جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قزوین

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز قزوین

اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:١٦
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٤٢

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزوین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر قزوین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قزوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قزوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

بودا
به جهان چنان نگر كه به حباب یا سراب نگری، شهریار مرگ آن را كه به جهان چنین نگرد، نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزوین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزوین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قزوین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قزوین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٠:١٦١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٠:٠١١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٤:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٣:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٨٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣٠:١١١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٢:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٢:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٨:١٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢١:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٤٠٠:٢١:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢١:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٠:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٠:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٩:١٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٠:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٨:١٠١٣:٠٧:١٢١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:١٧٠٠:١٩:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:١١٠٠:١٩:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٩:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٩:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٣:٥١١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٨:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٦:٤١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٨:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١١:٤٨١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٨:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٧:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٦:١١١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزوین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قزوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قزوین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزوین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزوین شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزوین شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٨:٠١١٢:٠٢:٣٦١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٤:٤٦٢٣:٢٠:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٨:٤٩١٢:٠٢:١٥١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:١٧٢٣:٢٠:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٩:٣٧١٢:٠١:٥٤١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٤٧٢٣:١٩:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠١:٣٣١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:١٨٢٣:١٩:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠١:١٢١٢:٠١:١٢١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٤٩٢٣:١٩:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٩:٠٩١٨:١٧:٢٠٢٣:١٨:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٠:٣٢١٧:٥٧:٤١١٨:١٥:٥١٢٣:١٨:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٠٠:١٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٢٣٢٣:١٨:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٤:٢٦١١:٥٩:٥٢١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٥٦٢٣:١٨:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٥:١٥١١:٥٩:٣٣١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٢٨٢٣:١٧:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٠٤١١:٥٩:١٣١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:٠١٢٣:١٧:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٨:٥٥١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٣٥٢٣:١٧:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٧:٤٣١١:٥٨:٣٦١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٠٩٢٣:١٦:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٣١١:٥٨:١٨١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:١٦:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٢٣١١:٥٨:٠٠١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:١٩٢٣:١٦:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:١٣١١:٥٧:٤٣١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٢:٥٥٢٣:١٥:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:١١:٠٤١١:٥٧:٢٦١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:٣١٢٣:١٥:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٥٥١١:٥٧:٠٩١٧:٤١:٥١١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٥:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٤٧١١:٥٦:٥٤١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:٤٦٢٣:١٥:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٣٩١١:٥٦:٣٨١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٤:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٤:٣١١١:٥٦:٢٣١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٦:٠٤٢٣:١٤:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٢٤١١:٥٦:٠٩١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٤٤٢٣:١٤:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:١٦١١:٥٥:٥٥١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٣:٢٤٢٣:١٤:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:١٠١١:٥٥:٤١١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:٠٦٢٣:١٣:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٨:٠٣١١:٥٥:٢٩١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٠:٤٩٢٣:١٣:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٥٧١١:٥٥:١٧١٧:٣١:٠٥١٧:٤٩:٣٢٢٣:١٣:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٥٢١١:٥٥:٠٥١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٨:١٦٢٣:١٣:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:٤٦١١:٥٤:٥٤١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٠٢٢٣:١٢:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢١:٤١١١:٥٤:٤٤١٧:٢٧:١٦١٧:٤٥:٤٨٢٣:١٢:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٣٧١١:٥٤:٣٤١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٣٥٢٣:١٢:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قزوین شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزوین

قَزوین یکی از شهرهای توسعه یافته ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است. این شهر در بلندای ۱٬۲۷۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است. ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت

شهر قزوین در ویکیپدیا

شهر قزوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزوین بر روی نقشه

شهر قزوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزوین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قزوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزوین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قزوین
افق شرعی امروز فردا قزوین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزوین
جدول اوقات شرعی امروز فردا قزوین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قزوین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قزوین دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قزوین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قزوین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو