جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز قزل بلاغ


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٤١
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣١:٤١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر قزل بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قزل بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
آیا به شما به ساده‌ترین عبادت خبر ندهم كه آسان‌ترین عبادت بر بدن است؟ (نه تنها بدن خسته نمی‌شود، بلكه به نفع روح و جسم انسان است آن عبادات عبارتند از:) سكوت و خوش خلقی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزل بلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزل بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزل بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزل بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزل بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٨:٤٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٢:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣١:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣١:١٣١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٨:١٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣١:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٨:١٢٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٥١١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٠:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٠:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٧:٥٢٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٣٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٧:٤٦٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٩:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٧:٣٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٩:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢١:٣٨١٣:١٧:٣٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٨:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٧:٢٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:٤٤١٣:١٧:٢٦٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٨:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٨:٤٨١٣:١٧:٢٤٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٨:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:٥٥١٣:١٧:٢٢٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١٧:٢١٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٦:١١١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٥:٢١١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٤:٣٣١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٢٧:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٣:٤٧١٣:١٧:٢٣٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٧:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٣:٠١١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:١٨١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١١:٣٦١٣:١٧:٣٠٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٦:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٠:٥٥١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٢٦:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١٠:١٦١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٢٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٧:٤٧٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزل بلاغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قزل بلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قزل بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزل بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قزل بلاغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزل بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قزل بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزل بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٨:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٥:٤٦١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٧٠٠:٣٨:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٦:٣٣١٣:٢٣:١١١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٧:٢١١٣:٢٢:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٢٠٠:٣٨:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢٢:٣٨١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٣٨:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٢:٢٠١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٤٠٠:٣٧:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٢:٠٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢١:٤٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٧:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥١:١٧١٣:٢١:٢٦١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٣٧:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٢:٠٤١٣:٢١:٠٧١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٧:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٣٧:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٠:٢٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٣٦:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٠:٠٩١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٦:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٥:١٢١٣:١٩:٥٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٣٦:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٥:٥٨١٣:١٩:٢٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٣٦:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٩:٠٩١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:٣٥:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٣١١٣:١٨:٤٨١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٣٥:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٨:١٨١٣:١٨:٢٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣٥:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٩:٠٤١٣:١٨:٠٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٣٥:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٩:٥١١٣:١٧:٤٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٢٥٠٠:٣٤:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٧:٢٤١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٤:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠١:٢٤١٣:١٧:٠٣١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣٤:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٢:١٠١٣:١٦:٤٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٥٤٠٠:٣٤:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٢:٥٧١٣:١٦:٢٠١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٣:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٤٣١٣:١٥:٥٩١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٣:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٥:٣٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٣:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٥:١٦١٣:١٥:١٦١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٥٣٠٠:٣٢:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٦:٠٣١٣:١٤:٥٤١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٣٢:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٦:٥٠١٣:١٤:٣٣١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٢٠٠:٣٢:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٧:٣٧١٣:١٤:١٢١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠١:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:١٣:٥٠١٨:١٨:٤١١٨:٣٦:٥٢٢٣:٣١:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قزل بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ شهر قزل بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قزل بلاغ شهر قزل بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزل بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزل بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزل بلاغ

قزل بلاغ (بیجار)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان ایران است

شهر قزل بلاغ در ویکیپدیا

شهر قزل بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزل بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزل بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزل بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزل بلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قزل بلاغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر قزل بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قزل بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزل بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزل بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزل بلاغ
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قزل بلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قزل بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قزل بلاغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قزل بلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قزل بلاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزل بلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزل بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو