جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز قزل بلاغ


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥١:٤٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر قزل بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قزل بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزل بلاغ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزل بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزل بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزل بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزل بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٣٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٨:٤٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣١:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣١:١٣١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٨:١٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣١:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٨:١٢٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٥١١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٠:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٧:٥٢٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٠:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٧:٤٦٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٩:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٩:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٧:٣٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢١:٣٨١٣:١٧:٣٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٨:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٧:٢٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:٤٤١٣:١٧:٢٦٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٨:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٨:٤٨١٣:١٧:٢٤٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:٥٥١٣:١٧:٢٢٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٨:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١٧:٢١٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٦:١١١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٥:٢١١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٤:٣٣١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٢٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٣:٤٧١٣:١٧:٢٣٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٣:٠١١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:١٨١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١١:٣٦١٣:١٧:٣٠٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٠:٥٥١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٢٦:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١٠:١٦١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٦:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٧:٤٧٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزل بلاغ

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قزل بلاغ

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزل بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قزل بلاغ

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٧:٣٥١٢:٣٤:٠٩١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٤٠٢٣:٥١:٤٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:١٩١٢:٣٣:٥٩١٨:١٢:١١١٨:٣٠:٣٦٢٣:٥١:٣٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٥:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٨:١٣:٠٨١٨:٣١:٣٢٢٣:٥١:٣٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٣:٤٤١٢:٣٣:٣٩١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٢٨٢٣:٥١:٢٠
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٢٥١٢:٣٣:٢٨١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٢٤٢٣:٥١:١٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥١:٠٦١٢:٣٣:١٦١٨:١٥:٥٩١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٠:٥٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٩:٤٦١٢:٣٣:٠٤١٨:١٦:٥٥١٨:٣٥:١٤٢٣:٥٠:٤٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٨:٢٥١٢:٣٢:٥١١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:٠٩٢٣:٥٠:٣٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٧:٠٣١٢:٣٢:٣٨١٨:١٨:٤٦١٨:٣٧:٠٣٢٣:٥٠:٢٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٥:٤١١٢:٣٢:٢٥١٨:١٩:٤١١٨:٣٧:٥٧٢٣:٥٠:٠٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٤:١٩١٢:٣٢:١١١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٥١٢٣:٤٩:٥٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٥٦١٢:٣١:٥٦١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:٤٥٢٣:٤٩:٣٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤١:٣٢١٢:٣١:٤١١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٣٩٢٣:٤٩:٢٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٠:٠٨١٢:٣١:٢٦١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٣٢٢٣:٤٩:٠٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٤٣١٢:٣١:١١١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٨:٥١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:١٨١٢:٣٠:٥٥١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٣:١٨٢٣:٤٨:٣٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٥٣١٢:٣٠:٣٩١٨:٢٥:٥٩١٨:٤٤:١١٢٣:٤٨:١٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٢٨١٢:٣٠:٢٣١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤٧:٥٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٠٦١٨:٢٧:٤٥١٨:٤٥:٥٧٢٣:٤٧:٤١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٩:٤٩١٨:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٤٩٢٣:٤٧:٢٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:٢٩:٣٢١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٧:٤٢٢٣:٤٧:٠٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٨:٤٢١٢:٢٩:١٥١٨:٣٠:٢٢١٨:٤٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٧:١٦١٢:٢٨:٥٧١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٢٦٢٣:٤٦:٢٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢٨:٤٠١٨:٣٢:٠٦١٨:٥٠:١٩٢٣:٤٦:٠٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:٢١١٢:٢٨:٢٢١٨:٣٢:٥٨١٨:٥١:١١٠٠:١٥:٤٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٢:٥٤١٣:٢٨:٠٤١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٠٣٠٠:٤٥:٢٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢١:٢٧١٣:٢٧:٤٧١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٥٥٠٠:٤٥:٠١
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٠:٠٠١٣:٢٧:٢٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٤٧٠٠:٤٤:٤٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:٤٦٠٧:١٨:٣٢١٣:٢٧:١١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٣٩٠٠:٤٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزل بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر قزل بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزل بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٣:٤٣١٢:٣٤:٤٦١٨:٠٦:١٩١٨:٢٤:٥٤٢٣:٥٢:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٢:٣٢١٢:٣٤:٤٠١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٥٢٢٣:٥٢:١٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠١:١٩١٢:٣٤:٣٣١٨:٠٨:١٨١٨:٢٦:٤٩٢٣:٥٢:٠٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٠:٠٥١٢:٣٤:٢٥١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٤٦٢٣:٥٢:٠١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٨:٥١١٢:٣٤:١٧١٨:١٠:١٥١٨:٢٨:٤٣٢٣:٥١:٥٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٧:٣٥١٢:٣٤:٠٩١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٤٠٢٣:٥١:٤٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:١٩١٢:٣٣:٥٩١٨:١٢:١١١٨:٣٠:٣٦٢٣:٥١:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٥:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٨:١٣:٠٨١٨:٣١:٣٢٢٣:٥١:٣٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٣:٤٤١٢:٣٣:٣٩١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٢٨٢٣:٥١:٢٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٢٥١٢:٣٣:٢٨١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٢٤٢٣:٥١:١٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥١:٠٦١٢:٣٣:١٦١٨:١٥:٥٩١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٠:٥٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٩:٤٦١٢:٣٣:٠٤١٨:١٦:٥٥١٨:٣٥:١٤٢٣:٥٠:٤٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٨:٢٥١٢:٣٢:٥١١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:٠٩٢٣:٥٠:٣٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٧:٠٣١٢:٣٢:٣٨١٨:١٨:٤٦١٨:٣٧:٠٣٢٣:٥٠:٢٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٥:٤١١٢:٣٢:٢٥١٨:١٩:٤١١٨:٣٧:٥٧٢٣:٥٠:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٤:١٩١٢:٣٢:١١١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٥١٢٣:٤٩:٥٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٥٦١٢:٣١:٥٦١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:٤٥٢٣:٤٩:٣٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤١:٣٢١٢:٣١:٤١١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٣٩٢٣:٤٩:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٠:٠٨١٢:٣١:٢٦١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٣٢٢٣:٤٩:٠٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٤٣١٢:٣١:١١١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٨:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:١٨١٢:٣٠:٥٥١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٣:١٨٢٣:٤٨:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٥٣١٢:٣٠:٣٩١٨:٢٥:٥٩١٨:٤٤:١١٢٣:٤٨:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٢٨١٢:٣٠:٢٣١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤٧:٥٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٠٦١٨:٢٧:٤٥١٨:٤٥:٥٧٢٣:٤٧:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٩:٤٩١٨:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٤٩٢٣:٤٧:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:٢٩:٣٢١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٧:٤٢٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٨:٤٢١٢:٢٩:١٥١٨:٣٠:٢٢١٨:٤٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٧:١٦١٢:٢٨:٥٧١٨:٣١:١٤١٨:٤٩:٢٦٢٣:٤٦:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢٨:٤٠١٨:٣٢:٠٦١٨:٥٠:١٩٢٣:٤٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزل بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزل بلاغ

قزل بلاغ (بیجار)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان ایران است

شهر قزل بلاغ در ویکیپدیا

شهر قزل بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزل بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزل بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزل بلاغ بر روی نقشه

شهر قزل بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزل بلاغ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قزل بلاغ + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر قزل بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قزل بلاغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزل بلاغ
زمان پخش اذان زنده به افق قزل بلاغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزل بلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قزل بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قزل بلاغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزل بلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزل بلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو