جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قزوین

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز قزوین


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٢٥
اذان مغرب: ١٧:١٥:٥٠
نیمه شب: ٢٣:١٨:٣١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزوین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ شهر قزوین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قزوین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
هنرمندان و خردمندان قهرمانان ناب روزگارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزوین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزوین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قزوین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزوین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١١١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣١٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢١٠٠:١٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٥٠٠:١٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٨:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١١:٣٤١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٧:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٢٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزوین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قزوین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قزوین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قزوین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزوین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٣:٢٩١١:٥٥:٥٩١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:٥٧٢٣:١٢:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٤:٢٨١١:٥٦:١٥١٦:٥٧:٤٣١٧:١٧:٣٢٢٣:١٢:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٥:٢٨١١:٥٦:٣٢١٦:٥٧:١٨١٧:١٧:١٠٢٣:١٢:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٦:٤٩١٦:٥٦:٥٥١٧:١٦:٤٩٢٣:١٢:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٧:٢٥١١:٥٧:٠٨١٦:٥٦:٣٤١٧:١٦:٣٠٢٣:١٢:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٨:٢٤١١:٥٧:٢٧١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:١٣٢٣:١٣:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٩:٢١١١:٥٧:٤٧١٦:٥٥:٥٧١٧:١٥:٥٨٢٣:١٣:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٠:١٨١١:٥٨:٠٧١٦:٥٥:٤٢١٧:١٥:٤٥٢٣:١٣:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠١:١٥١١:٥٨:٢٩١٦:٥٥:٢٨١٧:١٥:٣٤٢٣:١٤:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٧:٠٢:١١١١:٥٨:٥١١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٢٤٢٣:١٤:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٧:٠٣:٠٦١١:٥٩:١٣١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:١٧٢٣:١٤:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٤:٠٠١١:٥٩:٣٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:١٢٢٣:١٥:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٤:٥٥١٧:١٥:٠٨٢٣:١٥:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٠:٢٥١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٠٧٢٣:١٥:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٦:٣٨١٢:٠٠:٤٩١٦:٥٤:٥١١٧:١٥:٠٧٢٣:١٦:٠٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٧:٢٨١٢:٠١:١٥١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٠٩٢٣:١٦:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٨:١٨١٢:٠١:٤١١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:١٤٢٣:١٦:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٩:٠٦١٢:٠٢:٠٧١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:٢٠٢٣:١٧:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٩:٥٤١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٢٨٢٣:١٧:٤٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:١٠:٤٠١٢:٠٣:٠١١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٣٨٢٣:١٨:٠٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:١١:٢٥١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٥:٢٥١٧:١٥:٥٠٢٣:١٨:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:١٢:٠٩١٢:٠٣:٥٧١٦:٥٥:٣٨١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:١٢:٥٢١٢:٠٤:٢٥١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:١٩٢٣:١٩:٢٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:١٣:٣٣١٢:٠٤:٥٤١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٣٧٢٣:١٩:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:١٤:١٣١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٦:٢٨١٧:١٦:٥٦٢٣:٢٠:١٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٤:٥١١٢:٠٥:٥٢١٦:٥٦:٤٩١٧:١٧:١٧٢٣:٢٠:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١٥:٢٨١٢:٠٦:٢١١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٤٠٢٣:٢١:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٦:٠٤١٢:٠٦:٥٠١٦:٥٧:٣٥١٧:١٨:٠٥٢٣:٢١:٤٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٦:٣٨١٢:٠٧:٢٠١٦:٥٨:٠١١٧:١٨:٣١٢٣:٢٢:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٧:١٠١٢:٠٧:٥٠١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:٥٩٢٣:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قزوین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین شهر قزوین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قزوین شهر قزوین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزوین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزوین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزوین

قَزوین یکی از شهرهای توسعه یافته ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است. این شهر در بلندای ۱٬۲۷۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است. ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت

شهر قزوین در ویکیپدیا

شهر قزوین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزوین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزوین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزوین بر روی نقشه

شهر قزوین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزوین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزوین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزوین
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر قزوین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزوین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزوین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزوین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزوین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قزوین
زمان پخش اذان زنده به افق قزوین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزوین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قزوین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزوین
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قزوین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزوین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو