جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قزوین

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز قزوین


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٦:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزوین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر قزوین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قزوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

آرتور شوپنهاور
در حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزوین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزوین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قزوین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزوین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١١١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣١٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢١٠٠:١٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٥٠٠:١٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٨:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١١:٣٤١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٧:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٢٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزوین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قزوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قزوین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٥٢:٥٤١٣:١١:٥٦٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥٢:٢٢٠٠:١٧:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٥٣:٠٩١٣:١٢:٠٩٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥٢:٣٢٠٠:١٨:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٥٣:٢٥١٣:١٢:٢١٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٤١٠٠:١٨:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٥٣:٤٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥٢:٤٨٠٠:١٨:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٥٤:٠١١٣:١٢:٤٧٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٢:٥٣٠٠:١٨:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٤:٢١١٣:١٣:٠٠٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٥٦٠٠:١٩:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٥٤:٤٢١٣:١٣:١٢٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٩:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٥:٠٥١٣:١٣:٢٤٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٩:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٥٥:٣٠١٣:١٣:٣٦٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٥٦٠٠:١٩:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥٥:٥٥١٣:١٣:٤٨٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٢٠:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٥٦:٢٢١٣:١٤:٠٠٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٢٠:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٥٦:٥٠١٣:١٤:١١٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٢٠:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٧:١٩١٣:١٤:٢٢٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٢١:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥٧:٤٩١٣:١٤:٣٣٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥٢:١٧٠٠:٢١:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٩٠٥:٥٨:٢١١٣:١٤:٤٣٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٢١:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٤٩٠٠:٢١:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٩:٢٦١٣:١٥:٠٣٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:٣٢٠٠:٢٢:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٦:٠٠:٠١١٣:١٥:١٢٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥١:١٣٠٠:٢٢:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٥:٢١٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٢٢:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٤٠٦:٠١:١٢١٣:١٥:٢٩٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٢٣:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٦:٠١:٤٩١٣:١٥:٣٧٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٢٣:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٢٣:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٠٠٦:٠٣:٠٦١٣:١٥:٥١٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:١١٠٠:٢٣:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٥:٥٧٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٤:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٦:٠٣٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢٤:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٦:١٣٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٦:١٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٢٥:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٧:١٢١٣:١٦:٢١٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٢٥:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٢٥:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٦:٢٧٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٢٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قزوین

قَزوین یکی از شهرهای توسعه یافته ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است. این شهر در بلندای ۱٬۲۷۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است. ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت

شهر قزوین در ویکیپدیا

شهر قزوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزوین
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزوین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قزوین
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزوین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزوین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قزوین
جدول اوقات شرعی امروز فردا قزوین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قزوین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو