨:٤٥١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:٥٤٢٣:٣٦:٤٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٧:٠٣١٢:١٨:٣٣١٨:٠٠:٣٥١٨:١٨:٤٨٢٣:٣٦:٣٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٤٥١٢:١٨:٢٢١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٤٢٢٣:٣٦:٢٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٤:٢٧١٢:١٨:١٠١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:٣٥٢٣:٣٦:١٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٣:٠٨١٢:١٧:٥٧١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٢٩٢٣:٣٦:٠٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣١:٤٨١٢:١٧:٤٤١٨:٠٤:١٣١٨:٢٢:٢٢٢٣:٣٥:٤٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٠:٢٧١٢:١٧:٣١١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:١٤٢٣:٣٥:٣٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٩:٠٦١٢:١٧:١٧١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٤:٠٧٢٣:٣٥:١٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٧:٤٤١٢:١٧:٠٢١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٤:٥٩٢٣:٣٥:٠٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٦:٢٢١٢:١٦:٤٧١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٥١٢٣:٣٤:٤٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٥:٠٠١٢:١٦:٣٢١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٦:٤٣٢٣:٣٤:٣٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٣:٣٧١٢:١٦:١٧١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٣٥٢٣:٣٤:١٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:١٣١٢:١٦:٠١١٨:١٠:٢٢١٨:٢٨:٢٦٢٣:٣٤:٠٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٥٠١٢:١٥:٤٥١٨:١١:١٤١٨:٢٩:١٨٢٣:٣٣:٤٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٩:٢٥١٢:١٥:٢٩١٨:١٢:٠٥١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣٣:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٠١١٢:١٥:١٢١٨:١٢:٥٦١٨:٣١:٠٠٢٣:٣٣:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٦:٣٦١٢:١٤:٥٥١٨:١٣:٤٨١٨:٣١:٥١٢٣:٣٢:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٥:١١١٢:١٤:٣٨١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٤٢٢٣:٣٢:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٤٦١٢:١٤:٢١١٨:١٥:٢٩١٨:٣٣:٣٣٢٣:٣٢:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٢:٢١١٢:١٤:٠٣١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:٢٤٢٣:٣١:٥٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:٥٦١٢:١٣:٤٦١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:١٤٢٣:٣١:٣٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق ملارد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق ملارد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق ملارد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق ملارد

روستای قشلاق ملارد بر روی نقشه

روستای قشلاق ملارد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق ملارد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق ملارد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق ملارد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق ملارد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشلاق ملارد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قشلاق ملارد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق ملارد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق ملارد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق ملارد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق ملارد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو