جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق مرشون


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٣

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای قشلاق مرشون)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قشلاق مرشون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق مرشون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم، به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق مرشون

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مرشون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق مرشون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مرشون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مرشون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٧:١٥١٣:١٠:٣١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٠:٢١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٤:٥١١٣:١٠:١١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٠:٠٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٢:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٢:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢١:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٩:١١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢١:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١١٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٠:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٩:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٩:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٩:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٨:٤٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٠٧٠٠:١٨:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:١٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٦٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٣٨٠٠:١٧:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٧:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٩٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٩:١٣٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مرشون

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق مرشون

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق مرشون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مرشون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق مرشون

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٧:٤٩١٢:٢٥:٠٢١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٢:٠٨٢٣:٤١:١٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٧:١٠١٢:٢٥:١٤١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٣:٠٩٢٣:٤١:٢٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٦:٢٩١٢:٢٥:٢٥١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٤:١٠٢٣:٤١:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٤٧١٢:٢٥:٣٦١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٥:١٢٢٣:٤١:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٦:١٣٢٣:٤٢:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٤:١٧١٢:٢٥:٥٤١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٧:١٥٢٣:٤٢:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٣:٢٩١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٨:١٦٢٣:٤٢:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٦:٠٩١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:١٧٢٣:٤٢:٤٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٣١٠٧:١١:٥٠١٢:٢٦:١٦١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:١٩٢٣:٤٢:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٠:٥٨١٢:٢٦:٢١١٧:٤٢:١١١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٣:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٣:١٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٦:٣٠١٧:٤٤:١٧١٨:٠٣:٢١٢٣:٤٣:٢١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٥٠٧:٠٨:١٢١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:٢٢٢٣:٤٣:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٧:١٤١٢:٢٦:٣٥١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٣٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٦:٣٧١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٣:٣٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٥:١٥١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٧:٢٣٢٣:٤٣:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:١٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٢٣٢٣:٤٣:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٩:٢٣٢٣:٤٣:٤٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٢:٠٥١٢:٢٦:٣٥١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:٢٢٢٣:٤٣:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٢:٣٥١٨:١١:٢١٢٣:٤٣:٤٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٥٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٣:٣٧١٨:١٢:٢٠٢٣:٤٣:٤٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٤٥١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:١٩٢٣:٤٣:٤٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٧:٣٦١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:١٨٢٣:٤٣:٤٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٦:٢٦١٢:٢٦:١٧١٧:٥٦:٣٨١٨:١٥:١٦٢٣:٤٣:٤٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٥:١٥١٢:٢٦:١٢١٧:٥٧:٣٨١٨:١٦:١٤٢٣:٤٣:٣٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٤:٠٣١٢:٢٦:٠٥١٧:٥٨:٣٨١٨:١٧:١٢٢٣:٤٣:٣٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٢:٥٠١٢:٢٥:٥٨١٧:٥٩:٣٧١٨:١٨:١٠٢٣:٤٣:٢٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥١:٣٦١٢:٢٥:٥١١٨:٠٠:٣٦١٨:١٩:٠٧٢٣:٤٣:٢٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٢١١٢:٢٥:٤٣١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٠٤٢٣:٤٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق مرشون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مرشون

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق مرشون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مرشون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مرشون

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٣:٣٢١٧:٢٦:١٦١٧:٤٦:٠٣٢٣:٣٩:٢١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢٠:٣٨١٢:٢٣:٤٩١٧:٢٧:١٩١٧:٤٧:٠٣٢٣:٣٩:٤٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:٢٠:٠٨١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٨:٠٤٢٣:٤٠:٠٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٩:٣٦١٢:٢٤:٢٠١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٩:٠٤٢٣:٤٠:٢١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:٠٢١٢:٢٤:٣٥١٧:٣٠:٢٨١٧:٥٠:٠٥٢٣:٤٠:٣٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٨:٢٧١٢:٢٤:٤٩١٧:٣١:٣٢١٧:٥١:٠٦٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٧:٤٩١٢:٢٥:٠٢١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٢:٠٨٢٣:٤١:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٧:١٠١٢:٢٥:١٤١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٣:٠٩٢٣:٤١:٢٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٦:٢٩١٢:٢٥:٢٥١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٤:١٠٢٣:٤١:٤٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٤٧١٢:٢٥:٣٦١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٥:١٢٢٣:٤١:٥٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٦:١٣٢٣:٤٢:١٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٤:١٧١٢:٢٥:٥٤١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٧:١٥٢٣:٤٢:٢٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٣:٢٩١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٨:١٦٢٣:٤٢:٣٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٦:٠٩١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:١٧٢٣:٤٢:٤٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣١٠٧:١١:٥٠١٢:٢٦:١٦١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:١٩٢٣:٤٢:٥٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٠:٥٨١٢:٢٦:٢١١٧:٤٢:١١١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٣:٠٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٣:١٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٦:٣٠١٧:٤٤:١٧١٨:٠٣:٢١٢٣:٤٣:٢١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:٠٨:١٢١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:٢٢٢٣:٤٣:٢٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٧:١٤١٢:٢٦:٣٥١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٣٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٦:٣٧١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٣:٣٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٥:١٥١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٧:٢٣٢٣:٤٣:٤٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:١٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٢٣٢٣:٤٣:٤٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٩:٢٣٢٣:٤٣:٤٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٢:٠٥١٢:٢٦:٣٥١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:٢٢٢٣:٤٣:٤٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٢:٣٥١٨:١١:٢١٢٣:٤٣:٤٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٥٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٣:٣٧١٨:١٢:٢٠٢٣:٤٣:٤٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٤٥١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:١٩٢٣:٤٣:٤٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٧:٣٦١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:١٨٢٣:٤٣:٤٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٦:٢٦١٢:٢٦:١٧١٧:٥٦:٣٨١٨:١٥:١٦٢٣:٤٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق مرشون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مرشون روستای قشلاق مرشون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق مرشون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق مرشون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق مرشون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق مرشون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق مرشون

روستای قشلاق مرشون بر روی نقشه

روستای قشلاق مرشون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق مرشون
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قشلاق مرشون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق مرشون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق مرشون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قشلاق مرشون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مرشون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق مرشون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق مرشون
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق مرشون
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق مرشون
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قشلاق مرشون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مرشون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو