جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قشلاق شورقویی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٢٣
اذان مغرب: ١٨:١٤:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٢٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قشلاق شورقویی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق شورقویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق شورقویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حكیم هندی
هر كسی گمان می‌كند فقط ساعت خودش، زمان درست را نشان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قشلاق شورقویی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق شورقویی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قشلاق شورقویی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قشلاق شورقویی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق شورقویی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٢:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٦:٤٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٣١٠٠:٢١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:١٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٨:١١١٣:٠٦:٠١١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٩:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٥:١٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٩:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٩:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:١٨٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٧:٣١١٣:٠٤:٢٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١١٠٠:١٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٤:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٥:١٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥١٠٠:١٧:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٣:١٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٢:١١١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١١:١٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:١٦٠٠:١٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٣:٣١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٥:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٤:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قشلاق شورقویی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق شورقویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قشلاق شورقویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق شورقویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قشلاق شورقویی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قشلاق شورقویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق شورقویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قشلاق شورقویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق شورقویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق شورقویی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قشلاق شورقویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق شورقویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قشلاق شورقویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قشلاق شورقویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق شورقویی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٥:١١١١:٥٩:٤٣١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٤٣٢٣:١٧:٥٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٥:٥٧١١:٥٩:٢٢١٨:٠٢:١٣١٨:٢٠:١٥٢٣:١٧:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٤٣١١:٥٩:٠١١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٤٧٢٣:١٧:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٧:٢٩١١:٥٨:٤٠١٧:٥٩:١٨١٨:١٧:١٩٢٣:١٧:٠١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٨:١٦١١:٥٨:٢٠١٧:٥٧:٥٠١٨:١٥:٥٢٢٣:١٦:٤٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٠٢١١:٥٧:٥٩١٧:٥٦:٢٣١٨:١٤:٢٤٢٣:١٦:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٩:٤٩١١:٥٧:٣٩١٧:٥٤:٥٦١٨:١٢:٥٨٢٣:١٦:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٠:٣٦١١:٥٧:١٩١٧:٥٣:٢٩١٨:١١:٣١٢٣:١٥:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠١:٢٣١١:٥٦:٥٩١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٠٥٢٣:١٥:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٢:١٠١١:٥٦:٤٠١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٨:٣٩٢٣:١٥:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٢:٥٧١١:٥٦:٢١١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:١٤٢٣:١٤:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٣:٤٥١١:٥٦:٠٢١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٥:٤٩٢٣:١٤:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٥:٤٣١٧:٤٦:٢١١٨:٠٤:٢٥٢٣:١٤:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٥:٢١١١:٥٥:٢٥١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٠١٢٣:١٣:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٦:١٠١١:٥٥:٠٧١٧:٤٣:٣٣١٨:٠١:٣٨٢٣:١٣:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٦:٥٩١١:٥٤:٥٠١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:١٥٢٣:١٣:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٧:٤٨١١:٥٤:٣٣١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٣:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٨:٣٨١١:٥٤:١٧١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٣٢٢٣:١٢:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٩:٢٨١١:٥٤:٠١١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:١١٢٣:١٢:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:١٨١١:٥٣:٤٥١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٥١٢٣:١٢:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١١:٠٨١١:٥٣:٣٠١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٢:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١١:٥٩١١:٥٣:١٦١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:١٤٢٣:١١:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٢:٥١١١:٥٣:٠٢١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٠:٥٦٢٣:١١:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٤٢١١:٥٢:٤٩١٧:٣١:٢٥١٧:٤٩:٤٠٢٣:١١:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:٣٤١١:٥٢:٣٦١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٨:٢٤٢٣:١١:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:٢٧١١:٥٢:٢٤١٧:٢٨:٥١١٧:٤٧:٠٩٢٣:١٠:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:١٩١١:٥٢:١٢١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٥:٥٤٢٣:١٠:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٧:١٢١١:٥٢:٠١١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٤:٤١٢٣:١٠:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٨:٠٦١١:٥١:٥١١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٠:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٩:٠٠١١:٥١:٤١١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:١٨٢٣:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قشلاق شورقویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قشلاق شورقویی روستای قشلاق شورقویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قشلاق شورقویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قشلاق شورقویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قشلاق شورقویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قشلاق شورقویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قشلاق شورقویی

روستای قشلاق شورقویی بر روی نقشه

روستای قشلاق شورقویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قشلاق شورقویی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قشلاق شورقویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قشلاق شورقویی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قشلاق شورقویی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قشلاق شورقویی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قشلاق شورقویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قشلاق شورقویی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قشلاق شورقویی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق شورقویی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قشلاق شورقویی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قشلاق شورقویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو