جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قزان چال

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز قزان چال


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٠

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قزان چال (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای قزان چال)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قزان چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزان چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

نیچه
اگر مقایسه های بی پروا دلیل سبك سری ( خواست كینه توزانه ) نویسنده نباشند، پس به یقین، دلیل خیال خسته و درمانده ی او هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قزان چال

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قزان چال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزان چال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قزان چال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قزان چال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قزان چال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٠:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٦:٢٤١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٦٠٠:١٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٦:١٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٩:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٩:١٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٨:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٣١٠٠:١٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١١٠٦:١٣:٤١١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٩٠٠:١٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١١:٣٨١٣:٠٥:١٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:١٠٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠١٠٠:١٦:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٦:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٥:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:١١٠٠:١٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٢٦٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٥:١١٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:١٦٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزان چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزان چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزان چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزان چال

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قزان چال

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزان چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزان چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قزان چال

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٤:١٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣١:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٥٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:٣٠:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٢٧١٣:١٣:٣٧١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:٣٠:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٣:١٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٠:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٣:٠١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٩:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٠٨١٣:١٢:٤٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٩:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٢:٢٥١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:٢٩:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:١٦١٣:١٢:٠٧١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٨:٤٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٥٠١٣:١١:٥٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢٨:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٢٥١٣:١١:٣٢١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٧:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٩:٠٠١٣:١١:١٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٧:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٣٦١٣:١٠:٥٨١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٧:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:١٢١٣:١٠:٤١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٦:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٠:٢٤١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٠:٠٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٥:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٥:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:٤٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٥:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٤:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٣:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٣:٢٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٢:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٢:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٢:١٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٥٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٧:١٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢١:٣٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢١:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قزان چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قزان چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قزان چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قزان چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزان چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قزان چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قزان چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قزان چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قزان چال

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:٠١١٢:١٦:٠٠١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٨:٤٥٠٠:٠٣:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٠:٣٤١٣:١٥:٤٣١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣٧٠٠:٣٣:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٩:٠٧١٣:١٥:٢٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٧:٤٠١٣:١٥:٠٧١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٢٠٠٠:٣٢:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٦:١٤١٣:١٤:٤٩١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:١١٠٠:٣٢:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٤:٤٧١٣:١٤:٣١١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٠٣٠٠:٣١:٤١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٤:١٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣١:١٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٥٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:٣٠:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٢٧١٣:١٣:٣٧١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:٣٠:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٣:١٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٠:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٣:٠١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٩:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٠٨١٣:١٢:٤٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٩:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٢:٢٥١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:٢٩:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:١٦١٣:١٢:٠٧١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٨:٤٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٥٠١٣:١١:٥٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢٨:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٢٥١٣:١١:٣٢١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٧:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٩:٠٠١٣:١١:١٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٧:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٣٦١٣:١٠:٥٨١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٧:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٦:١٢١٣:١٠:٤١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٦:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٠:٢٤١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٠:٠٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٥:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٥:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:٤٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٤:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٣:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٣:٢٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٢:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٢:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٢:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قزان چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قزان چال روستای قزان چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قزان چال روستای قزان چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قزان چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قزان چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قزان چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قزان چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قزان چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قزان چال

روستای قزان چال بر روی نقشه

روستای قزان چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قزان چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قزان چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قزان چال
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قزان چال + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قزان چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قزان چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قزان چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قزان چال رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قزان چال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قزان چال
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزان چال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قزان چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قزان چال دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قزان چال
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قزان چال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزان چال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قزان چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو