جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق قازاچانی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:١٩
اذان مغرب: ١٨:١٤:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:١٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق قازاچانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

افلاطون
نغمه و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده ای بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود، می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق قازاچانی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق قازاچانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق قازاچانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق قازاچانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق قازاچانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٣:١١١٣:٠٦:٥٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٦:١٠١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٠:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٩:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:١١١٣:٠٥:١١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٨:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٤:٣٢١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:١٦٠٠:١٨:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٤:٢٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٦:١٨١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:١٣١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٤:٠١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٦:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٦:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:٠٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٢١٠٠:١٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:١٤٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق قازاچانی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق قازاچانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق قازاچانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق قازاچانی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق قازاچانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق قازاچانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قشلاق قازاچانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق قازاچانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق قازاچانی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق قازاچانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق قازاچانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق قازاچانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق قازاچانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق قازاچانی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٥:٠٧١١:٥٩:٣٩١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣٩٢٣:١٧:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٥:٥٣١١:٥٩:١٨١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:١١٢٣:١٧:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٦:٣٩١١:٥٨:٥٧١٨:٠٠:٤١١٨:١٨:٤٣٢٣:١٧:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٧:٢٥١١:٥٨:٣٦١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:١٥٢٣:١٦:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٨:١١١١:٥٨:١٥١٧:٥٧:٤٦١٨:١٥:٤٨٢٣:١٦:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٥٨١١:٥٧:٥٥١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٢٠٢٣:١٦:١٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٩:٤٥١١:٥٧:٣٥١٧:٥٤:٥٢١٨:١٢:٥٣٢٣:١٦:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٠:٣٢١١:٥٧:١٥١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٢٧٢٣:١٥:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠١:١٩١١:٥٦:٥٥١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:٠١٢٣:١٥:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٢:٠٦١١:٥٦:٣٥١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٨:٣٥٢٣:١٥:٠٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٤١١:٥٦:١٦١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:١٠٢٣:١٤:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٣:٤١١١:٥٥:٥٧١٧:٤٧:٤١١٨:٠٥:٤٥٢٣:١٤:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٤:٢٩١١:٥٥:٣٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٢٠٢٣:١٤:١٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٥:١٨١١:٥٥:٢١١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٢:٥٧٢٣:١٣:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٦:٠٦١١:٥٥:٠٣١٧:٤٣:٢٨١٨:٠١:٣٣٢٣:١٣:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٦:٥٥١١:٥٤:٤٦١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:١١٢٣:١٣:١٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٧:٤٥١١:٥٤:٢٩١٧:٤٠:٤١١٧:٥٨:٤٩٢٣:١٣:٠١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٨:٣٤١١:٥٤:١٢١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٢٧٢٣:١٢:٤٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٩:٢٤١١:٥٣:٥٦١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:٠٧٢٣:١٢:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:١٤١١:٥٣:٤١١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٤:٤٧٢٣:١٢:١٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١١:٠٥١١:٥٣:٢٦١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٢٧٢٣:١١:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١١:٥٦١١:٥٣:١٢١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:٠٩٢٣:١١:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٤٧١١:٥٢:٥٨١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٠:٥١٢٣:١١:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٩١١:٥٢:٤٤١٧:٣١:١٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:١١:١١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٤:٣١١١:٥٢:٣٢١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:١٨٢٣:١٠:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٢٤١١:٥٢:١٩١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٠:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٦:١٦١١:٥٢:٠٨١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٥:٤٩٢٣:١٠:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٧:٠٩١١:٥١:٥٧١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٣٦٢٣:١٠:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٨:٠٣١١:٥١:٤٧١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٢٤٢٣:١٠:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٨:٥٧١١:٥١:٣٧١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٢:١٣٢٣:٠٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق قازاچانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق قازاچانی روستای قشلاق قازاچانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق قازاچانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق قازاچانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق قازاچانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق قازاچانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق قازاچانی

روستای قشلاق قازاچانی بر روی نقشه

روستای قشلاق قازاچانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق قازاچانی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق قازاچانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق قازاچانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق قازاچانی دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق قازاچانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قشلاق قازاچانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق قازاچانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قشلاق قازاچانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق قازاچانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قشلاق قازاچانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق قازاچانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو