جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

ملارد شمالی | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق ملارد

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٢١
اذان مغرب: ١٨:١٣:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٢١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قشلاق ملارد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق ملارد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق ملارد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق ملارد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ملارد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق ملارد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق ملارد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق ملارد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٣:٣٢١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢١:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢١:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٥:١٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٨:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٤:١٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٨:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٧:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٧:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٧:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:١٣٠٠:١٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٥:٢١١٣:٠٣:١٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٠٦٠٠:١٦:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:١٤٠٦:١٤:١٥١٣:٠٣:١١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٩٠٠:١٦:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:١١١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٥:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٥:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٠٦١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٥:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٥:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٤:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٨٠٠:١٤:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٤:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٤:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٣:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق ملارد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق ملارد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق ملارد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قشلاق ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق ملارد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق ملارد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٤:١٠١١:٥٨:٤٢١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٤٢٢٣:١٦:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٤:٥٦١١:٥٨:٢١١٨:٠١:١٢١٨:١٩:١٤٢٣:١٦:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٥:٤٢١١:٥٨:٠٠١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٤٦٢٣:١٦:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٦:٢٨١١:٥٧:٣٩١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:١٨٢٣:١٥:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:١٤١١:٥٧:١٨١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:٥٠٢٣:١٥:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٨:٠١١١:٥٦:٥٨١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٢٣٢٣:١٥:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٨:٤٨١١:٥٦:٣٨١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:٥٦٢٣:١٥:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٩:٣٤١١:٥٦:١٨١٧:٥٢:٢٨١٨:١٠:٣٠٢٣:١٤:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٠:٢٢١١:٥٥:٥٨١٧:٥١:٠١١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٤:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠١:٠٩١١:٥٥:٣٨١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٣٨٢٣:١٤:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠١:٥٦١١:٥٥:١٩١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:١٢٢٣:١٣:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٤١١:٥٥:٠٠١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٣:٣١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٣:٣٢١١:٥٤:٤٢١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٢٣٢٣:١٣:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:٢١١١:٥٤:٢٤١٧:٤٣:٥٥١٨:٠١:٥٩٢٣:١٢:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٥:٠٩١١:٥٤:٠٦١٧:٤٢:٣١١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٢:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٥:٥٨١١:٥٣:٤٩١٧:٤١:٠٧١٧:٥٩:١٣٢٣:١٢:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٦:٤٨١١:٥٣:٣٢١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٧:٥١٢٣:١٢:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٣٧١١:٥٣:١٥١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٣٠٢٣:١١:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٨:٢٧١١:٥٢:٥٩١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٥:٠٩٢٣:١١:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٩:١٧١١:٥٢:٤٤١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٣:٤٩٢٣:١١:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٠٨١١:٥٢:٢٩١٧:٣٤:١٩١٧:٥٢:٣٠٢٣:١٠:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٠:٥٩١١:٥٢:١٤١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:١٢٢٣:١٠:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١١:٥٠١١:٥٢:٠١١٧:٣١:٤٠١٧:٤٩:٥٤٢٣:١٠:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٤٢١١:٥١:٤٧١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٣٧٢٣:١٠:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٣٤١١:٥١:٣٥١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٧:٢١٢٣:١٠:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٢٧١١:٥١:٢٢١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٦:٠٦٢٣:٠٩:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:١٩١١:٥١:١١١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٤:٥٢٢٣:٠٩:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٦:١٣١١:٥١:٠٠١٧:٢٥:١٧١٧:٤٣:٣٩٢٣:٠٩:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٧:٠٦١١:٥٠:٥٠١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٢٦٢٣:٠٩:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٨:٠٠١١:٥٠:٤٠١٧:٢٢:٥١١٧:٤١:١٥٢٣:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق ملارد روستای قشلاق ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق ملارد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق ملارد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق ملارد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق ملارد

روستای قشلاق ملارد بر روی نقشه

روستای قشلاق ملارد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق ملارد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق ملارد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق ملارد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق ملارد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قشلاق ملارد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق ملارد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق ملارد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قشلاق ملارد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق ملارد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشلاق ملارد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق ملارد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو