جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قزل اغاج

بابارشانی | بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز قزل اغاج


اذان صبح: ٠٥:٣٨:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٢:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قزل اغاج (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای قزل اغاج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قزل اغاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزل اغاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
ذلیل‌ترین مردم كسی است كه مردم را خوار گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قزل اغاج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قزل اغاج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزل اغاج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قزل اغاج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزل اغاج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزل اغاج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٦:٥٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣١:٢٤١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣٠:١٦١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٦:٣١٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٦:١٦٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٩:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٤:٥١١٣:١٦:٠٤٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢١:٤٩١٣:١٥:٤٨٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:٥١١٣:١٥:٤٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٩:٥٥١٣:١٥:٤١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٧:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٨:٥٩١٣:١٥:٣٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٨:٠٥١٣:١٥:٣٦٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٧:١٢١٣:١٥:٣٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٥:٣٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٣٠١٣:١٥:٣٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٤:٤٢١٣:١٥:٣٣٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٥:٣٣٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٣:٠٩١٣:١٥:٣٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٢:٢٥١٣:١٥:٣٧٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١١:٤٢١٣:١٥:٣٩٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:١٧٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٩٠٦:١١:٠١١٣:١٥:٤٢٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٢٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٨٠٦:١٠:٢١١٣:١٥:٤٥٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٥٥٠٠:٢٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٢٥:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٥:٥٤٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٢٥:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٥:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزل اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزل اغاج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قزل اغاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قزل اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزل اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قزل اغاج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قزل اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قزل اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قزل اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قزل اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزل اغاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قزل اغاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قزل اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزل اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قزل اغاج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٥١١٣:٢١:٥٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٣٠٠:٣٧:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٤:٣٨١٣:٢١:٤٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٧:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٥:٢٤١٣:٢١:٢٣١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٦:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٦:١٠١٣:٢١:٠٧١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٦:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٣٦:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٠:٣٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٢٣٠٠:٣٦:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٠:١٥١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٦:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٩:١٤١٣:١٩:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٣٦:١٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٠:٠٠١٣:١٩:٣٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١١٠٠:٣٥:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥٠:٤٦١٣:١٩:١٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٥:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥١:٣٢١٣:١٩:٠٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٣٥:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:١٧١٣:١٨:٤١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٣٥:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٨:٢١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢٧٠٠:٣٥:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:٤٨١٣:١٨:٠٢١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٣٤:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٧:٤١١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٣٠٠:٣٤:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٥:١٩١٣:١٧:٢١١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٠٦٠٠:٣٤:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٦:٠٤١٣:١٧:٠٠١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٨٠٠:٣٤:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:٥٠١٣:١٦:٤٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٣:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٧:٣٥١٣:١٦:١٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٣:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٨:٢٠١٣:١٥:٥٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:١٣٠٠:٣٣:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٥:٣٦١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٤٤٠٠:٣٣:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٥:١٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:١٥٠٠:٣٢:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٠:٣٥١٣:١٤:٥٤١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٤٦٠٠:٣٢:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠١:٢١١٣:١٤:٣٢١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:١٧٠٠:٣٢:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٢:٠٦١٣:١٤:١١١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٤٨٠٠:٣١:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٢:٥١١٣:١٣:٤٩١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:١٩٠٠:٣١:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٣:٣٧١٣:١٣:٢٨١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥٠٠٠:٣١:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٤:٢٢١٣:١٣:٠٦١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٢١٠٠:٣١:٠٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٥:٠٨١٣:١٢:٤٥١٩:١٩:٤٨١٩:٣٧:٥٢٠٠:٣٠:٤٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٢:٢٣١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠٠:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:١٢:٠٢١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٥٥٢٣:٣٠:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قزل اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قزل اغاج روستای قزل اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قزل اغاج روستای قزل اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قزل اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزل اغاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قزل اغاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قزل اغاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قزل اغاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قزل اغاج

روستای قزل اغاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قزل اغاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قزل اغاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قزل اغاج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قزل اغاج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قزل اغاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزل اغاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قزل اغاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قزل اغاج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزل اغاج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزل اغاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزل اغاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزل اغاج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قزل اغاج
زمان پخش اذان آنلاین به افق قزل اغاج
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزل اغاج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قزل اغاج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قزل اغاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو