جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قزانچی

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قزانچی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٨

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قزانچی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر قزانچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قزانچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قزانچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هركس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قزانچی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قزانچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزانچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قزانچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزانچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قزانچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:١٦٠٠:٣٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢١:٥٤١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:٣٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:٢١١٣:٢١:٤٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥٤٠٠:٣٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢١:٢٦١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٥٢١٣:٢١:١٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٥:٣٩١٣:٢٠:٥٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٣٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٤:٢٦١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٣٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٢:٠٣١٣:٢٠:٢٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٠:١١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٥:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٩:٤٣١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٩:٥٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢١٠٠:٣٤:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٤:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٦:٢١١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٥:١٥١٣:١٩:٢١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٤:١٠١٣:١٩:١٣٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٣:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٢:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:٠٢١٣:١٨:٥١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٢:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣٢:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٣١:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٨:٢٩٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٦:١٢١٣:١٨:٢٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٥:١٨١٣:١٨:٢٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٣١:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٨:١٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣١:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٨:١٧٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٨:١٥٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:١٤٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٣٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزانچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزانچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قزانچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قزانچی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قزانچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قزانچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزانچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قزانچی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قزانچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قزانچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قزانچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قزانچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزانچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزانچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قزانچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزانچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزانچی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قزانچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزانچی شهر قزانچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قزانچی شهر قزانچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قزانچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزانچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قزانچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر قزانچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قزانچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قزانچی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٣:٢٠١٢:٠٦:١٨١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٦:٥٨٢٣:٢٥:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٤:١٢١٢:٠٦:٠٩١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٥:٥١٢٣:٢٤:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٠٤١٢:٠٦:٠٢١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٤٦٢٣:٢٤:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٥:٥٦١٢:٠٥:٥٥١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٣:٤٢٢٣:٢٤:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٦:٤٩١٢:٠٥:٤٨١٧:٣٤:٢١١٧:٥٢:٣٨٢٣:٢٤:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٧:٤٢١٢:٠٥:٤٣١٧:٣٣:١٧١٧:٥١:٣٦٢٣:٢٤:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٥:٣٨١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٣٦٢٣:٢٤:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٣٩:٢٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٣٦٢٣:٢٤:٠٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٠:٢٣١٢:٠٥:٣١١٧:٣٠:١٣١٧:٤٨:٣٨٢٣:٢٣:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤١:١٨١٢:٠٥:٢٨١٧:٢٩:١٣١٧:٤٧:٤١٢٣:٢٣:٥٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:١٢١٢:٠٥:٢٦١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٤٥٢٣:٢٣:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٣:٠٧١٢:٠٥:٢٦١٧:٢٧:١٩١٧:٤٥:٥١٢٣:٢٣:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٤:٠٣١٢:٠٥:٢٥١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٥٨٢٣:٢٣:٤١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٤:٥٨١٢:٠٥:٢٦١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٤:٠٦٢٣:٢٣:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٥:٥٤١٢:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:١٦٢٣:٢٣:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٦:٥٠١٢:٠٥:٣٠١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٣:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٧:٤٧١٢:٠٥:٣٣١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٤٠٢٣:٢٣:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٤٣١٢:٠٥:٣٨١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:٥٤٢٣:٢٣:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٩:٤٠١٢:٠٥:٤٣١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:١٠٢٣:٢٣:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٠:٣٧١٢:٠٥:٤٨١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٩:٢٨٢٣:٢٣:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٣٤١٢:٠٥:٥٥١٧:١٩:٥٤١٧:٣٨:٤٧٢٣:٢٣:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٢:٣١١٢:٠٦:٠٣١٧:١٩:١٣١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢٣:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٣:٢٩١٢:٠٦:١١١٧:١٨:٣٢١٧:٣٧:٣٠٢٣:٢٣:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٤:٢٦١٢:٠٦:٢١١٧:١٧:٥٤١٧:٣٦:٥٤٢٣:٢٣:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٢٤١٢:٠٦:٣١١٧:١٧:١٧١٧:٣٦:١٩٢٣:٢٤:٠٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٢١١٢:٠٦:٤٢١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٤٧٢٣:٢٤:٠٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٧:١٩١٢:٠٦:٥٤١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:١٦٢٣:٢٤:١٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٨:١٦١٢:٠٧:٠٦١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٤٦٢٣:٢٤:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٩:١٣١٢:٠٧:٢٠١٧:١٥:٠٧١٧:٣٤:١٩٢٣:٢٤:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٠:١١١٢:٠٧:٣٤١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٥٣٢٣:٢٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قزانچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قزانچی شهر قزانچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قزانچی شهر قزانچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قزانچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قزانچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قزانچی

قزانچی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است

شهر قزانچی در ویکیپدیا

شهر قزانچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قزانچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قزانچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قزانچی بر روی نقشه

شهر قزانچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قزانچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قزانچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قزانچی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قزانچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر قزانچی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قزانچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قزانچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قزانچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قزانچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قزانچی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قزانچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قزانچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قزانچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قزانچی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ قزانچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قزانچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قزانچی
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ قزانچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قزانچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو