جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قزل حصار

زردشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قزل حصار


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٢٩

جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
٠٤ رجب ١٤٤١ قمری
٢٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قزل حصار (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ اسفند ٩٨ روستای قزل حصار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قزل حصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزل حصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كارهای حرام، روشن است (‌و باید آن‌ها را ترك كرد) و كارهای حلال (‌هم)‌ روشن است (باید آن‌ها را انجام داد ولی) ‌كارهایی كه (نسبت به آن) شك داری (كه حلال است یا حرام) ‌رها كن و كارهایی كه شك نداری را انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قزل حصار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قزل حصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزل حصار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قزل حصار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزل حصار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزل حصار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٠:١٥١٣:١١:٣٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:١١:٢٦١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:١١:١٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:١١:٠٧١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٠:٥٨١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٠:٥٠١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٠:٤٢١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٤:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٠:٣٥١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٤:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢١:٢٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٣:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٢٥١٣:١٠:١٦٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:٢٥١٣:١٠:١١٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٧:٢٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٣١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٢:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٤:٤١١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١١:١٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٠:٣١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢١:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢١:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٩:٥٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٦:٥٦١٣:١٠:٠٠٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:٠٨٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٠:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٤:٣٢١٣:١٠:١٨٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزل حصار

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قزل حصار

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزل حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قزل حصار

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٨:٥٧١٢:٢٦:٣٩١٨:٠٤:٥١١٨:٢٣:٠١٢٣:٤٤:٥٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٧:٤٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٤:٤٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:٢٩١٢:٢٦:١٩١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٤٧٢٣:٤٤:٣٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٦:٠٩١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٤٠٢٣:٤٤:٢٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٣:٥٩١٢:٢٥:٥٨١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٣٣٢٣:٤٤:١٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:٤٦١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٢٥٢٣:٤٤:٠٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤١:٢٥١٢:٢٥:٣٤١٨:١٠:١٤١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٣:٥٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٠:٠٧١٢:٢٥:٢٢١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٣:٤٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٨:٤٩١٢:٢٥:٠٩١٨:١٢:٠٠١٨:٣٠:٠٠٢٣:٤٣:٣١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٣٠١٢:٢٤:٥٥١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٥١٢٣:٤٣:١٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٦:١٠١٢:٢٤:٤١١٨:١٣:٤٣١٨:٣١:٤٢٢٣:٤٣:٠٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٤:٥٠١٢:٢٤:٢٧١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٢:٤٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:٣٠١٢:٢٤:١٢١٨:١٥:٢٦١٨:٣٣:٢٤٢٣:٤٢:٣٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٢:٠٩١٢:٢٣:٥٧١٨:١٦:١٧١٨:٣٤:١٤٢٣:٤٢:١٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٠:٤٧١٢:٢٣:٤١١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٢:٠١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٩:٢٥١٢:٢٣:٢٥١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٥٤٢٣:٤١:٤٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:٠٣١٢:٢٣:٠٩١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:٤٤٢٣:٤١:٢٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:٤١١٢:٢٢:٥٣١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٣٤٢٣:٤١:٠٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٥:١٨١٢:٢٢:٣٦١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٨:٢٣٢٣:٤٠:٥١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٣:٥٥١٢:٢٢:١٩١٨:٢١:١٧١٨:٣٩:١٣٢٣:٤٠:٣٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٢:٠٢١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٠٢٢٣:٤٠:١٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٠٨١٢:٢١:٤٥١٨:٢٢:٥٦١٨:٤٠:٥١٢٣:٣٩:٥٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٢١:٢٨١٨:٢٣:٤٥١٨:٤١:٤١٢٣:٣٩:٣٥
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٢١:١٠١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٣٠٢٣:٣٩:١٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٥٦١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٥:٢٣١٨:٤٣:١٩٠٠:٠٨:٥٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:٣٢١٣:٢٠:٣٥١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٨:٣٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٤:٠٧١٣:٢٠:١٧١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٧٠٠:٣٨:١٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١٢:٤٣١٣:١٩:٥٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:٣٧:٥٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١١:١٩١٣:١٩:٤١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٣٥٠٠:٣٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای قزل حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قزل حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قزل حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قزل حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزل حصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قزل حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قزل حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزل حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قزل حصار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٤:٥٠١٢:٢٧:١٧١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٢٩٢٣:٤٥:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٣:٤١١٢:٢٧:١٠١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٢٤٢٣:٤٥:٢١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٢:٣٢١٢:٢٧:٠٣١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:١٩٢٣:٤٥:١٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥١:٢١١٢:٢٦:٥٦١٨:٠٣:٠٠١٨:٢١:١٣٢٣:٤٥:١٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢٦:٤٨١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:٠٧٢٣:٤٥:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٨:٥٧١٢:٢٦:٣٩١٨:٠٤:٥١١٨:٢٣:٠١٢٣:٤٤:٥٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٧:٤٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٤:٤٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:٢٩١٢:٢٦:١٩١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٤٧٢٣:٤٤:٣٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٦:٠٩١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٤٠٢٣:٤٤:٢٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٣:٥٩١٢:٢٥:٥٨١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٣٣٢٣:٤٤:١٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:٤٦١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٢٥٢٣:٤٤:٠٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤١:٢٥١٢:٢٥:٣٤١٨:١٠:١٤١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٣:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٠:٠٧١٢:٢٥:٢٢١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٣:٤٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٨:٤٩١٢:٢٥:٠٩١٨:١٢:٠٠١٨:٣٠:٠٠٢٣:٤٣:٣١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٣٠١٢:٢٤:٥٥١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٥١٢٣:٤٣:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٦:١٠١٢:٢٤:٤١١٨:١٣:٤٣١٨:٣١:٤٢٢٣:٤٣:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٤:٥٠١٢:٢٤:٢٧١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٢:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:٣٠١٢:٢٤:١٢١٨:١٥:٢٦١٨:٣٣:٢٤٢٣:٤٢:٣٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٢:٠٩١٢:٢٣:٥٧١٨:١٦:١٧١٨:٣٤:١٤٢٣:٤٢:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٠:٤٧١٢:٢٣:٤١١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٢:٠١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٩:٢٥١٢:٢٣:٢٥١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٥٤٢٣:٤١:٤٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:٠٣١٢:٢٣:٠٩١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:٤٤٢٣:٤١:٢٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:٤١١٢:٢٢:٥٣١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٣٤٢٣:٤١:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٥:١٨١٢:٢٢:٣٦١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٨:٢٣٢٣:٤٠:٥١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٣:٥٥١٢:٢٢:١٩١٨:٢١:١٧١٨:٣٩:١٣٢٣:٤٠:٣٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٢:٠٢١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٠٢٢٣:٤٠:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٠٨١٢:٢١:٤٥١٨:٢٢:٥٦١٨:٤٠:٥١٢٣:٣٩:٥٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٢١:٢٨١٨:٢٣:٤٥١٨:٤١:٤١٢٣:٣٩:٣٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٢١:١٠١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٣٠٢٣:٣٩:١٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قزل حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قزل حصار روستای قزل حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قزل حصار روستای قزل حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قزل حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزل حصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قزل حصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قزل حصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قزل حصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قزل حصار

روستای قزل حصار بر روی نقشه

روستای قزل حصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قزل حصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قزل حصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قزل حصار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قزل حصار + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای قزل حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزل حصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قزل حصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قزل حصار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزل حصار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قزل حصار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قزل حصار
افق شرعی امروز فردا قزل حصار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزل حصار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قزل حصار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزل حصار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزل حصار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قزل حصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو