جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قزوین

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز قزوین


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:١٤
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٣٠:١٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزوین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر قزوین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قزوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

مایكل ال اشتال
همیشه زمانی كه كمترین احساس آسایش را دارید، می توانید چیزی یاد بگیرید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزوین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزوین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قزوین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزوین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١١١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣١٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢١٠٠:١٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٥٠٠:١٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٨:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١١:٣٤١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٧:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٢٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزوین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قزوین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قزوین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٤:٣٨١٣:١٥:٣٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٢٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٣:١١١٣:١٥:١٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٢:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠١:٤٣١٣:١٤:٥٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣١:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:١٦١٣:١٤:٤١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣١:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٤:٢٣١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥٢٠٠:٣١:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٤:٠٥١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٤٥٠٠:٣٠:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٥٦١٣:١٣:٤٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٠:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٣:٢٩١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٣:٠٤١٣:١٣:١٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٩:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥١:٣٨١٣:١٢:٥٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٩:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:١٣١٣:١٢:٣٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٨:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٢:٢٠١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٥٨٠٠:٢٨:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٧:٢٣١٣:١٢:٠٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٧:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٥:٥٩١٣:١١:٤٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٧:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٣٥١٣:١١:٣٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٧:١١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:١٢١٣:١١:١٤١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٢٩٠٠:٢٦:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٤٩١٣:١٠:٥٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٠:٤٢١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٦:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٢٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٥:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٠:١٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٥:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٤:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٩:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٣:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣١:١٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٣:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٨:٥١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٣:٠٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٢:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٢:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٨:١٦١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٢:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٠٣٠٠:٢١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:٢٢١٢:١٧:٢٢١٨:٢١:٥٨١٨:٤٠:١١٠٠:٠٤:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١١:٥٥١٣:١٧:٠٥١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٠٣٠٠:٣٤:٢١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٠:٢٧١٣:١٦:٤٧١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٥٥٠٠:٣٤:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٩:٠٠١٣:١٦:٢٩١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٤٨٠٠:٣٣:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٧:٣٣١٣:١٦:١١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٤٠٠٠:٣٣:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٦:٠٥١٣:١٥:٥٣١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٤:٣٨١٣:١٥:٣٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٢٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٣:١١١٣:١٥:١٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٢:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠١:٤٣١٣:١٤:٥٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣١:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:١٦١٣:١٤:٤١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣١:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٤:٢٣١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥٢٠٠:٣١:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٤:٠٥١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٤٥٠٠:٣٠:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٥٦١٣:١٣:٤٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٠:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٣:٢٩١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٩٠٠:٢٩:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٣:٠٤١٣:١٣:١٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٩:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥١:٣٨١٣:١٢:٥٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٩:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:١٣١٣:١٢:٣٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٨:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٢:٢٠١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٥٨٠٠:٢٨:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٧:٢٣١٣:١٢:٠٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٧:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٥:٥٩١٣:١١:٤٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٧:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٣٥١٣:١١:٣٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٧:١١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:١٢١٣:١١:١٤١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٢٩٠٠:٢٦:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٤٩١٣:١٠:٥٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٠:٤٢١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٦:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٢٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٠:١٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٥:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٤:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٤:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٩:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٣:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣١:١٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزوین

قَزوین یکی از شهرهای توسعه یافته ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است. این شهر در بلندای ۱٬۲۷۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است. ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت

شهر قزوین در ویکیپدیا

شهر قزوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزوین بر روی نقشه

شهر قزوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزوین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزوین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قزوین
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قزوین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قزوین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزوین
زمان پخش اذان آنلاین به افق قزوین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزوین
جدول اوقات شرعی امروز فردا قزوین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو