جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قرچک

قرچک | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قرچک


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:١٢:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٣:٣٧

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قرچک (شهرستان قرچک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر قرچک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قرچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قرچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
بهترین شیوه برای اینكه آدمی بداند چه باید بكند، این است كه ابتدا ببیند خودش كیست و چیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قرچک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قرچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قرچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قرچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قرچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قرچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٤٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٨:٤١١٣:٠١:٣٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:٣٢١٣:٠١:٢٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٦:٢٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:١٦١٣:٠١:١١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٤:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:١٩٠٠:١٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:١٢٠٠:١٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٢:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٢:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٧:١٨٠٠:١١:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٠٩٠٠:١١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٠١٠٠:١١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:١١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٠:٠٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١١:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٠:٠٥٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٠:٠٨٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٠:١٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٠:١٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٠:٢١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١١٠٥:٥٤:١٩١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٠:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرچک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قرچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قرچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قرچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قرچک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قرچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قرچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قرچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قرچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قرچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قرچک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٥:٢٠١١:٤٩:٤٢١٦:٥٣:٤٥١٧:١٣:١٨٢٣:٠٦:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٦:١٨١١:٤٩:٥٨١٦:٥٣:٢٠١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٦:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٧:١٧١١:٥٠:١٥١٦:٥٢:٥٦١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٦:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٨:١٤١١:٥٠:٣٢١٦:٥٢:٣٤١٧:١٢:١٤٢٣:٠٦:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٩:١٢١١:٥٠:٥١١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٥٦٢٣:٠٧:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٥٠:٠٨١١:٥١:١٠١٦:٥١:٥٦١٧:١١:٤٠٢٣:٠٧:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥١:٠٥١١:٥١:٣٠١٦:٥١:٤٠١٧:١١:٢٦٢٣:٠٧:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٢:٠١١١:٥١:٥٠١٦:٥١:٢٦١٧:١١:١٤٢٣:٠٧:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٢:٥٦١١:٥٢:١٢١٦:٥١:١٤١٧:١١:٠٤٢٣:٠٨:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٣:٥١١١:٥٢:٣٤١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٥٦٢٣:٠٨:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٤:٤٥١١:٥٢:٥٦١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:٤٩٢٣:٠٨:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٣٨١١:٥٣:١٩١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٤٥٢٣:٠٩:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٦:٣٠١١:٥٣:٤٣١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٩:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٧:٢٢١١:٥٤:٠٨١٦:٥٠:٤٢١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٩:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٨:١٣١١:٥٤:٣٣١٦:٥٠:٤٢١٧:١٠:٤٣٢٣:١٠:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٩:٠٣١١:٥٤:٥٨١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:٤٦٢٣:١٠:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٩:٥٢١١:٥٥:٢٤١٦:٥٠:٤٧١٧:١٠:٥١٢٣:١١:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٧:٠٠:٣٩١١:٥٥:٥٠١٦:٥٠:٥٣١٧:١٠:٥٨٢٣:١١:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٧:٠١:٢٦١١:٥٦:١٧١٦:٥١:٠٠١٧:١١:٠٧٢٣:١١:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٢:١٢١١:٥٦:٤٤١٦:٥١:٠٩١٧:١١:١٧٢٣:١٢:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٢:٥٦١١:٥٧:١٢١٦:٥١:٢١١٧:١١:٣٠٢٣:١٢:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٣:٤٠١١:٥٧:٤٠١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٤٤٢٣:١٣:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٤:٢٢١١:٥٨:٠٨١٦:٥١:٤٩١٧:١٢:٠٠٢٣:١٣:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٥:٠٣١١:٥٨:٣٧١٦:٥٢:٠٦١٧:١٢:١٨٢٣:١٤:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٥:٤٢١١:٥٩:٠٦١٦:٥٢:٢٥١٧:١٢:٣٧٢٣:١٤:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٦:٢٠١١:٥٩:٣٥١٦:٥٢:٤٦١٧:١٢:٥٩٢٣:١٤:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٣:٠٨١٧:١٣:٢٢٢٣:١٥:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٠٠:٣٤١٦:٥٣:٣٣١٧:١٣:٤٦٢٣:١٥:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠١:٠٣١٦:٥٣:٥٩١٧:١٤:١٣٢٣:١٦:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٨:٣٩١٢:٠١:٣٣١٦:٥٤:٢٧١٧:١٤:٤١٢٣:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قرچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قرچک شهر قرچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قرچک شهر قرچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قرچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قرچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قرچک

قَرچَک شهری است در جنوب استان تهران در شهرستان قرچک. قرچک در سال ۱۳۲۰، ۱۶۷نفر جمعیت داشته قرچک به علت مهاجرپذیری فراوان، رشدخود رابه شهر به‌سرعت پیموده‌است

شهر قرچک در ویکیپدیا

شهر قرچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قرچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قرچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قرچک بر روی نقشه

شهر قرچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قرچک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قرچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قرچک
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر قرچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قرچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قرچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قرچک رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قرچک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قرچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قرچک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قرچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قرچک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قرچک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قرچک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قرچک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قرچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو