جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قروه

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قروه

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٠
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قروه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قروه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قروه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قروه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

شری كارتر اسكات
برای شما چه چیز لذت آور است؟ آن را انجام دهید، پی در پی انجام دهید، چون قلبتان را سبك می كند و معجزه گر وجودتان می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قروه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قروه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قروه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قروه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قروه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قروه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٢٦١٣:١٢:٣٠١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٢:١٦١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٧:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٢:٠٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٣١١٣:١١:٤٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٤:١٣١٣:١١:٣٥١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٦:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٢:٥٧١٣:١١:٢٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٤٠٦:٣١:٤١١٣:١١:١٠١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٠:٥٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٥:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٩:١٢١٣:١٠:٤٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٤:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٠:٣٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٤:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٠:٢٦١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٤:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٠:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٣:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٠:٠٦١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٣:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٢:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢١:٠١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٢:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٢:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢١:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢١:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢١:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٥:٤١١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١١٠٦:١٤:٤١١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١١:٤٨١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٠:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:١١٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قروه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قروه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قروه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قروه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قروه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قروه روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قروه روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قروه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قروه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:٣١١٢:٠٥:٠٤١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:١١٢٣:٢٣:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:١٨١٢:٠٤:٤٣١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٤٢٢٣:٢٢:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٠٥١٢:٠٤:٢٢١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٤:١٣٢٣:٢٢:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠٤:٠١١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٤٤٢٣:٢٢:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٣:٤١١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:١٦٢٣:٢١:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٣:٢٠١٨:٠١:٤٠١٨:١٩:٤٧٢٣:٢١:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٣:٠٠١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:١٩٢٣:٢١:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٨:٤٤١٨:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٢:٢٠١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٢٥٢٣:٢٠:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٩١٢:٠٢:٠١١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٥٨٢٣:٢٠:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠١:٤٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٣١٢٣:١٩:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٩:١٧١٢:٠١:٢٣١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:٠٦٢٣:١٩:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٠١:٠٥١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٩:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٥٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:١٥٢٣:١٩:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١١:٤٥١٢:٠٠:٢٩١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٥١٢٣:١٨:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٠٠:١١١٧:٤٧:١٥١٨:٠٥:٢٧٢٣:١٨:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:٢٥١١:٥٩:٥٤١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٨:١٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:١٦١١:٥٩:٣٨١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٢:٤٢٢٣:١٧:٥٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٥:٠٧١١:٥٩:٢٢١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٢٠٢٣:١٧:٤٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٥٨١١:٥٩:٠٧١٧:٤١:٤٣١٧:٥٩:٥٩٢٣:١٧:٢٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٦:٥٠١١:٥٨:٥٢١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٣٩٢٣:١٧:٠٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٧:٤٢١١:٥٨:٣٧١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:١٩٢٣:١٦:٥٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٣٤١١:٥٨:٢٣١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٠١٢٣:١٦:٣٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٩:٢٧١١:٥٨:١٠١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٤٣٢٣:١٦:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٢٠١١:٥٧:٥٧١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٢٦٢٣:١٦:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:١٤١١:٥٧:٤٥١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:١٠٢٣:١٥:٥٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٢:٠٧١١:٥٧:٣٣١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٥:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٠٢١١:٥٧:٢٣١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٤١٢٣:١٥:٣٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٣:٥٦١١:٥٧:١٢١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٥:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٤:٥١١١:٥٧:٠٣١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٧:١٥٢٣:١٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قروه روستای قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قروه روستای قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قروه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قروه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قروه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قروه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قروه

روستای قروه بر روی نقشه

روستای قروه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قروه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قروه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قروه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قروه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قروه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قروه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قروه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قروه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قروه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قروه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قروه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قروه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قروه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قروه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قروه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو