جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

ابهررود | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق مردعلی


اذان صبح: ٠٥:٥١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٩

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای قشلاق مردعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قشلاق مردعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق مردعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
مردم دوست دارند در پیرامون كسانی باشند كه خوشبین، مثبت، شاد و دارای خودباوری هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق مردعلی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مردعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق مردعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مردعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مردعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٩:٠٢١٣:١١:٥٨١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:٤٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:١١:٣٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:١١:٢٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٤:٢٠١٣:١١:٢٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٣:١٢١٣:١١:١٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٢:٠٥١٣:١١:٠٤٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٣:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٣:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:٤٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٢:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:٤٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٥٠١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢١:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٢:٥٤١٣:١٠:١٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢١:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١١:٥٩١٣:١٠:١٧٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢١:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١١:٠٥١٣:١٠:١٥٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٠:١٣١٣:١٠:١٤٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٠:١٣٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٠:١٣٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٠:١٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٠:١٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٦:١٤١٣:١٠:١٧٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٥٨٠٠:١٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٠:٢٣٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٢٦٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٣٨٠٠:١٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:٣٠٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:١٦٠٠:١٩:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢١٠٦:٠٢:١٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مردعلی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق مردعلی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مردعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق مردعلی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٨:٤٩١٢:٢٦:٢٩١٧:٣٤:٣١١٧:٥٣:٥٩٢٣:٤٢:٤٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:١٠١٢:٢٦:٤١١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٣:٠٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٧:٢٩١٢:٢٦:٥٣١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٦:٠١٢٣:٤٣:٢٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:٤٧١٢:٢٧:٠٣١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٧:٠٢٢٣:٤٣:٣٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٦:٠٤١٢:٢٧:١٣١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:٤٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٥:١٨١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:١١٠٧:١٤:٣١١٢:٢٧:٣٠١٧:٤٠:٥٢١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤٤:١٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٣:٤٣١٢:٢٧:٣٧١٧:٤١:٥٦١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٤:٢٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٢:٥٣١٢:٢٧:٤٣١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٢:٠٧٢٣:٤٤:٣٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٢:٠١١٢:٢٧:٤٩١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٤:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١١:٠٨١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٤:٠٨٢٣:٤٤:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١٠:١٣١٢:٢٧:٥٧١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:٤٤:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٩:١٧١٢:٢٨:٠٠١٧:٤٧:١٠١٨:٠٦:٠٨٢٣:٤٥:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٨:٢٠١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٥:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٧:٢١١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٩:١٤١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٦:٢١١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٠:١٦١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٥:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٨:٠٥١٧:٥١:١٨١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٥:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:١٧١٢:٢٨:٠٤١٧:٥٢:١٩١٨:١١:٠٦٢٣:٤٥:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٣:١٣١٢:٢٨:٠٣١٧:٥٣:٢٠١٨:١٢:٠٥٢٣:٤٥:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٠٨١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٤:٢١١٨:١٣:٠٤٢٣:٤٥:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:٠٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٩:٥٥١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٦:٢٢١٨:١٥:٠١٢٣:٤٥:٢٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٨:٤٧١٢:٢٧:٥٠١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٥:٢٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢٧:٤٥١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٥:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٧:٣٩١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٥٤٢٣:٤٥:١٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٥:١٥١٢:٢٧:٣٣١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٥١٢٣:٤٥:٠٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٤:٠٣١٢:٢٧:٢٦١٨:٠١:١٩١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٥:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٢:٤٩١٢:٢٧:١٨١٨:٠٢:١٨١٨:٢٠:٤٥٢٣:٤٤:٥٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥١:٣٥١٢:٢٧:١٠١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٤٢٢٣:٤٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق مردعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مردعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مردعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مردعلی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٤:٥٩١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:٥٧٢٣:٤٠:٥٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٥:١٦١٧:٢٩:١٦١٧:٤٨:٥٧٢٣:٤١:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢١:٠٥١٢:٢٥:٣٢١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٥٧٢٣:٤١:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٠:٣٤١٢:٢٥:٤٨١٧:٣١:٢٢١٧:٥٠:٥٧٢٣:٤١:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣١٠٧:٢٠:٠١١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٢:٢٥١٧:٥١:٥٨٢٣:٤٢:١٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٩:٢٥١٢:٢٦:١٦١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٢:٥٨٢٣:٤٢:٣٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٨:٤٩١٢:٢٦:٢٩١٧:٣٤:٣١١٧:٥٣:٥٩٢٣:٤٢:٤٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:١٠١٢:٢٦:٤١١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٣:٠٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٧:٢٩١٢:٢٦:٥٣١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٦:٠١٢٣:٤٣:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:٤٧١٢:٢٧:٠٣١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٧:٠٢٢٣:٤٣:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٦:٠٤١٢:٢٧:١٣١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٥:١٨١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١٤:٣١١٢:٢٧:٣٠١٧:٤٠:٥٢١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤٤:١٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٣:٤٣١٢:٢٧:٣٧١٧:٤١:٥٦١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٤:٢٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٢:٥٣١٢:٢٧:٤٣١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٢:٠٧٢٣:٤٤:٣٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٢:٠١١٢:٢٧:٤٩١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٤:٤١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١١:٠٨١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٤:٠٨٢٣:٤٤:٤٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١٠:١٣١٢:٢٧:٥٧١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:٤٤:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٩:١٧١٢:٢٨:٠٠١٧:٤٧:١٠١٨:٠٦:٠٨٢٣:٤٥:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٨:٢٠١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٥:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٧:٢١١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٩:١٤١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٦:٢١١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٠:١٦١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٥:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٨:٠٥١٧:٥١:١٨١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٥:٢٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:١٧١٢:٢٨:٠٤١٧:٥٢:١٩١٨:١١:٠٦٢٣:٤٥:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٣:١٣١٢:٢٨:٠٣١٧:٥٣:٢٠١٨:١٢:٠٥٢٣:٤٥:٢٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٠٨١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٤:٢١١٨:١٣:٠٤٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:٠٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٩:٥٥١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٦:٢٢١٨:١٥:٠١٢٣:٤٥:٢٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٨:٤٧١٢:٢٧:٥٠١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٥:٢٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢٧:٤٥١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق مردعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق مردعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق مردعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق مردعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق مردعلی

روستای قشلاق مردعلی بر روی نقشه

روستای قشلاق مردعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق مردعلی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قشلاق مردعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق مردعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مردعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق مردعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قشلاق مردعلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قشلاق مردعلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مردعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق مردعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو