جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قروه

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قروه


اذان صبح: ٠٥:٥٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:١٢
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٦

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قروه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای قروه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قروه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قروه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گابریل گارسیا ماركز
همه ی مردم دوست دارند در اوج و قله ی كوه زندگی كنند، بی آنكه متوجه باشند خوشبختی حقیقی در سراشیبی ای است كه به سمت بالای كوه می پیماییم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قروه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قروه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قروه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قروه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قروه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قروه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٠:٢٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٥:١٩١٣:١٠:١٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:٣١١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١٦٠٠:٢١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢١:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢١:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٣١١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٠:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١١:٣٥١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٢٧٠٠:١٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:١٧٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٩:١١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٨:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٩٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٩:١٦٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قروه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قروه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قروه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٧:١٩١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٣:١٢١٧:٥٢:٤٠٢٣:٤١:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٦:٤١١٢:٢٥:١٧١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٤٠٢٣:٤١:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٦:٠٠١٢:٢٥:٢٨١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:٤١٢٣:٤١:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٥:١٨١٢:٢٥:٣٩١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٤٢٢٣:٤٢:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٤:٣٥١٢:٢٥:٤٩١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٢:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٣:٤٩١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٢:٣٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٦:٠٦١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٢:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٢:١٤١٢:٢٦:١٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٣:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١١:٢٤١٢:٢٦:١٩١٧:٤١:٣٩١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٣:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:٣٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٣:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٦:٢٩١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٣:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٨:٤٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٣:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٧:٤٩١٢:٢٦:٣٦١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٦:٥٢١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٥:٥٣١٢:٢٦:٤٠١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٤٧٢٣:٤٣:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٦:٤١١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٤٧٢٣:٤٣:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٦٢٣:٤٣:٥٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٤٩١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٤٥٢٣:٤٣:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٠:٤١١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٤٢٢٣:٤٤:٠١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٩:٣٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤١٢٣:٤٤:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٢٨١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٣٩٢٣:٤٣:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٧:١٩١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٣:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:١٠١٢:٢٦:٢١١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٣:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٠٠١٢:٢٦:١٥١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٣٢٢٣:٤٣:٥١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٣:٤٨١٢:٢٦:٠٩١٧:٥٨:٥٩١٨:١٧:٣٠٢٣:٤٣:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٣٦١٢:٢٦:٠٢١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٢٧٢٣:٤٣:٤١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٢٣١٢:٢٥:٥٤١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٢٣٢٣:٤٣:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢٥:٤٦١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قروه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قروه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٦:٣٨٢٣:٣٩:٣٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:٠٥١٢:٢٣:٥٢١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:٣٨٢٣:٣٩:٥٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٢٠٧:١٩:٣٦١٢:٢٤:٠٨١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٨:٣٨٢٣:٤٠:١٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٩:٠٤١٢:٢٤:٢٤١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٠:٣٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٨:٣١١٢:٢٤:٣٨١٧:٣١:٠٦١٧:٥٠:٣٨٢٣:٤٠:٥٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٧:٥٦١٢:٢٤:٥٢١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٣٩٢٣:٤١:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٧:١٩١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٣:١٢١٧:٥٢:٤٠٢٣:٤١:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٦:٤١١٢:٢٥:١٧١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٤٠٢٣:٤١:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٦:٠٠١٢:٢٥:٢٨١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:٤١٢٣:٤١:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٥:١٨١٢:٢٥:٣٩١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٤٢٢٣:٤٢:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٤:٣٥١٢:٢٥:٤٩١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٢:٢٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٣:٤٩١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٢:٣٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٦:٠٦١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٢:٤٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٢:١٤١٢:٢٦:١٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٣:٠٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١١:٢٤١٢:٢٦:١٩١٧:٤١:٣٩١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٣:١٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:٣٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٣:١٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٦:٢٩١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٣:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٨:٤٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٣:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٧:٤٩١٢:٢٦:٣٦١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٦:٥٢١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٥:٥٣١٢:٢٦:٤٠١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٤٧٢٣:٤٣:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٦:٤١١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٤٧٢٣:٤٣:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٦٢٣:٤٣:٥٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٤٩١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٤٥٢٣:٤٣:٥٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٠:٤١١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٤٢٢٣:٤٤:٠١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٩:٣٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤١٢٣:٤٤:٠٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٢٨١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٣٩٢٣:٤٣:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٧:١٩١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٣:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:١٠١٢:٢٦:٢١١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٥٢٣:٤٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قروه روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قروه روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قروه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قروه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قروه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قروه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قروه

روستای قروه بر روی نقشه

روستای قروه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قروه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قروه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قروه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قروه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قروه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قروه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قروه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قروه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قروه
زمان پخش اذان آنلاین به افق قروه
زمان پخش اذان زنده به افق قروه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قروه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قروه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قروه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قروه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو