جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

ابهررود | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق مردعلی

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٥٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قشلاق مردعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق مردعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق مردعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اریك نیوتن
تجربه ی زندگی نیز آفریننده ی راستین هر اثر هنری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق مردعلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مردعلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق مردعلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق مردعلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مردعلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٣:٥٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٣:٤٠١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٣:٢٦١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:٥١١٣:١٣:١٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٢:٥٩١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:١٧١٣:١٢:٤٧١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٧:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٢:٣٤١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣١:٤٧١٣:١٢:٢٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٢:١١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٩:١٩١٣:١٢:٠٠١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٨:٠٧١٣:١١:٥٠١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:١١:٤٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٥:٤٥١٣:١١:٣٠١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٤:٣٦١٣:١١:٢١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٢٧١٣:١١:١٣١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٤:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:٢٠١٣:١١:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢١:١٤١٣:١٠:٥٧٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٣:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٠:٥١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٩:٠٥١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٠٢١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٢:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٠٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢١:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٣:٠٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:١١١٣:١٠:١٧٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢١:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١١:١٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٠:٢٥١٣:١٠:١٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٠:١٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق مردعلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مردعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق مردعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مردعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق مردعلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق مردعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مردعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قشلاق مردعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مردعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مردعلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق مردعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مردعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق مردعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق مردعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مردعلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٠٦:٢٨١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٦٢٣:٢٤:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢٤:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٧٢٣:٢٣:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:١٧١٢:٠٥:٢٦١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٤:٠٩٢٣:٢٣:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٤:٣٢١٨:٢٢:٤٠٢٣:٢٣:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٤:٤٤١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٢٢٣:٢٢:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٠٤:٢٤١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٤٤٢٣:٢٢:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٧:٢٨١٢:٠٤:٠٤١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:١٦٢٣:٢٢:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:١٦١٢:٠٣:٤٥١٧:٥٨:٤٠١٨:١٦:٤٨٢٣:٢١:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٢٢٢٣:٢١:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٥:٤٦١٨:١٣:٥٥٢٣:٢١:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٤٢١٢:٠٢:٤٧١٧:٥٤:١٩١٨:١٢:٢٩٢٣:٢١:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١١:٣١١٢:٠٢:٢٩١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٠٤٢٣:٢٠:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٢١١٢:٠٢:١٠١٧:٥١:٢٧١٨:٠٩:٣٩٢٣:٢٠:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٣:١٠١٢:٠١:٥٣١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:١٤٢٣:٢٠:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٤:٠١١٢:٠١:٣٥١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٦:٥٠٢٣:١٩:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:٥١١٢:٠١:١٨١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٢٧٢٣:١٩:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٥:٤٢١٢:٠١:٠٢١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٠٥٢٣:١٩:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:٣٣١٢:٠٠:٤٦١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٢:٤٣٢٣:١٩:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٠٠:٣١١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٢٢٢٣:١٨:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٨:١٦١٢:٠٠:١٦١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٠٢٢٣:١٨:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٩:٠٨١٢:٠٠:٠١١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٨:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٠:٠١١١:٥٩:٤٧١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٢٣٢٣:١٨:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٠:٥٣١١:٥٩:٣٤١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٠٥٢٣:١٧:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢١:٤٧١١:٥٩:٢١١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٤:٤٨٢٣:١٧:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٢:٤٠١١:٥٩:٠٩١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٧:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٣:٣٤١١:٥٨:٥٨١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:١٧٢٣:١٧:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:٢٨١١:٥٨:٤٧١٧:٣٢:٣٥١٧:٥١:٠٣٢٣:١٦:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٥:٢٣١١:٥٨:٣٦١٧:٣١:٢٠١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٦:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٦:١٨١١:٥٨:٢٧١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٨:٣٧٢٣:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق مردعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق مردعلی روستای قشلاق مردعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق مردعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق مردعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق مردعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق مردعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق مردعلی

روستای قشلاق مردعلی بر روی نقشه

روستای قشلاق مردعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق مردعلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق مردعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق مردعلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قشلاق مردعلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق مردعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق مردعلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق مردعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق مردعلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق مردعلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق مردعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق مردعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو