جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قرچک

قرچک | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قرچک

اذان صبح: ٠٤:١٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٢٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قرچک (شهرستان قرچک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر قرچک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قرچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قرچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

جرج هالاس
كسی كه بیشترین تلاش خود را می كند، هرگز پشیمان نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قرچک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قرچک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قرچک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قرچک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قرچک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قرچک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٩:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:١٦٠٠:١٩:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٨:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٣:١٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٥١٠٠:١٨:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٢:٢٥١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٢:١٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٦:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٤٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٧:٤٨١٣:٠١:٣٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٦:٣٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٥:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٥:٣١١٣:٠١:١٢١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٤:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٤:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٤:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٤:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٣:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٣:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:١٣٠٠:١٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:١١:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:١١:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:١١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرچک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قرچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قرچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قرچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قرچک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قرچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قرچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قرچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر قرچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قرچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قرچک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قرچک شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قرچک شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قرچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قرچک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قرچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قرچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قرچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قرچک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٤٨:٥٧١٣:٠٥:٣٦٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٢١٠٠:١٢:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٩:١١١٣:٠٥:٤٩٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٣٢٠٠:١٢:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٤٩:٢٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٣:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٩:٤٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٣:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٥٠:٠١١٣:٠٦:٢٨٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٣:٥٥٠٠:١٣:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٥٠:٢١١٣:٠٦:٤٠٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:٥٩٠٠:١٣:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٥٠:٤٢١٣:٠٦:٥٣٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٤:٠١٠٠:١٤:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٥١:٠٤١٣:٠٧:٠٥٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٤:٠٢٠٠:١٤:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٥١:٢٨١٣:٠٧:١٧٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٤:٠١٠٠:١٤:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥١:٥٢١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٥٨٠٠:١٤:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٥٢:١٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٥:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١٥:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٥٣:١٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٥:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠٨:١٣٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٢٧٠٠:١٦:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٤:١٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٣:١٥٠٠:١٦:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٤:٤٤١٣:٠٨:٣٣٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:٠١٠٠:١٦:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٨:٤٣٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:٤٥٠٠:١٦:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٥:٤٩١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٢٨٠٠:١٧:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٩:٠١٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٧:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٧:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٩:١٧٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٧:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٨:١١١٣:٠٩:٢٥٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٨:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤٠:٣٣٠٠:١٨:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٨:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٩:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:١٩:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:١٩:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٠:٠٠٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:١٩:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٢:٤٨١٣:١٠:٠٤٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٩:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٣:٣٠١٣:١٠:٠٧٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٠:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٤:١٢١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قرچک شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قرچک شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قرچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قرچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قرچک

قَرچَک شهری است در جنوب استان تهران در شهرستان قرچک. قرچک در سال ۱۳۲۰، ۱۶۷نفر جمعیت داشته قرچک به علت مهاجرپذیری فراوان، رشدخود رابه شهر به‌سرعت پیموده‌است

شهر قرچک در ویکیپدیا

شهر قرچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قرچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قرچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قرچک بر روی نقشه

شهر قرچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قرچک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قرچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قرچک
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قرچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قرچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قرچک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قرچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قرچک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قرچک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قرچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قرچک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قرچک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قرچک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قرچک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قرچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو