جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق شورقویی


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٠٩
اذان مغرب: ١٨:١١:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قشلاق شورقویی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق شورقویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق شورقویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارتین لوتركینگ
ما یا باید یاد بگیریم كه چگونه با هم مثل برادر زندگی كنیم، یا باید مثل احمق ها نابود شویم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق شورقویی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق شورقویی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قشلاق شورقویی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق شورقویی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق شورقویی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٥:١٣١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٩:٣١١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٧:١٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٦٠٠:١٧:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:١٠١٣:٠٤:١٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٤:١٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:١٢٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٤:٠١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:٥٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٥١٠٠:١٦:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٣:٣١٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠١:١٩١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٩:١١١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٣:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٣:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:٥٤٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق شورقویی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق شورقویی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق شورقویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قشلاق شورقویی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١١:٠٤١٢:١٩:٤٤١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٨:٠٥٢٣:٣٦:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:١٠:٢٦١٢:١٩:٥٦١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٩:٠٥٢٣:٣٦:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٩:٤٧١٢:٢٠:٠٧١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٠٥٢٣:٣٦:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٠٦١٢:٢٠:١٨١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:٠٥٢٣:٣٧:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٨:٢٣١٢:٢٠:٢٧١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:٠٥٢٣:٣٧:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٣٨١٢:٢٠:٣٦١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٣:٠٥٢٣:٣٧:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٦:٥٣١٢:٢٠:٤٤١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٧:٤٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٦:٠٥١٢:٢٠:٥١١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٥:٠٥٢٣:٣٧:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٥:١٦١٢:٢٠:٥٨١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٦:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٤:٢٥١٢:٢١:٠٣١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٠٤٢٣:٣٨:١٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:٢١:٠٨١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٨:٠٣٢٣:٣٨:٢٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٢١:١٢١٧:٤٠:١٠١٧:٥٩:٠٣٢٣:٣٨:٢٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠١:٤٥١٢:٢١:١٥١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٠٢٢٣:٣٨:٣٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:٤٩١٢:٢١:١٧١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٠١٢٣:٣٨:٣٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٩:٥١١٢:٢١:١٩١٧:٤٣:١٣١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٨:٤٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢١:٢٠١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٥٨٢٣:٣٨:٤٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٥٢١٢:٢١:٢٠١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٥٦٢٣:٣٨:٥٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٦:٥٠١٢:٢١:١٩١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٥٤٢٣:٣٨:٥٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٥:٤٨١٢:٢١:١٧١٧:٤٧:١٥١٨:٠٥:٥٢٢٣:٣٨:٥٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٤:٤٤١٢:٢١:١٥١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٥٠٢٣:٣٨:٥٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٣:٣٩١٢:٢١:١٢١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٤٧٢٣:٣٨:٥٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٢:٣٣١٢:٢١:٠٩١٧:٥٠:١٣١٨:٠٨:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥١:٢٥١٢:٢١:٠٤١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٤١٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٠:١٧١٢:٢٠:٥٩١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٨:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٠:٥٤١٧:٥٣:٠٩١٨:١١:٣٥٢٣:٣٨:٤٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٠:٤٧١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٣١٢٣:٣٨:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٤٦١٢:٢٠:٤٠١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٨:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:٣٤١٢:٢٠:٣٣١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٢٢٢٣:٣٨:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٤:٢١١٢:٢٠:٢٥١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:١٨٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق شورقویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق شورقویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق شورقویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق شورقویی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٩:٠٨١٢:٢٠:٥٤١٧:٥٣:٠٩١٨:١١:٣٥٢٣:٣٨:٤٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٠:٤٧١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٣١٢٣:٣٨:٣٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٤٦١٢:٢٠:٤٠١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٨:٣٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:٣٤١٢:٢٠:٣٣١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٢٢٢٣:٣٨:٢٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٤:٢١١٢:٢٠:٢٥١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:١٨٢٣:٣٨:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٠:١٦١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:١٣٢٣:٣٨:١٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤١:٥٣١٢:٢٠:٠٦١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:٠٨٢٣:٣٨:٠٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٩:٥٦١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:٠٢٢٣:٣٧:٥٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٩:٢١١٢:١٩:٤٦١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٥٦٢٣:٣٧:٤٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:٠٣١٢:١٩:٣٥١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥٠٢٣:٣٧:٣٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٦:٤٦١٢:١٩:٢٣١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:٢٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٢٧١٢:١٩:١١١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٣٨٢٣:٣٧:١٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:٠٨١٢:١٨:٥٩١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:٣١٢٣:٣٧:٠٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٢:٤٨١٢:١٨:٤٥١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٤٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣١:٢٨١٢:١٨:٣٢١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:١٦٢٣:٣٦:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٠٧١٢:١٨:١٨١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٥:٠٩٢٣:٣٦:٢١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٨:٤٥١٢:١٨:٠٤١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٦:٠١٢٣:٣٦:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٢٣١٢:١٧:٤٩١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٦:٥٣٢٣:٣٥:٥١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٠٠١٢:١٧:٣٤١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٤٥٢٣:٣٥:٣٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٧:١٨١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٦٢٣:٣٥:١٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٣:١٤١٢:١٧:٠٢١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٥:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢١:٥٠١٢:١٦:٤٦١٨:١٢:١٥١٨:٣٠:١٩٢٣:٣٤:٤٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٠:٢٦١٢:١٦:٣٠١٨:١٣:٠٧١٨:٣١:١٠٢٣:٣٤:٢٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:٠٢١٢:١٦:١٣١٨:١٣:٥٨١٨:٣٢:٠١٢٣:٣٤:٠٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٧:٣٧١٢:١٥:٥٦١٨:١٤:٤٩١٨:٣٢:٥٢٢٣:٣٣:٥٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:١٣١٢:١٥:٣٩١٨:١٥:٤٠١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣٣:٣١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٤٨١٢:١٥:٢٢١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٣٤٢٣:٣٣:١٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٢٢١٢:١٥:٠٥١٨:١٧:٢١١٨:٣٥:٢٥٢٣:٣٢:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٥٧١٢:١٤:٤٧١٨:١٨:١٢١٨:٣٦:١٦٢٣:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق شورقویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق شورقویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق شورقویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق شورقویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق شورقویی

روستای قشلاق شورقویی بر روی نقشه

روستای قشلاق شورقویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق شورقویی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق شورقویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قشلاق شورقویی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قشلاق شورقویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قشلاق شورقویی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قشلاق شورقویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قشلاق شورقویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قشلاق شورقویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق شورقویی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو