جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق مرشون

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٣٤
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:١٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قشلاق مرشون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق مرشون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق مرشون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق مرشون

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مرشون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق مرشون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مرشون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مرشون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٢:٢٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٢:١٢١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٢٦١٣:١١:٥٨١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:١١:٤٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٣:٤٩١٣:١١:٣٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٢:٣٢١٣:١١:١٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣١:١٦١٣:١١:٠٧١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٠:٥٥١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٤:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٠:٤٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٠:٣٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٦:١٩١٣:١٠:٢٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٣:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٣:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٠:٠٣١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٣:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٢:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٢:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٢:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢١:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٨:١٧١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢١:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١٣١٣:٠٩:١٧٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٩:١١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٠:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١١:١٢١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٩:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٠:١٦١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٩:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مرشون

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مرشون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق مرشون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مرشون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مرشون

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق مرشون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مرشون

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قشلاق مرشون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مرشون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مرشون

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق مرشون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مرشون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مرشون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مرشون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مرشون

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٠:٢٦١٢:٠٥:٠١١٨:٠٩:٠١١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٢:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠١:١٤١٢:٠٤:٤٠١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٤٣٢٣:٢٢:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠٤:١٩١٨:٠٦:٠١١٨:٢٤:١٣٢٣:٢٢:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٥٠١٢:٠٣:٥٨١٨:٠٤:٣٢١٨:٢٢:٤٣٢٣:٢١:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٠٣:٣٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٤٢٣:٢١:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٤:٢٦١٢:٠٣:١٧١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٤٥٢٣:٢١:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:١٧٢٣:٢١:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٨:٣٧١٨:١٦:٤٨٢٣:٢٠:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٠٢:١٧١٧:٥٧:٠٩١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٠:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٤١١٢:٠١:٥٨١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٠:٠٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٣٠١٢:٠١:٣٩١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٢٦٢٣:١٩:٤٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠١:٢٠١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٥٩٢٣:١٩:٢٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:١٠١٢:٠١:٠١١٧:٥١:٢٠١٨:٠٩:٣٣٢٣:١٩:١١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٠٠١٢:٠٠:٤٣١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٠٨٢٣:١٨:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١١:٥٠١٢:٠٠:٢٥١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٦:٤٣٢٣:١٨:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٤١١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:١٩٢٣:١٨:١٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٣:٣٢١١:٥٩:٥١١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٥٥٢٣:١٨:٠١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٢٣١١:٥٩:٣٥١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٧:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٥:١٥١١:٥٩:١٩١٧:٤٢:٥١١٨:٠١:٠٩٢٣:١٧:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٦:٠٧١١:٥٩:٠٣١٧:٤١:٢٨١٧:٥٩:٤٨٢٣:١٧:١٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٥٩١١:٥٨:٤٨١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٨:٢٧٢٣:١٦:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٧:٥٢١١:٥٨:٣٤١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٠٧٢٣:١٦:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٨:٤٥١١:٥٨:٢٠١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٥:٤٧٢٣:١٦:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٩:٣٨١١:٥٨:٠٧١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٦:١٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٠:٣٢١١:٥٧:٥٤١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:١١٢٣:١٥:٥٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٢٦١١:٥٧:٤٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٥٥٢٣:١٥:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٢:٢٠١١:٥٧:٣٠١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٣٩٢٣:١٥:٣١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٣:١٥١١:٥٧:١٩١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٩:٢٤٢٣:١٥:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٤:١٠١١:٥٧:٠٩١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٨:١٠٢٣:١٥:٠٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٥:٠٦١١:٥٦:٥٩١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٦:٥٧٢٣:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق مرشون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق مرشون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق مرشون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق مرشون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق مرشون

روستای قشلاق مرشون بر روی نقشه

روستای قشلاق مرشون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق مرشون
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق مرشون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق مرشون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق مرشون
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مرشون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق مرشون
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مرشون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق مرشون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق مرشون
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق مرشون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو