جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق قازاچانی


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:١١:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٣٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قشلاق قازاچانی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق قازاچانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

عبید زاكانی
مردی با سپری بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالای قلعه، سنگی بر سرش زدند و سرش را شكستند. برنجید و گفت: مردك، كوری! سپری بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق قازاچانی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق قازاچانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق قازاچانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق قازاچانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٨:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٨:١٦١٣:٠٤:٣١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣١٠٠:١٨:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٢٤٠٠:١٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:١٧٠٠:١٧:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٤:٠١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٥٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٦:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٢١٠٠:١٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٤:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٤:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٤:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠١:١٢١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٣:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٣:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٧:١١١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٣:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:٥٠٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق قازاچانی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق قازاچانی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق قازاچانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق قازاچانی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٢١٠٧:١١:٠٢١٢:١٩:٣٩١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٧:٥٨٢٣:٣٦:١٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٠:٢٤١٢:١٩:٥١١٧:٢٩:٤١١٧:٤٨:٥٨٢٣:٣٦:٣١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٩:٤٥١٢:٢٠:٠٣١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٥٨٢٣:٣٦:٤٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٩:٠٤١٢:٢٠:١٣١٧:٣١:٤٦١٧:٥٠:٥٩٢٣:٣٧:٠٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٨:٢١١٢:٢٠:٢٣١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٥٩٢٣:٣٧:١٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٧:٣٦١٢:٢٠:٣٢١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٥٩٢٣:٣٧:٢٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٦:٥١١٢:٢٠:٤٠١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٥٩٢٣:٣٧:٣٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٦:٠٣١٢:٢٠:٤٧١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٠:٥٤١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٥:٥٨٢٣:٣٧:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٤:٢٣١٢:٢٠:٥٩١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٦:٥٨٢٣:٣٨:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٣:٣١١٢:٢١:٠٤١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٧:٥٧٢٣:٣٨:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٢:٣٨١٢:٢١:٠٨١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:٥٧٢٣:٣٨:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠١:٤٣١٢:٢١:١١١٧:٤١:٠٥١٧:٥٩:٥٦٢٣:٣٨:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٠:٤٦١٢:٢١:١٣١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:٥٥٢٣:٣٨:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٤٩١٢:٢١:١٥١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٥٤٢٣:٣٨:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٨:٥٠١٢:٢١:١٥١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٥٢٢٣:٣٨:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢١:١٥١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٥٠٢٣:٣٨:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٤٨١٢:٢١:١٥١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٤:٤٩٢٣:٣٨:٤٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٥:٤٥١٢:٢١:١٣١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٤٧٢٣:٣٨:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٤:٤١١٢:٢١:١١١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣٨:٤٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٣:٣٦١٢:٢١:٠٨١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٤٢٢٣:٣٨:٤٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٢:٣٠١٢:٢١:٠٤١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٣٩٢٣:٣٨:٤٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥١:٢٣١٢:٢١:٠٠١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٣٦٢٣:٣٨:٤٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٠:١٤١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:٣٣٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:٠٥١٢:٢٠:٤٩١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٢٩٢٣:٣٨:٣٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٧:٥٥١٢:٢٠:٤٣١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٥٢٣:٣٨:٣٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٦:٤٤١٢:٢٠:٣٦١٧:٥٤:٥٩١٨:١٣:٢١٢٣:٣٨:٢٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٥:٣١١٢:٢٠:٢٩١٧:٥٥:٥٦١٨:١٤:١٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٤:١٨١٢:٢٠:٢٠١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:١٣٢٣:٣٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق قازاچانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق قازاچانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق قازاچانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق قازاچانی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:٠٥١٢:٢٠:٤٩١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٢٩٢٣:٣٨:٣٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٧:٥٥١٢:٢٠:٤٣١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٥٢٣:٣٨:٣٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٦:٤٤١٢:٢٠:٣٦١٧:٥٤:٥٩١٨:١٣:٢١٢٣:٣٨:٢٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٥:٣١١٢:٢٠:٢٩١٧:٥٥:٥٦١٨:١٤:١٧٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٤:١٨١٢:٢٠:٢٠١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:١٣٢٣:٣٨:١٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:٠٤١٢:٢٠:١٢١٧:٥٧:٥٠١٨:١٦:٠٨٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤١:٤٩١٢:٢٠:٠٢١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٠٣٢٣:٣٨:٠١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٠:٣٤١٢:١٩:٥٢١٧:٥٩:٤٢١٨:١٧:٥٧٢٣:٣٧:٥٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:١٧١٢:١٩:٤٢١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٥١٢٣:٣٧:٤٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:٠٠١٢:١٩:٣١١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٤٥٢٣:٣٧:٣٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٤٢١٢:١٩:١٩١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:٢١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٢٤١٢:١٩:٠٧١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٧:١٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٠٤١٢:١٨:٥٤١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٥٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:٤٥١٢:١٨:٤١١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:١٩٢٣:٣٦:٤٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣١:٢٤١٢:١٨:٢٨١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٦:٣١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٠:٠٣١٢:١٨:١٤١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٤٢٣:٣٦:١٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٨:٤١١٢:١٧:٥٩١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٥٦٢٣:٣٦:٠٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٧:١٩١٢:١٧:٤٥١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٤٨٢٣:٣٥:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٧:٢٩١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤٠٢٣:٣٥:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:١٧:١٤١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٢٢٣:٣٥:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٣:١٠١٢:١٦:٥٨١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٢٤٢٣:٣٤:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:٤٧١٢:١٦:٤٢١٨:١٢:١١١٨:٣٠:١٥٢٣:٣٤:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٠:٢٢١٢:١٦:٢٦١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:٠٦٢٣:٣٤:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٨:٥٨١٢:١٦:٠٩١٨:١٣:٥٤١٨:٣١:٥٧٢٣:٣٤:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٧:٣٣١٢:١٥:٥٢١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:٤٨٢٣:٣٣:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٠٨١٢:١٥:٣٥١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٣٩٢٣:٣٣:٢٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٤٣١٢:١٥:١٨١٨:١٦:٢٧١٨:٣٤:٣٠٢٣:٣٣:٠٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٣:١٨١٢:١٥:٠١١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٢١٢٣:٣٢:٤٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٥٣١٢:١٤:٤٣١٨:١٨:٠٨١٨:٣٦:١٢٢٣:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق قازاچانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق قازاچانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق قازاچانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق قازاچانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق قازاچانی

روستای قشلاق قازاچانی بر روی نقشه

روستای قشلاق قازاچانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق قازاچانی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قشلاق قازاچانی دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قشلاق قازاچانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق قازاچانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قشلاق قازاچانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق قازاچانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق قازاچانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق قازاچانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق قازاچانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو